Norvegese-Inglese traduzione di individ

La Traduzione della parola individ da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

individ in inglese

individ
personsostantivo individual
Sinonimi per individ
Termini derivati da individ
Esempi con traduzione
Han hadde dessverre gått fra å være allmektig Gud til å bli et avmektig, skittent, lite og ubetydelig individ i en avkrok i en liten provins i et gigantisk imperie.
Parole simili

 
 

Wiki
Et individ (av latin individuum = «udelelig») er en enkelt person eller en enkelt organisme, dvs. en unik og mer eller mindre autonom enhet. I det biologiske hierarkiet er individet ett av de mest betydningsfulle nivåene, som ligger mellom cellen og populasjonen.

Altri esempi
1.Hovedtemaet er mennesket som individ og kollektivt vesen.
2.I likhet med alle mennesker som når en viss alder, blir man vel en smule pessimistisk fordi man ser forvandlingen til en verden hvor begrepet individ har en tendens til å forsvinne, en verden hvor individet ikke betyr noe lenger.
3.Individ og kollektiv ?
4.Bare et meget abnormt individ kunne være istand til så ondskapsfulle ting som hun hadde gjort.
5.Bare gjennom stadig å kunne orientere og reorientere seg, kan han eller hun være på høyden faglig og til nytte for individ og samfunn.
6.Boligen som omtales i denne artikkelen ble tegnet for to familier, eventuelt med enslige forsørgere, og skulle gi grunnlag for samhørighet familiene imellom uten å glemme behovet for isolasjon for den enkelte familie og for det enkelte individ.
7.De hevder at selve metodene er blitt en integrert del av deres arbeidsform og har bidratt til å styrke fornyelsesevne både på individ, gruppe og organisasjonsnivå.
8.De sovjetiske jødene har ikke bare måttet lære seg et nytt sprog, hebraisk, og ofte måttet akseptere mindre attraktive jobber enn i SovjetUnionen, men de har også måttet hamle opp med et helt annet system i forholdet mellom individ og myndigheter.
9.Den har ført til at fosteret nå stadig mer trer frem som et selvstendig individ som det må tas hensyn til i det forebyggende og kurative helsearbeid.
10.Den rytmiske variasjon mellom individ og kollektiv gir driv og spenning.
11.Derfor er det mer nødvendig enn noengang å bedømme hvert menneske som individ, når man har med gamle mennesker å gjøre.
12.Derfor må vi tviholde på troen om at ethvert individ har en ukrenkelig egenverdi.
13.Det bidrar til at man fratar det enkelte individ ansvaret for egne handlinger og eget liv.
14.Det er, på bakgrunn av de observasjoner som refereres, klart at det er - tildels store - variasjoner fra individ til individ m.h.t IQ.
15.Det er i den første tiden at organutvikling og utforming av det nye individ skjer.
16.Det gjeld oss som samfunn - og som individ...
17.Det har vært en utvikling i vår del av verden som spiller altfor mye på ytre velstand, hvor det enkelte individ ut fra denne velstand betaler penger til samfunnet, som igjen skal yde hjelp overfor nær sagt alle problemer.
18.Det hodeløse dyrs største fiende, det rasjonelt kritisk tenkende individ, har i våre samfunn ennå vekstmuligheter.
19.Det som trenges er at pasientene behandles som et individ.
20.ETERINÆREN Edvard Smidt med snart 40 års erfaring med dyr og eget dyrehospital på Gjettum i Bærum synes at katten er et godt eksempel på et individ som er seg selv nok.
21.En organisasjon eller et departement må tåle mer enn et individ.
22.En utenlandsgjeld på 22 milliarder dollar gjør at Israel skylder flere penger per individ enn noe annet land i verden.
23.Ensom forsker, men et høyst sosialt individ.
24.Er det konglekjertelen, det mystiske" tredje øye" dypt inne i hjernen, som våker over vår barndom, og senere mykt avbryter den, for i stedet å slippe frem puberteten og alle de prosesser som former det modne individ ?
25.Et land som Canada, som er stort og tynt befolket med klima som Norge, og som jeg kjenner godt, har et skattetrykk på 4304 dollar pr. individ.
26.Et sløvt individ som er innhyllet i tette skyer av ørsmå dråper.
27.Ethvert individ har altså sin egen, innebygde" lykkekvote".
28.Fedme varierer også fra individ til individ.
29.Flere av de eldste bildene baseres på et grafisk formsprog, hvor han i alt vesentlig har arbeidet med forholdet mellom individ og objekt som tema.
30.For det enkelte individ kan det være av vesentlig betydning å komme et par år tidligere i inntektsgivende arbeide.
Le tue ultime ricerche