Norvegese-Inglese traduzione di hval

La Traduzione della parola hval da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hval in inglese

hval
allmenn? whale
Termini derivati da hval
Anagrammi di hval
Esempi con traduzione
Jeg har aldri sett en så stor hval.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ifølge den foreløboge utforskning er Antarktis rikt på olje, gass, sjeldne metaller, hval og reker.
2.Det ble en forestilling vi ikke kommer til å glemme så lett, preget av stor begeistring både på scenen og i salen, fortalte Ella Hval.
3.Det er vesentlig både å ha et grunnlag og å kunne utvikle seg innenfor sitt eget sprog, sier Jan Erik Hval og morsmålslæreren, Ilham Khouri.
4.Det var så mye hygge med denne forestillingen som handler om forholdet mellom mor og datter, og bestemor og barnebarn, sier Ella Hval.
5.Egne morsmålslærere er en forutsetning for de tokulturelle klassene, sier klassestyrer Jan Erik Hval, som dessuten er veileder i undervisning av norsk som fremmedsprog.
6.Ifølge siktedes forklaring ble mannen drept natt til søndag, og politiet antar at drapet ble begått sent på natten, sier Arnfinn Hval.
7.Men krill er jo mat for fisk og hval, blir ikke disse forgiftet av fluoren ?
8.Målsetningen har vært å finne frem til et nytt våpen som avliver hval så raskt og humant som mulig, sa amanuensis Ole Egil Øen ved Norges veterinærhøgskole, under en presentasjon av den nye sprenggranaten i Ålesund fredag.
9.Om jeg gleder meg ! utbryter Ella Hval, og høres aldeles overlykkelig ut ved tanken på å spille" Moren" - og bestemoren - i" Døtre" igjen.
10.Tollvesenet er blitt adskillig mer pågående enn tidligere, mer taktiske og med en stadig større rutine og erfaring, sier Hval.
11.Vi beklager sterkt at det er nødvendig for oss å ta i bruk midler som vil ramme mennesker som ikke kan trekkes til ansvar for at Norge ikke vil godta et moratorium for hval i fem år.
12.Å se hval så langt inne i fjorden er jo ingen dagligdags hendelse, sier avdelingsleder Jørgen A. Pedersen i pattedyravdelingen på Zoologisk Museum til Aftenposten.
13.1012 demonstranter fra organisasjonen Sea Shepherd var møtt frem under 17. maifeiringen i London for å demonstrere mot norsk hval og selfangst.
14.Asker Boligspareklubb for Eldre har sagt seg interessert i å delta med sikte på utnyttelse av området rundt Hval gård, og kan tenke seg å disponere 1 / 3 av de 60 eldreboligene som er foreslått bygget.
15.Den britiske førerhundskoledirektør John Patrick Groom (til venstre) diskuterer opplæring av hundene med den norske trener Johan Hval.
16.Dersom både sel og hval skal få vokse fritt i nordområdene, vil dette kunne innebære en stor og skadelig beskatning på de fiskearter vi driver fangst på !
17.Dersom det utpå vårparten viser seg at ventetiden for passasjergrupper blir for stor, må vi gjøre noe, sier Hval til NTB.
18.Dessuten kanskje også som en honnør til Ella Hval, hvis jubileumsforstilling det var ?
19.Det er helt klart at en hval som svømmer rundt og kjemper med en kaldharpun i kroppen, lider like mye som en elg eller bjørn ville gjort i tilsvarende situasjon.
20.Det er hval i Oslofjorden !
21.Det er mye hval og nise utenfor Trøndelagskysten for tiden.
22.Det er målt 78 minusgrader der, men i havet trives både sel, hval og krill.
23.Det foregår ved at Norge prøver å komme i gruppe med eskimoene, der som urbefolkning (aboriginals) får tildelt et visst antall hval til ikkekommersiell fangst, altså en fangst som ikke innebærer profitt, en såkalt subsistenskvote !
24.Det hevdes overfor Aftenposten at delegasjonen vil kunne gi et positivt utspill i IWC hvis den samtidig med rapporten om den nye harpunen også kan meddele at Norge trekker tilbake sin reservasjon mot anmodningen om stans i avskyting av hval med kaldharpun.
25.Det nye våpenet tas i bruk for første gang under årets sesongstart i mai. Sprenggranaten er utviklet ved Raufoss Ammunisjonsfabrikker A / S, og ved hjelp av det nye våpenet vil man kunne avlive hval på en mer human måte enn hittil.
26.Det skal iår fanges 635 hval av den nordøstatlantiske bestanden.
27.Det utelukkes at gjenstanden kan ha vært en hval.
28.Det var i 1975 at Asker kommune kjøpte eiendommen Hval gård som tilsammen omfatter cirka 260 dekar, inkludert Hvalstrand Bad, Hvalskjær og diverse småskjær utenfor.
29.Dette er plattformen for en oppsiktsvekkende allianse mellom fangstmenn som mener det er nok hval, og miljøvernorganisasjoner - deriblant Greenpeace som krever totalfredning.
30.Efter at Aftenposten lørdag bragte meldingen om at det muligens var observert hval ved Bygdølandet, har Zoologisk Museum hatt stor pågang av folk som har sett hval på forskjellige steder i indre Oslofjord, opplyser avdelingsleder Jørgen A. Pedersen.
Le tue ultime ricerche