Norvegese-Inglese traduzione di informert

La Traduzione della parola informert da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

informert in inglese

informert
allmenn? informed
Termini derivati da informert
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Jeg er før ansettelsen blitt informert om at arbeidet kan medføre blypåvirkning, og at dette ved et eventuelt svangerskap kan føre til skadelige påvirkning av fosteret.
2.Jeg har fordelen av å være bedre informert om pastor Moon og hans virksomhet enn hans kritikere...
3.Ble dere tidlig informert om at Arne var spionsiktet ?
4.De fleste som er informert om disse behandlingsmetodene, stiller seg positive, sier han.
5.De informert kilder sa at avtalen omfatter avanserte bakketilluft raketter, i tillegg til forskjellige ikke oppgitte typer militærutstyr.
6.Den tyrkiske regjeringen blir informert fortløpende om vår holdning og vi presser på for å få ham frigitt.
7.Dessuten, spør han, - hvordan i helvete skal vi kunne forsvare en politikk uten å bli informert om hva denne politikk går ut på.
8.Det alene er et fremskritt, blir det sagt på informert hold i Washington.
9.Det er ingen hemmelighet at Taiwanspørsmålet ble reist av Zhao, men fra vår side ble det gjort klart at de uoverensstemmelser vi har i så måte ikke bør overskygge den gjensidige fordel vi har av et godt bilateralt forhold, sier en informert kilde efter tirsdagens møte.
10.Det som ser ut som en avtale mellom USA og Japan, er i realiteten klar beskjed også til Norge om at hvalfangsten er dødsdømt, sier en informert kilde i Washington.
11.Dette er eventuelt en meget interessant opplysning som Riksantikvaren ikke har vært informert om, fulgte han opp.
12.Dette siste utspillet kan vise seg å være et tilintetgjørende slag mot avtalen, sier en informert kilde i Handelsdepartementet.
13.Dette var en beklagelig feil, som ble gjort under en orientering om alliansens radar og varslingsfly (AWACS), får NTB opplyst på informert hold.
14.Endelig har et sykehus fått et forum der pasientgrupper kan bli hørt og informert av sykehusets ledelse før viktige beslutningerblir tatt.
15.Forøvrig bør vel Norges Bank for eftertiden sørge for at Regjeringen og Stortinget blir informert direkte og ikke først via massemedia om penge og kredittpolitiske forhold av interesse !
16.FossSkiftesvik synes å ha overvurdert muligheten for at folk som angir å være dårlig informert skal forandre mening over natten.
17.Har De informert den tunisiske ambassade i Stockholm eller det tunisiske utenriksdepartement om de enkeltsakene De har vært vidne til vedrørende tunisiske statsborgere.
18.Hvis britene mener at man nå er nær enighet, må det bety at de har gitt seg på dette punktet, sier en informert kilde på norsk side som en kommentar til artikkelen i The Times.
19.Introduksjonen av aksjene i New York har ikke vært diskutert i styret, men det er informert om hvor forberedelsene står, opplyser Gullberg.
20.Jeg bekreftet på forespørsel fra en journalist at jeg i 1980 ble informert om mistanken mot Arne Treholt, fordi jeg ikke ønsket å sette overvåkingspolitiet i miskreditt.
21.Jeg regner med at vi blir informert av sykehusdirektøren når han har tatt saken opp med legene, sier Aass.
22.Jeg var overrasket over hvor vel informert mange av de vi traff ved universitetene og i bokmiljøene var over nyere norsk litteratur, forteller Tove Nilsen.
23.Jeg vil tro at sovjetrusserne har informert de øvrige Warszawapaktlandene før de gikk ut med sin boikotterklæring.
24.Kanal Nord var kjent med de forhandlinger vi fører, men vi var ikke informert om deres utspill.
25.Kundene har et legitimt krav på å bli informert på en skikkelig måte, og vi vil også gå ut med en anbefaling til medlemsbankene om at de uoppfordret skal oppgi den effektive rente, sier MossIversen.
26.Kvinner fortjener å få en samtale med legen om det legemiddel de skal bruke, slik at de er informert om produktet og de eventuelle bivirkninger det har, sier lege BrittIngjerd Nesheim, gynekolog og medlem i Statens Legemiddelkontroll, i en kommentar til at overlege Petter Fylling på Kvinneklinikken på Ullevål mener at ppiller bør selges reseptfritt på apotek.
27.Man kan ikke sette likhetstegn mellom egen vurdering av hvorvidt man føler seg informert, og det faktiske informasjonsnivå.
28.Med en slik kontakt på toppnivå før valget, vil det være lettere for dem å gjenoppta forhandlingene om reduksjoner i atomvåpenarsenalene efter valget enn" å komme krypende tilbake efter en ny Reaganseier", sier en informert kilde.
29.Men, sier en informert kilde, ingen er sikre på at containerne virkelig inneholder slike fly.
30.Men, sier en informert kilde, skepsisen var knyttet til spørsmålet om Duarte hadde kontroll over høyrefløyen i de væpnede styrker.
Le tue ultime ricerche