Norvegese-Inglese traduzione di knytte

La Traduzione della parola knytte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

knytte in inglese

knytte
knyttneveverbo clench
  tauverbo tie, knot
Sinonimi per knytte
Termini derivati da knytte
Altri esempi
1.Ettersom tvilen synes å knytte seg til avtalerettslige spørsmål og bekymringen gjelder vårt innfløkte skattesystem, er De vel imidlertid kommet i skade for å gå over Akerselven med mineralvann.
2.Scandinavian Link" er, såvidt Aftenposten forstår, ett ledd i en omfattende plan som tar sikte på å knytte Europas ytterområder nærmere til SentralEuropa.
3.Vi bør stelle oss slik at Nicaraguas myndigheter forstår at det er i deres beste interesse å knytte sin skjebne til den demokratiske, den frie del av verden, og ikke den totalitære.
4.Arbeidslivserfaring som valgfag i 8. og 9. skoletrinn har i så henseende bidratt til å knytte undervisningen nærmere det praktiske liv, samtidig som det har gjort læringen mer meningsfylt for elevene, forteller Kvissel.
5.Avgjørelsen går mest ut over HVungdommen, og jeg tror det er en god investering for Forsvaret å la dem møte andre lands soldater og knytte kontakt utover landegrensene.
6.Bilorganisasjonenes forslag om å knytte en egen norsk oljepris på det innenlandske markedet til den dollarkurs Regjeringen legger til grunn i Nasjonalbudsjettet, vil bare innebære en kortvarig forsinkelse av bensinprisøkninger i tider med økende dollarkurs.
7.De 800 000 nordmenn som utvandret fra Norge i årene rundt 1900, har selvsagt bidratt til å knytte sterke bånd mellom Norge og Amerika.
8.Den omstridte gangbro vil knytte Ullernområdene sammen, gi sikker gangkrysning av Kolsåsbanen, og det vil oppnås hensiktsmessige kontakter med Kolsåsbanens stasjoner.
9.Det sies om oss menn at vi har vanskeligheter med å knytte vennskap ?
10.Dette skyldes ikke minst hans evne til å knytte geologien til økonomiske og kulturelle forhold, sa hun.
11.Dette skyldes ikke minst hans evne til å knytte geologien til økonomiske og kulturelle forhold,sa hun.
12.Efterhvert som teledatatjenesten kommer i gang og bærbare dataterminaler med monitorer blir mer anvendelige, kan man tenke seg en situasjon der for eksempel lastebilsjåfører kan knytte seg til databasen via det nordiske mobiltelefonsystemet NMT.
13.Hvis avisene godtar støtte, kan ikke jeg se det som betenkelig at skatteyderne vil knytte betingelser til pengene som gis.
14.I Norge snakkes det mye om samene, men alltid bare om samene innenfor landets grenser ; vi kan få mye mer innsikt og forståelse ved å knytte trådene til andre minoritetsgrupper i NordØstEuropa, sier forskeren dr. Maria Tatar, Uralaltaisk institutt, Universitetet i Oslo.
15.I utgangspunktet er det derfor ikke adgang til å knytte vurderingen til mange saker under ett, mener departementet.
16.Ideen er et svar på en oppfordring fra Arbeidsdirektoratet om å knytte såkalte utegrupper til de vernede bedrifter, sier disponent Per Woie, Agderprodukter, til Aftenposten.
17.Inntil 1986 skiller Mjøsa mer enn den samler, men ferdigstillelsen av broen i 1986 vil knytte distriktene rundt Gjøvik, Lillehammer og Hamar nærmere hverandre.
18.Jeg utarbeider boreprogrammene og har ansvaret for å knytte til oss alle nødvendige underleverandører og konsulenter.
19.Man må forvente at andre stater stadig vil knytte stor interesse til norsk olje og gasseksport, og at ikke alle vil godta at dette primært er kommersielle anliggender, heter det i rapporten.
20.Moskva - Minsk for å få vårt krav gjort kjent i øst, og knytte kontakter med sovjetiske fredsgrupperinger. og det skjedde faktisk !
21.Så vidt jeg har bragt i erfaring, er det i et rundskriv til pasienter som utskrives fra Ullevål, at det gjøres oppmerksom på ordningen med å knytte seg til et sikkerhets / alarmsystem, sier Turid Solås.
22.Ved å gi Kåre Hillesland medhold har arbeidsretten i Stavanger gitt prinsipiell aksept for å knytte kvinnenes rett til arbeide til hennes personlige, familiære forhold, sier Borgen.
23.Vi har klart å knytte til oss de beste kundene.
24.Vi ville gjerne knytte forbindelsen tilbake til de aller første nordmenn i Amerika.
25.Vi ønsker å knytte forbindelsen til vår opprinnelse som var ved Akerselven, sa styreformann Knut Martinsen da han på en pressekonferanse igår begrunnet hvorfor bedriften har valgt å støtte arbeidet med å gjøre Akerselven lakseførende.
26.Våre plassoppsigelser vil knytte seg til bedrifter i MVL og N.A.F. hvor verkstedoverenskomsten gjelder pr. dato.
27.Washington, for å levere vårt krav til den amerikanske regjering, og knytte kontakter med amerikanske fredsgrupperinger - og det skjedde faktisk !
28.Altså er det usikkerhet om hvor mange som vil knytte seg til anlegget.
29.Ambassaden tilbakeviser kategorisk forsøk fra en rekke politikere på å knytte denne saken på kunstig måte til perspektiver for utviklingen av forbindelser mellom Norge og SovjetUnionen.
30.Arbeiderpartiets Erik Dalheim fremholdt at vanskelighetene for verftsbransjen fortsatt vil knytte seg til i hvilken grad norske verft har konkurransebetingelser på linje med de betingelser som er til stede i de land vi konkurrerer med.
Parole simili

 
 

knytte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) knytteknyttendeknyttet
Indicativo
1. Presente
jegknytter
duknytter
hanknytter
viknytter
dereknytter
deknytter
8. Perfetto
jeghar knyttet
duhar knyttet
hanhar knyttet
vihar knyttet
derehar knyttet
dehar knyttet
2. Imperfetto
jegknyttet
duknyttet
hanknyttet
viknyttet
dereknyttet
deknyttet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde knyttet
duhadde knyttet
hanhadde knyttet
vihadde knyttet
derehadde knyttet
dehadde knyttet
4a. Futuro
jegvil/skal knytte
duvil/skal knytte
hanvil/skal knytte
vivil/skal knytte
derevil/skal knytte
devil/skal knytte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha knyttet
duvil/skal ha knyttet
hanvil/skal ha knyttet
vivil/skal ha knyttet
derevil/skal ha knyttet
devil/skal ha knyttet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle knytte
duville/skulle knytte
hanville/skulle knytte
viville/skulle knytte
dereville/skulle knytte
deville/skulle knytte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha knyttet
duville/skulle ha knyttet
hanville/skulle ha knyttet
viville/skulle ha knyttet
dereville/skulle ha knyttet
deville/skulle ha knyttet
Imperativo
Affermativa
duknytt
viLa oss knytte
dereknytt
Negativa
duikke knytt! (knytt ikke)
dereikke knytt! (knytt ikke)
Le tue ultime ricerche