Norvegese-Inglese traduzione di hjelpende

La Traduzione della parola hjelpende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hjelpende in inglese

hjelpende
pengeraggettivo supporting
  assisterandeaggettivo helping, assisting, aiding, cooperating
Esempi con traduzione
Tom rekker en hjelpende hånd når alt ser ut til å gå helt galt.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Men her kan vel interiørarkitektene komme inn med en hjelpende hånd ?
2.Alle har rett til en hjelpende hånd fra det samfunn de lever i, men selvsagt kan det bare bli tale om et minimum noe man kan eksistere på, men ikke mere.
3.Avsender er Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen som på denne måten vil gi sine sudanske kolleger en hjelpende hånd.
4.Bakken sier at sivile skoler, sykehus, elektrisitetsforsyning og vannforsyning får en hjelpende hånd når noe går i stykker.
5.Begge etater skal som prinsipp prioritere forebyggende og hjelpende virksomhet.
6.Da trer noen av våre folkevalgtes fineste, felles egenskaper frem, men selvsagt i det skjulte ; en hjelpende medmenneskelighet, et slags sosialparlamentarisk" sikkerhetsnett" man kan regne med.
7.De forlater et område som er i større menneskelig og politisk nød idag enn da de kom for å gi en hjelpende hånd.
8.De raser derfor mot de representanter for norsk presse som rekker en hjelpende hånd til en avis som kritiserer de nye marxistiske makthavere i Nicaragua.
9.Den har vi selv, våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre, festet på jakkeog kåpeslaget som et symbol på viljen til å rekke en hjelpende hånd til dem som trenger det mest.
10.Den hjelpende hånd, som var hennes samboer, hadde heller ikke førerkort.
11.Denne blomsten, som folk bærer på jakke og kåpeslaget, symboliserer viljen til å rekke en hjelpende hånd til dem som trenger det mest.
12.Der kan både trengende og hjelpende henvende seg.
13.Det gir også danskene en hjelpende hånd, og monologen om kvinnens situasjon i forhold til mannen vil bli fremført på den store Holbergfestivalen i Borø i juli.
14.Det måtte en Jørgen Johansen til for å gi den geniale skribent en hjelpende hånd på dette punkt.
15.Det som syntes å være en hjelpende hånd kan bli årsak til en ny krangel mellom Nord og SydKorea under møter i Panmunjom i den demilitariserte sonen.
16.Det var ikke mange som ville gi Eldar Hansen en hjelpende hånd.
17.Domfeltes medvirkning syntes å ha vært mer av hjelpende, passiv karakter, fremholdt retten, som heller ikke fant at domfelte hadde vist noen aktivitet for å skaffe kunder til kvinnen.
18.Et slikt budsjett er også et klart brudd på Regjeringens og Stortingets forutsetninger for å gi hovedstaden en hjelpende hånd i den økonomiske krise.
19.Et slikt prosjekt vil allikevel ikke være lønnsomt uten at Staten trer hjelpende til, mener Statoil.
20.FRELSESSOLDATENE, som drar" i felten" med tro og glede som fremherskende kjennetegn, har her en utstrakt, hjelpende hånd å tilby.
21.Fellesskapet må strekke ut en hjelpende hånd til medmennesker i nød.
22.For å holde det nye dekket i orden, er det nødvendig med spesialmaskiner, og Johnsen håper at Rikstoto kan gi en hjelpende hånd til utstyret også.
23.Fra sovjetisk side har man ingen interesse av å rekke Reagan en hjelpende hånd i valgåret.
24.Geir Grung har alltid hatt en hjelpende hånd for pressen.
25.Gjennomføre prinsippene for en uavhengig, gjennomgående kontrollfunksjon, ikke som en passiv ja / neifunksjon, men som en positiv, hjelpende hånd.
26.Han er en av mange hjelpende hender bak prosjektet, som ventelig vil vekke usedvanlig oppmerksomhet, selv i det bortskjemte kulturmiljø i USA.
27.Han fant også alltid kraft og tid til å rekke en hjelpende hånd til de mange som ville dra nytte av hans råd, hans allsidige innsikt, hans erfaring og menneskelige forståelse.
28.Hvis han hadde noen konkurrent i kommunisthaternes fiokk i 1960, var det John F. Kennedy, hans motkandidat som slo ham med syltynn og muligens også tvilsom margin ; en hjelpende hånd fra det sagnomsuste tellekorpset i Chicago kom godt med.
29.Hvor mange rygger er blitt ødelagt for" de hjelpende kvinner" ?
30.I et annet tilfelle kan det dreie seg om et barn med psykiske problemer som trenger en voksen som kan gi en hjelpende hånd, så kreftene kan utfoldes på en positiv måte.
Le tue ultime ricerche