Norvegese-Inglese traduzione di i det følgende

La Traduzione della parola i det følgende da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

i det følgende in inglese

i det følgende
allmenn? In the following

 
 

Altri esempi
1.Av plasshensyn vil jeg i det følgende hovedsakelig konsentrere meg om to punkter.
2.Boikotten ble derefter avviklet, mot at Papandreou i det følgende modererte sin politiske ordbruk overfor Jerusalem.
3.For ikke å overdrive den skatteskjerpende effekt av økningen i skattepliktig inntekt, har jeg i det følgende antatt at denne øker kun med kr. 10 000.
4.HVA jeg beskriver i det følgende, er ingen" anmeldelse" av en flammekastende trykksak.
5.Hvis det i det følgende ser ut som prisen stiger jo lenger bort fra keeperen man kommer, er det helt riktig.
6.I det følgende beskjeftiger jeg med med det politiserende humanitetsbegrepet slik det kom til uttrykk for ikke lenge siden i to digre avisoverskrifter på første side i de to avisene.
7.I det følgende har vi lagt opp en plan for et vellykket middagsselskap.
8.I det følgende illustreres dilemmaet med konkrete tall fra Oslo.
9.I det følgende presenterer vi åtte smakbiter av hans hobby.
10.I det følgende skal jeg derfor konsentrere meg om dette.
11.I det følgende vil jeg gå nærmere inn på hva jeg legger i begrepet.
12.I stedet forsøker jeg i det følgende å ta opp enkelte av de hovedproblemer som berører folk flest i vårt land.
13.Idet vi regner med at et vesentlig element vil bli å realisere en generalplan for yrkesmedisinen i Norge, vil vi i det følgende legge frem vårt syn på yrkesmedisinens forhold i landet.
14.Jeg er i det følgende utelukkende opptatt av hans" ytre" historikk.
15.Jeg skal i det følgende forklare hvorfor.
16.Jeg skal i det følgende komme med endel kommentarer i tilknytning til boken.
17.Jeg skal i det følgende presentere en fortolkning av en rekke undersøkelser om sammenhengen mellom arbeidsløshet og forskjellige psykiske reaksjoner.
18.Jeg skal i det følgende ta for meg både spørsmål og svar slik Holst presenterte dem i Aftenposten 30 / 11.
19.Jeg skal i det følgende ta for meg resultatene punktvis.
20.Jeg vil i det følgende berøre enkelte spørsmål som knytter seg til målsettingen for formidling av kunst til utlandet, organisering av formidlingen, kvalifisering av formidlingsapparatet og enkelte økonomiske aspekter.
21.Jeg vil i det følgende bruke noen eksempler fra Willy Dahls litteraturhistorie.
22.Jeg vil i det følgende forsøke å forklare hvorfor det eksisterer et arbeidsledighetsproblem blant ingeniører, samtidig som det kan være problemer med å få besatt enkelte ingeniørstillinger.
23.Jeg vil i det følgende først gjøre rede for behandlingen av byggesaken, både i forhold til bankens organer og de politiske myndigheter.
24.Jeg vil i det følgende oppsummere de punkter som er vesentlige, og som man kan si, beviselig står fast.
25.Min oppgave i det følgende vil være å ta standpunkt til om Politiken.
26.Som vi skal se i det følgende har" Samfunnspakten" innslag av en oppfatning som minner om Aristoteles teori om forandring og tilblivelse ved et samvirke av drivkrefter, handlinger, de såkalte" årsaker".
27.Vi skal i det følgende se nærmere på Thue / Barths konklusjoner.
28.Vi skal i det følgende skissere et vestlig og et afrikansk kulturfilter og vise hvordan dette vil virke begrensende på den kommunikasjon som er mulig.
29.Vårt svar vil fremgå i det følgende.
30.Denne påstand vil jeg begrunne i det følgende !
Le tue ultime ricerche