Norvegese-Inglese traduzione di hele tiden

La Traduzione della parola hele tiden da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hele tiden in inglese

hele tiden
allmennaltro at all times
  tidaltro throughout, all through
Sinonimi per hele tiden
Esempi con traduzione
Han småsov hele tiden.
Far oppmuntrer ham hele tiden.
Hvis du bare spiser biff hele tiden, blir du til en ku! "Tull og tøys!"
Tom var i lastebilen sin hele tiden.
Var du med Tom hele tiden?
Tom så på hele tiden.
Tom var her hele tiden.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Dette mener Røssaak er å snu tingene fullstendig på hodet, da Israel, i følge informasjonssjefen, hele tiden har kommet med uttallige oppfordringer til arabiske land som bør presses til å innse realitetenes verden, mener Røssaak.
2.Hele tiden synes det som om vi hver og en av oss trues av å bli oppløst i våre enkelte bestanddeler av uforenlige holdninger.
3.Jeg likte" Frendeløs" best, for da gråt jeg hele tiden.
4.Jeg ville prøve de andre ved å trykke på hele tiden" sa sørlendingen, som allerede da hadde gått i utbrudd to ganger tidligere.
5.NTA har" hele tiden rettet oppmerksomheten utelukkende mot atomvåpen", sier Konupek, og spør om NTA kan tenke seg" en systematisk innsats for å fremme en uavhengig fredsdebatt i ØstEuropa".
6.Når vi uttrykker oss på denne måten er det fordi ledelsen i de tre partiene hele tiden kan dimensjonere enhver sak i forhold til regjeringssamarbeidet.
7.Plassen" lå hele tiden som toer, og gikk et jevnt bra løp, selv om han falt av adskillig og tapte 1,17 minutt til Lindvall på de siste åtte kilometrene.
8.Skapelsen" skjer hele tiden.
9.Antagelig har det vært rot omkring økonomien hele tiden.
10.At en person med full kjennskap til alle regjeringens dokumenter i en periode og med nære kunnskaper om ledende politikere og embedsmenn hele tiden har arbeidet på oppdrag av KGB, er en nasjonal tragedie, sier Fremskrittspartiets formann Carl I. Hagen, i en kommentar til Treholtsaken.
11.At mannen dominerer hele tiden innebærer at kvinnenes bøker blir dårligere behandlet, fra det øyeblikk de skrives til de ligger i hendene på leserne, tror Anita Linde fra Lille Gleerups i Lund, en bokhandel som nå er nedlagt, men som i mange år satset spesielt på kvinnelige forfattere.
12.Blunt har innført en masse nye øvelser, nesten alle med ball, og det er variasjon over øvelsene hele tiden.
13.De har hele tiden vært knyttet til det engelske tidsskriftet Journal of Chinese Medicine, som de tok initiativet til i 1979.
14.De løp på tvers hele tiden.
15.De snakker hele tiden i viform, hvem omfatter den ?
16.De sovjetiske lederne er ondsidnnede, hele tiden ondsinnede.
17.De så henne liksom foran Dem i løypa hele tiden ?
18.Den nåværende regjering har hele tiden vært klar over Overvåkingspolitiets betydning.
19.Den vestlige opinion mot forfølgelsen av Andrej Sakharov og Jelena Bonner må hele tiden holdes vedlike for å hindre at situasjonen for ekteparet blir enda verre, sier nestformann i Stortingets utenrikskomite, Guttorm Hansen (a), til NTB.
20.Denne saken har vært politikk hele tiden.
21.Dessuten trenger man kapital hele tiden.
22.Det dreier seg om å vise at vi tross våre beskjedne midler og muligheter vil være med i denne prestisjefylte sporten. jeg har hele tiden sagt at B - VM i 1985 er vårt hovedmål.
23.Det er alltid mulig å gå ett trinn høyere opp på stigen, og skape noe enda bedre ; man må hele tiden strebe efter det uoppnåelige.
24.Det er en skrikende kontrast at Børre Knudsen som hele tiden har stått på Kirkens syn er blitt fratatt sin statsstilling, mens Helge Hognestad som fornekter de vesentligste ting i kristendommen, kan få et statsstipendium.
25.Det er forferdelig å måtte spørre seg selv hele tiden hvem man skal prioritere, sier Elin Haugvik.
26.Det er harde bud, og vi må under arbeidet hele tiden ta sneens struktur i betrakning, overveie hva den tåler av selvbærende konstrukskjoner og slikt.
27.Det er hele tiden spørsmål om hva øynene oppfatter av lys og farve.
28.Det er jo henne jeg snakker om hele tiden, jo !
29.Det er klart det er tøft, men vi har hele tiden vært klar over situasjonen, og det har overhodet ikke vært noen misstemning oss i mellom, forsikrer Vetle Vinje, den eneste som foreløbig har fått sikker plass i båten.
30.Det er meget vanskelig å spille mot et lag som hele tiden ligger over ti cm over oss ved nettet.
Le tue ultime ricerche