Norvegese-Inglese traduzione di informere

La Traduzione della parola informere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

informere in inglese

informere
informasjonverbo inform, notify, acquaint with, let know, update, advise, enlighten, give some information to
Sinonimi per informere
Termini derivati da informere
Altri esempi
1.Jeg oppfatter ikke reklame som underholdning eller som en kunstform, men som en måte å informere på.
2.Alle organisasjoner har et behov for å drive intern markedsføring, det vil si informere medlemmene om hva organisasjonen har oppnådd i hjertesaker og andre viktige saker.
3.Danmarks Turistkontor i Oslo er et ledd i en organisasjon som heter Danmarks Turistråd, hvis formål er å informere om Danmark som turistmål og gjøre alt vi kan for å orientere nordmenn om at Danmark simpelthen er reisemål nummer ett.
4.Det er en fredelig aksjon vi har satt i gang, vi går ut til politikere, presse og publikum for å informere om skolen og følgene om den blir nedlagt.
5.Det har vært og er å informere, lære opp og samle et par tusen jugoslaviske TVfolk til en fungerende enhet.
6.Det trengs et apparat til å ta hånd om varene, informere brukerne om hva tørrfisk er og hvordan den skal tilberedes.
7.Det tyder på at vi ikke har vært flinke nok til å informere om det vi har oppnådd.
8.Du sa at du også vil informere ?
9.Efter mitt skjønn har Norges Råfisklag vært for tilbakeholden med å informere offentligheten om innholdet i sine regnskaper, sa fiskeriminister Thor Listau i Stortinget igår.
10.En av våre hovedoppgaver er å informere om behovet for forsknings og utviklingsarbeide slik at bedriftene begynner å efterspørre disse områdene.
11.Forhandlerne har ikke vært flinke nok med å informere kjøperne om hva slags sykkel dette er ; et leketøy og konkurransemiddel.
12.Her i Moskva er det ingen vits å oppholde seg likevel, for hverken Jens Evensen eller jeg kan informere pressen om gangen i forhandlingene herefter.
13.Informere.
14.Jeg er overbevist om at det vil ta like mye tid og krefter å informere og styre et slikt firma, som vi nå bruker på å lete opp mulige sponsorer helt på egen hånd, hevder han.
15.Jeg vil gjerne gjøre Radioteatret mer utadvendt, være flinkere til å informere om det som skjer her, for det er mye !
16.Man legger bare de store tall på bordet, men unnlater å informere om bakgrunnen for tallene, ble det sagt.
17.Men vi har lenge vært klar over at legene ikke er flinke nok til å informere, sier Mork.
18.Norges Bilbransjeforbund har en person som bruker en vesentlig del av sin tid på å reise rundt og informere om problemene, og på hvilke måter man kan beskytte seg mot skader.
19.Når verftets styre og ledelse i lengre tid har unnlatt å informere eieren om den faktiske utvikling, burde de ha stilt sine plasser til disposisjon, blir det sagt til Aftenposten.
20.Pressens stadige kretsing om institusjonskriser og enkeltpersoner som hevder å ha fått utilfredsstillende service fra det offentlige tvang våre politikere til å forsvare seg med tall, statistikker og til å informere, forklare og" slukke branner", heter det i beretningen.
21.Tanken er å informere folk om hva vi driver med.
22.Til unnskyldning kan det sies at mange leger er hardt presset arbeidsmessig, men det kan også stilles spørsmål om den opplæring legene får i nettopp å informere er god nok.
23.Vi er en frittstående gruppe som blant annet vil overvåke og informere om utviklingen i polarområdene - det være seg utvikling av teknisk, næringsmessig og politisk / juridisk art.
24.Vi fikk adgang til skoler og velforeninger for å informere, frivillige hjalp oss med å gjøre arbeidet, og innsamlingen foregikk på tvers av menighetsgrensene.
25.Vi har bare oss selv å stole på, men vi er nødt til å informere nøkkelpersoner om vår mistanke.
26.Vi har reist mye omkring i landet i den senere tid for å informere alle som kommer i kontakt med dem som har skader som skyldes arbeidsbelastninger.
27.Vi i skattevesenet burde i langt større grad informere nye virksomheter om regelverk når de starter, slik at man kunne unngå endel feil og misforståelser.
28.Vi kunne ikke informere de ansatte før igår eftermiddag, sier administrerende direktør Torgeir Skjeggestad til Aftenposten.
29.Vi mente at vi skyldte pasientene å gjøre dem oppmerksom på dette, og vi syntes også at vi gjorde dem en tjeneste ved å informere om alternativt behandlingssted.
30.Vi må ha 2,5 millioner kroner i inntekter for at budsjettet skal balansere, fortalte Hamarordfører Egil O. Larsen som sammen med mange av VMarrangørene tirsdag hadde tatt turen til hovedstaden for å informere pressen om det tilstundende mesterskapet.
Parole simili

 
 

informere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) informereinformerendeinformert
Indicativo
1. Presente
jeginformerer
duinformerer
haninformerer
viinformerer
dereinformerer
deinformerer
8. Perfetto
jeghar informert
duhar informert
hanhar informert
vihar informert
derehar informert
dehar informert
2. Imperfetto
jeginformerte
duinformerte
haninformerte
viinformerte
dereinformerte
deinformerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde informert
duhadde informert
hanhadde informert
vihadde informert
derehadde informert
dehadde informert
4a. Futuro
jegvil/skal informere
duvil/skal informere
hanvil/skal informere
vivil/skal informere
derevil/skal informere
devil/skal informere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha informert
duvil/skal ha informert
hanvil/skal ha informert
vivil/skal ha informert
derevil/skal ha informert
devil/skal ha informert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle informere
duville/skulle informere
hanville/skulle informere
viville/skulle informere
dereville/skulle informere
deville/skulle informere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha informert
duville/skulle ha informert
hanville/skulle ha informert
viville/skulle ha informert
dereville/skulle ha informert
deville/skulle ha informert
Imperativo
Affermativa
duinformer
viLa oss informere
dereinformer
Negativa
duikke informer! (informer ikke)
dereikke informer! (informer ikke)
Le tue ultime ricerche