Norvegese-Inglese traduzione di kapital

La Traduzione della parola kapital da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kapital in inglese

kapital
bankbevegelsesostantivo funds, bankroll
  pengersostantivo capital
Sinonimi per kapital
Termini derivati da kapital
Esempi con traduzione
Betaling for arbeidsinnsats og forrentning av investert kapital var flere millioner.
Parole simili

 
 

Wiki
Denne artikkelen omhandler tidsskriftet. For det økonomiske begrepet, se «Kapital (økonomi)». Kapital er et norsk blad med redaksjon i Oslo som skriver nyheter om næringsliv, børs, finans og økonomisk politikk.

Altri esempi
1.Das Kapital" er et kulturprodukt like så vel som Sigrid Undsets middelalderdiktning.
2.Det er dårlig kapital og industripolitikk," sier Halvorsen.
3.Det er et problem at mange" gode ideer" begraves av mangel på kapital.
4.Det er lite sannsynlig at staten vil finne vinnere hvor privat kapital ikke vil satse.
5.En annen sak er at man kan regne på realrentekostnader ved at nedlagt kapital i Grunnlinjen først efter mange år blir tatt ibruk efter forutsetningene".
6.Avtalefestet godtgjørelse for å stille kapital til andres disposisjon må i utgangspunktet ansees som skattepliktig inntekt, fastslo finansministeren i sitt svar til stortingsrepresentant Bakke.
7.Dessuten trenger man kapital hele tiden.
8.Det er alltid interessant å ha flere kanaler å trekke inn kapital, sier Sven Sejersted Bødtker om hvorfor SSB Invest er interessert i Arendal DS.
9.Det er av stor betydning for selskapets videre planer og utvikling å finne ut om disse aksjonærer nå er villige til å satse på selskapet med ny kapital.
10.Det er nok risikovillig kapital til å starte nytt i Osloområdet.
11.Det har alltid manglet kapital og villighet til å satse stort på serieproduksjon.
12.Det har også gått ganske tregt med innbetalingene av innkalt kapital.
13.Det som er beklagelig i saken, er at Hegnar tok bygningen i bruk til kontorlokaler for bladet Kapital og Periscopus forlag før det forelå bruksendringstillatelse.
14.Det synes jeg Kapital også burde gjøre, var hennes råd.
15.Dette er en gledelig og betydningsfull dag for alle oss som har tro på privat kapital, egenkapital og risikokapital, sa Syse før han slo klubben i bordet og åpnet for noteringene.
16.Dette vil vi oppnå gjennom bl.a. bedre rammebetingelser, ved å la bedriftene disponere mer av sine overskudd selv, ved lavere skatt på kapital i bedriftene, større tilgang på kapital gjennom aksjemarked og lettelser for nyetableringer.
17.En ny regjering har fått liv i markedet, nesten fire milliarder kroner i ny kapital har næringslivet mottatt.
18.Ethvert tiltak som bedrer lønnsomheten, reduserer omkostningspresset, øker tilgangen på risikovillig kapital og derved stimulerer lysten til å sette i gang ny virksomhet, har også betydning for ensidige industristeder.
19.For fjernvarmeanlegg fordeler produksjonsutgiftene seg med 50 prosent på kapital og 50 prosent på brenselkostnader og lønnsutgifter.
20.For å si det kynisk er det å sammenligne med død kapital ikke å utnytte den ressurs kvinnene utgjør i en bedrift, sier adm. direktør Tor Moursund i Kreditkassen.
21.Foreløbig har vi ikke behov for investeringsvillig kapital.
22.Gjennom avtalen om stålvirksomheten frigjøres kapital, og soliditeten blir betydelig bedret, men bedriften kommer ikke til å ha bråhast med å finne nye satsningsområder, sier adm. direktør Håkon Langballe til Aftenposten.
23.Hypotekforeningene kan sette overskuddet i et medlemsfond som de ikke behøver å betjene med renter og utbytte, slik vi må betjene vår ansvarlige kapital, sier Espetvedt.
24.I tillegg til denne pakkeløsningen vil vi sette inn en betydelig del av valutareservene gjennom valutabankene, slik at det blir øket kapital til disposisjon.
25.Jeg kan belyse nødvendigheten av store enheter med kapital i ryggen med følgende eksempel, sier Etholm.
26.Jeg trodde min bror smuglet hasj for å skaffe kapital til å drive eksport av norsk laks, sa en 23 år gammel engelskmann i Gulating lagmannsrett.
27.Jeg vil antyde en" Hydromodell" som første skritt, med inntil 49 prosent privat kapital.
28.Jeg vil understreke at rettesnoren for den industristategi organisasjonen legger opp til, vil være bedriftsøkonomisk lønnsomhet for alle disposisjoner og utbytte på innsatt kapital, sier Bjella.
29.La den private kapital slippe til, så vil hovedstaden kanskje kunne hente inn noe av efterskuddet i byfornyelsesprogrammet.
30.Men De har mye tilgjengelig kapital ?
Le tue ultime ricerche