Norvegese-Inglese traduzione di hvilke

La Traduzione della parola hvilke da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hvilke in inglese

hvilke
ubestemt determinant - fl.aggettivo whichever, whatever
  interrogativ determinant - fl.aggettivo which, what
  ubestemt pronomen - fl.altro whichever
  interrogativ pron. - direkte obj. - fl.altro who, whom [formal]
  interrogativ pron. - indirekte obj. - fl.altro who, whom [formal]
  interrogativ pron. - substitutt - fl.altro which
  relativ pron. - indirekte objekt - fl.altro who, whom [formal], that
Termini derivati da hvilke
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De spørsmål den (saken) uvilkårlig reiser, er hvordan en etatsjef skal forholde seg til de politisk ansvarlige myndigheter, dernest hvilke muligheter vedkommende har til å fremme sitt syn.
2.Det finnes knapt noe mer bakstreversk enn å nekte å gå inn i en diskusjon om hvilke oppgaver det offentlige bør prioritere og hvilke oppgaver det ikke lenger behøver å ta seg av.
3.Dette har jo også vært ønskemålet for politikerne, uansett hvilke holdninger de ellers har til alkoholpolitikken i det store og hele".
4.Endelig begynner du å skjønne hvilke strenger man må spille på".
5.Et tragikomisk eksempel på hvilke skritt man er nødt til å gå til for å beskytte seg mot inntrengere.
6.Fiskeriministerens uttalelser i debatten om at Fiskeridepartementet nå vil drøfte med fiskeindustrien hvilke tiltak som bør gjennomføres for å sikre fiskeindustribedriftene bedre arbeidsbetingelser, vil bli hilst med tilfredshet.
7.Fritt Norge med NATO" er ikke i tvil om at landets politiske ledelse uansett hvilke politiske partier den har gått ut fra, ikke vil ha noe alternativ hvis den stilles på den ytterste sikkerhetspolitiske prøve.
8.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
9.Hvem er selvsikker nok til å påstå å vite hvilke handlinger som forener og støtter hverandre....
10.Hvilke følelser Rajiv vil vekke blant syv hundre millioner undersåtter, gjenstår å se.
11.Hvilke konsekvenser har det for barn å leve under en terrorbalanse som innebærer at man må true seg til fred ?
12.Hvilke viktige endringer i næringsstøtteordningene mener du er nødvendige i årene fremover, i tillegg til dem som hele utvalget er enige om ?
13.Hvilket parti eller hvilke partier kan De tenke Dem at Deres parti inngår listeforbund med ?
14.Hvilket parti eller hvilke partier mener De at Deres parti absolutt ikke bør inngå listeforbund med ?
15.I tiden fremover må vi regne med en vill spekulasjon over motiver og hvilke skadevirkninger Treholts spionasjevirksomhet har medført.
16.Mener De at avsløringen av spionen Arne Treholt bør få negative følger for noe norsk parti, og i tilfelle hvilket eller hvilke partier ?
17.Selvfølgelig vil det være vanskelig på forhånd å ha noen klar formening om hvilke besøk som kan innebære fare for smugling av f. eks. narkotika.
18.Sportsmessen 1984" vil gi klare indikasjoner om hvilke produkter som vil bli" in" til sport og fritid det nærmeste året.
19.Streetfashion" er et begrep som blir mer og mer innflytelsesrikt i utviklingen av ny mote - det er utrolig hvilke ideer man kan få fra en fortauskafe.
20.Til hvilket eller hvilke av disse formål mener De bevilgningene bør reduseres ?
21.Uansett hvilke restriksjoner de sovjetiske ledere pønsker ut - og det er neppe få - så må ikke de brukes som påskudd for å innføre noe liknende her.
22.Aksjonsuken retter seg i første rekke mot Statens manglende ansvar overfor en uholdbar situasjon i helsesektoren, og hvilke konsekvenser dette vil få for den praktiske opplæring av sykepleierstudenter, sier Vigdis Saure, leder i LNS.
23.Ansatte i sosialetaten vet ikke nok om prostituerte og hvilke hjelpetiltak som kan settes inn for dem.
24.Avhengig av hvilke løsninger man finner på disse spørsmålene, kan utgiftene forbundet med toll og sikkerhetskontroll komme til å velte våre planer for denne Nordkalottruten.
25.Avhengig av hvilke løsninger som velges, kan innstillingen medføre at ca. 90 stillinger, fordelt på statsloser og losbåtførere, blir inndratt.
26.Aviser i Norge har bragt motstridende og ukorrekte meldinger om vikingeekspedisjonen i Vesterled, fremholder han uten å komme inn på hvilke konkrete aviser det dreier seg om.
27.Barna vet selv hvilke eventyr de vil ha og ber om dem de trenger.
28.Boken er skrevet for å styrke hjemmehjelpernes selvfølelse og gi dem litt innsikt i hvilke muligheter og rettigheter de har, sier Bølstad.
29.Borregaard, som tradisjonelt har hatt godt samarbeide med Hydro, er tilfreds med den handel som er inngått, sier generaldirektør Sørhuus, som ikke vil opplyse hvilke pengesummer som inngår i handelen.
30.COBavtalen sier ikke noe om hvilke våpen de amerikanske flyene kan bringe med seg til Norge.
Le tue ultime ricerche