Norvegese-Inglese traduzione di hvete

La Traduzione della parola hvete da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hvete in inglese

hvete
agrikultursostantivo wheat
Termini derivati da hvete
Anagrammi di hvete
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Noe av det som trolig når frem før nyttår, er en ny kornlast på 10 000 tonn hvete der Redd Barna har sørget for halvparten.
2.Selv om prisene til produsent har vært avgjørende for denne utviklingen, så har den nok også en viss sammenheng med at vi har åpnet for mottagning av hvete på flere kornsiloer enn før, sier kontorsjef Rustad i kornforretningens avdeling for norsk korn i en samtale med Aftenposten.
3.1 / 2 hvetekli, 7 dl sammalt hvete, ca. 7 dl hvetemel, 1 dl hvetekim.
4.Ballen er gjerne laget av hvete, mais og har lakrissmak, anissmak etc.
5.Beregningen tar utgangspunkt i et kornforbruk som gir 30% dekning av kaloribehovet (91 kg pr. person pr. år.), verdensmarkedets pris på hvete, at kornet kastes eller blir dyrefor efter 15 års lagring, at nødvendig nye lagersiloer nedskrives over 25 år samt en rente på 10%.
6.De store avlingene i EF vil føre til at mer hvete brukes som for, på bekostning av import av forstoffer fra USA.
7.Det er spesielt for havre og hvete sesongen har vært god.
8.Det er stort sett bygg, hvete og bønner som dyrkes.
9.Det er verdifullt, især for våre beste spillere som sjelden får likeverdig motstand her hjemme, hvor skillet mellom klint og hvete er stort.
10.Det skyldes at proteininnholdet i hvete har tendens til å synke når avlingene pr. dekar er unormalt store.
11.Det som måtte bli" nest best" i kvalitet, kan ofte likevel brukes i innblanding med importert hvete.
12.Dette er bedrifter som ikke øker tilgangen på mat, men som i stedet gjør befolkningen mer avhengig av importert hvete.
13.Efter noen fuktige år ble store områder i SydAustralia og delstaten Victoria lagt under plogen til hvete for hundre år siden.
14.Ekspertene regner med at russerne nå kommer til å importere 24 millioner tonn hvete og 14 millioner tonn ris.
15.En lagermann som ble funnet skyldig i å ha holdt skjult en falsk kvittering for 1700 kilo hvete, ble først dømt til to års fengsel av den lokale folkedomstol, men høyesterett hevet straffen til syv år.
16.En rekordavling er hentet inn av EFlandene iår, og for første gang har de også høstet mer hvete enn USA - med 75 mot 70 millioner tonn.
17.Farmene vil bli anlagt i terrasser med fiskedammer og risfelter i gjennomsiktige tanker øver,,, hvete nedenfor disse, og grønnsaker, soyabønner og mais nederst.
18.For bønder med hvete eller rugproduksjon, vil en god høst bety en meget bra inntekt.
19.Foruten korn med både hvete, bygg og havre blir det 30 dekar poteter.
20.Fra eldgammel tid har russerne fremstilt denne drikken av rug, hvete eller bygg.
21.Garberg formidlet kontrakt på levering av 30 000 tonn hvete til Vietnam, som ikke ble noe av.
22.Generalsekretær Jan A. Erichsen i Kirkens Nødhjelp opplyser til Aftenposten at det i første omgang skal kjøpes hvete for 20 millioner kroner for hurtig fordeling i Etiopia, hvor matmangelen er særlig kritisk.
23.Havre på Utjordet, sjekke en avtale i Tyrkia, eng på Holslia, hvete på Tingsletta, diskutere filmrettigheter i New York, så beter på Skredderlappen.
24.Hvete er det som skal såes, og Berger er dermed blant dem som bidrar til matkornforsyningen vår.
25.Hvete mest, mye soya og alfa alfa.
26.I oktober innvies en nyombygget mølle som ikke bare tar seg av rug og hvete.
27.I sin kongresstale erklærte Ceausescu at årets hvete og byggavlinger har nådd rekordhøyder.
28.Ingen nye pengeslukende prosjekter settes i gang, det blir full lønnsstopp, de 19 delstatene får ikke låne mer i utlandet (de skylder allerede internasjonale banker 3 milliarder Naira), det blir høyere toll og avgifter på importerte matvarer (med unntak av te og hvete), mens tollen på landbruksmaskiner blir fjernet.
29.Johannson er blant dem som dyrker hvete.
30.Kirkens Nødhjelp har bestilt 500 tonn hvete fra VestTyskland, men det kan ikke nå frem før i oktober.
Le tue ultime ricerche