Norvegese-Inglese traduzione di hvilket

La Traduzione della parola hvilket da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

hvilket in inglese

hvilket
ubestemt bestemningsord - en.aggettivo whichever, whatever
  interrogativt bestemningsord - en.aggettivo which, what
  interrogativ pron. - substitutt - en.altro which
  relativt pron. - substitut - sg.altro which
Sinonimi per hvilket
Esempi con traduzione
Det er veldig vanskelig å vite hvilket land en person kommer fra.
Jeg lurer på hvilket språk de snakker i Brasil.
Frem til hvilket klokkeslett kan jeg sjekke inn?
Uansett hvilket musikkinstrument du ønsker å lære å spille, er det viktigste å unngå å gjøre feil fra begynnelsen av, fordi feilene du gjør lettere fester seg i hodet ditt enn alt det du gjør rett.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.(Her ligger Harry Drikkevann (hvilket han aldri gjorde).
2.Botta" nøyde seg med ett mål, og hvilket mål !
3.Den greier seg nok", hvilket den sikkert som oftest gjør.
4.Folkebevegelsen" var fra seg av begeistring, vel vitende om at dette kunne gjøre utslaget - hvilket det gjorde.
5.Fred" - hvilket magisk ord, det høres så vakkert ut !
6.Hvilket ansvar har dikteren for sine ord, hvordan leseren påvirkes, de skapte personene, som møter dikterens og første generasjon leseres efterfølgere i hundrer, kanskje tusener av år ?
7.Hvilket behov for seksuell aktivitet har barn i din alder ?" er ett av spørsmålene som ble stilt til 1200 ungdommer melleom 13 og 15 år.
8.Hvilket ord i Bibelen liker du best ?" spurte presten.
9.Hvilket parti eller hvilke partier kan De tenke Dem at Deres parti inngår listeforbund med ?
10.Hvilket parti eller hvilke partier mener De at Deres parti absolutt ikke bør inngå listeforbund med ?
11.Hvilket selvsagt også ville være løgn.
12.Hvilket sted for Fabriker", skrev sogneprest Neumann om Dikemark i 1818.
13.Jeg er blitt utsatt for Deres pommes frites - hvilket gav meg en meget ubehagelig opplevelse.
14.Jeg tror at det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
15.Jeg tror det er viktigere at stadig flere kan snakke direkte sammen, uansett hvilket sprog de bruker.
16.Men dersom ikke Sp. og Kr. F. gjør helomvending, vil andre trinn ikke kunne avfyres hverken i denne eller neste stortingsperiode, uansett hvilket regjeringsalternativ som vinner det kommende valget.
17.Mener De at avsløringen av spionen Arne Treholt bør få negative følger for noe norsk parti, og i tilfelle hvilket eller hvilke partier ?
18.Natten til den store sesong" er en turneforestilling, hvilket betyr at den på turneen vil bli forandret i forhold til de stedene Teater Beljash besøker og det publikum gruppen møter.
19.Regjeringen hadde mistet stortingsflertallets tillit", hvilket er noe ganske annet, ja, det motsatte av hva som ble sagt.
20.Skulle vi tenke oss, hvilket er helt urealistisk, at vi ville gjøre oss gjeldfrie overfor utlandet ved å bruke våre reserver, ville det bare bli 12 milliarder tilbake.
21.SovjetUnionens muligheter til i fremtiden å levere energi og råvarer avhenger i stor grad av hvilket omfang landene i SEV (Comecon) kan levere produkter som er nødvendige for den sovjetiske økonomi".
22.Til hvilket eller hvilke av disse formål mener De bevilgningene bør reduseres ?
23.Uansett hvor godt eller hvor dårlig De er orientert om den nye legeavtalen, hvilket inntrykk sitter De igjen med - vil den gi et bedre eller dårligere helsevesen enn vi hadde før, eller mener De det ikke vil bli særlig forandring ?
24.Verdens elver, ferskvann som livskilde" er utstillingens spesialtema, hvilket vil si at arrangørene legger særlig vekt på å belyse dette.
25.(Den schweiziske politimester i St. Gallen som gik imot sine instrukser og reddede tusinder fra lemlestelse og død, hvilket kostede ham karriere og levebrød).
26.Alle merker som er til salgs er godkjent av Veidirektoratet, og det er derfor vanskelig å si hvilket som er best.
27.At jeg kommer til å konkurrere de neste årene er sikkert, men på hvilket plan vil tiden vise.
28.Behovet for en slik plassering er enormt, sier Liv Danese som har tatt initiativet til ferieordningen.Hun er oversykepleier i Hjemmesykepleien, som nettopp ser hvilket behov både de eldre og familiene har.
29.Boken anskueliggjør at anbringelsen på daghjem deler et barns tilværelse i to helt forskjellige og skarpt adskilte deler, hvilket i seg selv er uheldig for småbarn, og viser videre at oppholdet på daghjem er uheldig også på grunn av sin egen beskaffenhet.
30.Da blir det som et hvilket som helst stevne.
Le tue ultime ricerche