Norvegese-Inglese traduzione di hvilken

La Traduzione della parola hvilken da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hvilken in inglese

hvilken
ubestemt bestemningsord - en.aggettivo whichever, whatever
  interrogativt bestemningsord - en.aggettivo which, what
  interrogativ pron. - substitutt - en.altro which
Sinonimi per hvilken
Termini derivati da hvilken
Esempi con traduzione
Ta den du liker best, samme hvilken det er.
Si til henne hvilken hun skal ta.
Herre, jeg lurer på hvilken tosk det kan ha vært som oppfant kyssing.
«Og hvilken klasse går du i, da?» «Æ e i a, æ å.»
Du kan velge hvilken bok som helst.
Du kan velge hvilken bok du ønsker.
På hvilken tid kan du komme?
Jeg lurer på hvilken vei jeg skal gå.
Tre av de sårede som det er foreløpig uklart hvilken tilstand er i, er evakuert til et amerikansk felthospital.
Kjør over hvilken som helst forhindring med denne monster lastebilen!
Kjør over hvilken som helst forhindring med denne monstertraileren!
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til hvilken form en begrenset rett til fradrag vil få, det vil vi diskutere meget nøye før det blir gjort vedtak i partiets organer.
2.Behov for fastere normer i samfunnet, påvisning av hvilken verdi den sosiale og kulturelle dimensjon har i seremonier i forbindelse med høgtider og livsriter".
3.Dersom daghjemmets fremste oppgave var å være et godt barnemiljø, ville det forutsette en ideologi eller målsetting for arbeidet, eller en teori om hvorfor og på hvilken måte daghjemmet er det beste miljøet for barna - - Men det finnes ikke noen slike felles målsettinger eller retningslinjer, som er grunnen til at barna er på daghjem.
4.Det er gode grunner til å kjempe for hvilken som helst institusjon som arbeidsplass.
5.Det er ikke hva partiets leder skriver eller sier som er avgjørende, men hvilken politikk hans håndgagne skare står for og kommer til å lansere i tida som kommer".
6.Det er kanskje ikke så nøye for Unge Venstre hvilken politikk som føres i Norge ?".
7.Det går ikke lenge mellom hvert nytt vitnesbyrd om hvilken skremmende skadevirkning den sure nedbøren har på livet i naturen.
8.Det prinsipielt vesentlige... er i hvilken grad man skal ha spesielle registre hos politiet over personer som ikke begår straffbare handlinger".
9.Grotesk og latterlig" er tittelen på Nationens leder idag, hvor pressemeldingen beskrives som" et skoleeksempel på hvilken goebbelsk propagandaverden vi lever i".
10.Halling" vil med kritisk blikk se på i hvilken grad det norske samfunn er blitt amerikanisert og hvilke konsekvenser innflydelsen har hatt på maktfordelingen i samfunnet.
11.Herre min Gud, hvad den månen lyser, se, hvilken glans utöver land och stad.
12.Hva slags folk det ble av oss voksne, kommer tydeligst frem når vi ser på hva slags samfunn vi har skapt, hvilken verden vi gir våre barn å vokse opp i.
13.Hvilken av de to leger vil De velge hvis de har større tiltro til legen som tar 80 kroner enn han som tar 45 kroner ?
14.Hvilken av de to leger vil De velge hvis det er kortere ventetid hos legen som tar 80 kroner enn hos han som tar 45 kroner ?
15.Hvilken billedhugger kan det være Arne Durban her tenker på ?
16.Hvilken kynisme !" utbrøt en Osloavis på lederplass med adresse til Moskva.
17.Hvilken nytte kan vel dette ha for mennesker ?", spurte han.
18.Hvilken nåværende eller tidligere norsk idrettsmann eller kvinne, uansett idrettsgren, synes De er den største av dem alle ?
19.Hvilken omfattende omsorg som hører til i det bilde Jesus gir oss av Gud !
20.Hvilken som helst korporal som blir bedt om å uttale seg om såkalte" mulige ubåter" vil være meget omhyggelig med ikke å gjengi påstander som det ikke fins faktiske bevis for.
21.Hvilken venn vi har i Jesus", har mange av oss lært å synge med begeistring.
22.Innen hvilken grener av næringslivet mener du at lederne er berettiget til store lønnsjusteringer m.v. ?
23.Kravstor er han i sitt forlangende om omfattende sendetid, denne TVsportens medarbeider hvis navn alene trolig kvalifiserer ham til nær sagt hvilken som helst oppgave i NRK - Sølve Grotmol.
24.Mannen opplyste ikke hvilken organisasjon han var fra, men sa at" dette er hele sikhsektens handling".
25.Tom"saken med Quislings arkiv er ikke det første eksempel som viser hvilken farlig sone vi befinner oss i når det gjelder de etiske samfunnsforhold.
26.Uansett hvilken beslutning som treffes, er det efter Oljedirektoratets mening fortsatt behov for dyktige utenlandske operatører på norsk sokkel.
27.Uansett på hvilken dag du åpner din avis, vil du alltid finne en eller annen melding fra et ellet annet sted i verden om et eller annet menneske som er fengslet, torturert eller henrettet fordi vedkommendes meninger eller religiøse oppfatning ikke passet makthaverne.
28.Vi har full tillit til at USA ikke uten grunn vil slippe helvete løs, og vi regner med at sovjetrusserne er realistiske nok til å forstå hvilken risiko de tar om de fortsetter sitt press mot NATO".
29.Vi sikter på medaljer, og eftersom vi gikk glipp av den aller største medaljen i serien ifjor, skulle det være unødvendig å si hvilken vi sikter på !
30.Å skape kunst idag vil si å legge alt på bordet i en roterende og synkron samtidighet, som i verkets smeltedigel lykkes i å sammensmelte både private og mytiske bilder, personlige tegn, knyttet til individets egen historie, og offentlige tegn, knyttet til kunst og kulturhistorien." - Hvilken ny erfaring kan ligge bak et slikt utsagn ?
Le tue ultime ricerche