Norvegese-Inglese traduzione di kirkeledelse

La Traduzione della parola kirkeledelse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kirkeledelse in inglese

kirkeledelse
allmenn? Church leadership
Sinonimi per kirkeledelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den katolske kirkeledelse har imidlertid - åpenbart med myndighetenes samtykke - allerede utpekt en grav på Warszawas sentrale kirkegård Powazki omkring tre kilometer fra Stanislaw Kostka kirke.
2.Dette ble motsagt av den katolske kirkeledelse, som i et hyrdebrev forrige helg erklærte at det er de troendes rett å ha krusifikser" på steder hvor den unge generasjon blir utdannet".
3.For den polske kirkeledelse er det av avgjørende betydning at diplomatiske forbindelser ledsages av en lovlig avtale - og helst en direkte lov - som skal garantere kirkens rettigheter.
4.I en artikkel i Morgenbladet onsdag 3. oktober redegjorde jeg for den ungarske biskop Zoltan Kaldys manipulasjoner for å bli valgt til Det Lutherske Verdensforbunds (LVF) president - hvilket også lyktes og hans politisk orienterte, sterkt regimevennlige teologi og kirkeledelse, hans diktatoriske styre av den ungarske lutherske kirke, og ganske særlig suspensasjon av presten Zoltan Doka, som i et åpent brev til LVFs generalforsamling i Budapest i sommer hadde redegjort for disse ting og indirekte advart mot å velge Kaldy til president.
5.Ifølge øyenvitner holder Doka fortsatt gudstjenester og preker for fullsatt kirke, men ingen vet hvor lenge den regjeringsvennlige kirkeledelse vil tåle at han holder frem som han har gjort.
6.Men vestlige observatører antar at den katolske kirkeledelse, sannsynligvis efter instruks fra kardinal Jozef Glemp, har henstilt til Walesa å sende avbud til seremonien.
7.Den hemmelige kirkeledelse ville bruke ham som prest for norske flyktninger i Sverige.
8.Den midlertidige kirkeledelse anmodet ham da om å bli vikarprest i Hamar bispedømme.
9.Slike prester ble fort uglesett i Den norske kirke dengang - med en kirkeledelse som stilte seg avvisende overfor enhver dialog mellom lutheranere og katolikker.
10.Trygve Bull gjorde inntrykk der han hudflettet kirkelig restriktivt seksualsyn, og der han lurte på om vi i fremtiden skal få en statskirke som samtidig er selvstyrt, slik at en kirkeledelse skal få i pose og sekk, som han uttrykte det.
Le tue ultime ricerche