Norvegese-Inglese traduzione di investor

La Traduzione della parola investor da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

investor in inglese

investor
finans - mannsostantivo investor
  finans - kvinnesostantivo investor
Parole simili

 
 

Wiki
Denne artikkelen omhandler begrepet investor. For det svenske investeringsselskapet, se Investor AB. En investor kan være en person eller et firma som gjør en investering.

Altri esempi
1.Det som er viktig er å håndheve og kanskje skjerpe de spilleregler som gjelder, og som blant annet gir en investor plikt til å gi beskjed om hvilke hensikter han har med sin investering.
2.Fra Orklas side har man vurdert de fundamentale og tekniske faktorer som så positive at det kun i liten grad har vært realisert gevinster i 1983, og Orkla har vært netto investor i markedet, heter det.
3.Hvis det er et likvid marked i en aksje, vil det trolig også være en amerikansk investor som er interessert.
4.Jeg er investor og er ikke opptatt av hvilke produkter som selges.
5.Man kan spørre om en investor som hadde gått inn i f.eks. Borregaard for ti år siden og krevet at deler av Borregaards virksomhet skulle selges til andre som hadde større forutsetninger for å utvikle dem videre, faktisk ikke kunne ha medvirket til at Borregaard idag kunne vært større og bedre enn det er.
6.Men hvis definisjonen på en transaksjonsøkonom er en investor som går inn for å få makt og innflytelse kun for å berike seg selv, uten å tilføre selskapene noe, eventuelt strippe dem for verdier, kan fordømmelsen være på sin plass.
7.Aksjefondene understreker at det er viktig at ordrer forblir en transaksjon mellom utførende megler og investor, uten at andre får kunnskap om dette gjennom innsyn i registrene.
8.Aksjene er bokført med 300 kroner, og den ikke navngitte investor bestemte seg tirsdag for å tilby 3000 kroner pr. aksje.
9.Av den halvparten den amerikanske investor anbefales å gå ut med, foreslås det at 33 prosent plasseres i Japan og 15 prosent i gull.
10.Bare en investor tegnet seg for fem millioner eller mer, men vedkommende institusjon må nøye seg med 1000 aksjer.
11.Bøe påpeker at det Regjeringen vil til livs, er rene skatteorienterte prosjekter der investor påtar seg minimal risiko utover innbetalt andel av ansvarskapitalen.
12.De to direktørene Bjørn Wilhelmsen og Rolf Skaarberg hadde opsjoner på kjøp av henholdsvis 40 000 og 20 000 aksjer i Bergenske fra Bergenskes datterselskap Bergen Investor.
13.Den første og en tid den eneste investor ved selskapets dannelse var forøvrig Mikalsen, som nå er største enkeltaksjonær og styreformann i selskapet.
14.Den varierte oppgangen for de enkelte aksjers vedkommende innebærer at man som investor må være betydelig mer selektiv i dagens marked enn det man måtte være i vinter.
15.Dermed vil en investor i tillegg til den løpende avkastning på obligasjonene også ha mulighet til å dra nytte av en eventuell kursstigning på Vestaaksjen.
16.Det IFC gjør, er ikke bare å gå inn ved industrietableringer i uland som investor, med opptil 25 prosent av egenkapitalen, men kanskje også å yde betydelige lån.
17.Det behøver ikke å bety at en norsk investor kjøper opp enkelteiendommer eller kvartaler, men f.eks. prosentandeler i prosjekter.
18.Det betyr at dere blir netto utlåner, eller investor.
19.Det er forståelig at Arbeiderpartiet har vanskelig for å akseptere at en investor med innsikt kan tjene penger på kjøp av aksjer.
20.Det gjorde også en privat investor, Distriktenes utbyggingsfond, Industrifondet og private investeringsselskaper.
21.Det oljeselskapet - eller annen investor - som setter penger i et slikt prosjekt vil kunne tjene godt også lenge efter at oljeeventyret er slutt.
22.Dette er sysselsettingsproblemer som den tiltakslystne lille investor bare kan fange opp marginale deler av.
23.Dette gjør at plasseringen blir likvid, en investor kan få ut pengene sine på dagen.
24.Dette reflekterer klart at investor må være selektiv i sine valg av investeringsobjekter.
25.Efter de nye valutareglene kan hver utenlandsk investor ha norske obligasjoner for inntil en million kroner, men for privatpersoner er den alminnelige beholdning langt lavere.
26.Efter den meget sterke oppgangen på Oslo Børs ifjor sa ekspertene at i 1984 måtte investor være mer selektiv og særlig se efter fusjons og oppkjøpskandidater.
27.Efter markedsverdien og spredningen på aksjene, er det muligheten for å oppnå resultater for det fondet man bestyrer en amerikansk investor vil legge størst vekt på.
28.En amerikansk investor bør plassere to prosent av sine investeringer i utenlandske aksjer og gull i norske aksjer.
29.En investor er villig til å betale det tidobbelte av pålydende aksjekurs og dobbelt så mye som siste kjente omsetningskurs for å sikre seg en eierandel på mellom 10 og 20 prosent i Norges Handels og Sjøfartstidende.
30.En oppgang på mer enn 15 prosent forrige uke tyder på at investor mener at Norcem har foretatt et kløktig strategisk trekk.
Le tue ultime ricerche