Norvegese-Inglese traduzione di kongress

La Traduzione della parola kongress da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

kongress in inglese

kongress
møtesostantivo congress
Sinonimi per kongress
Termini derivati da kongress
Parole simili

 
 

Wiki
En kongress er en stor forsamling av mennesker, spesielt i faglig eller politisk hensikt. En rekke lovgivende forsamlinger bruker tittelen «kongress»: - Kongressen i Amerikas forente stater - Nasjonalkongressen i Brasil - Den nasjonale folkekongressen i Folkerepublikken Kina.

Altri esempi
1.Den første kongress i sitt slag som er holdt i Norge, sier Lars Stølen.
2.Det første praktiske resultat av samarbeidet er en felles stand under en messe for kongress og messearrangører i London 21.23. mars.
3.Hvem ellers ? svarte en gresk regjeringstalsmann overrasket på Aftenpostens spørsmål om statsminister Papandreou igjen ville stille til gjenvalg som partiformann foran åpningen av Pasoks første kongress i forrige uke.
4.Jeg tror nok Stortinget arbeider mer effektivt enn endog det engelske underhus og den amerikanske kongress, sier stortingspresident Per HysingDahl til Aftenposten efter at de folkevalgte nå har tatt sommerferie.
5.Jeg vil, som han sa inatt, heller vinne med et knepent flertall som sikrer en vennligsinnet kongress enn med et valgskred i min favør og en fiendtlig kongress.
6.Lønnsoppgjøret er organisasjonenes beste anledning til å styrke sysselsettingen, sa statsminister Kåre Willoch i sitt foredrag under åpningen av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds kongress i Oslo idag.
7.Pakistan har utstyr og muligheter til å produsere flere atombomber i året, og USA bør bidra til at den pakistanske våpenindustrien blir kontrollert, hevdet den amerikanske senator Alan Cranston i den amerikanske kongress onsdag.
8.Stortinget arbeider mer effektivt enn det britiske underhus og den amerikanske kongress.
9.Å arrangere generalforsamling for kristne i et kommunistisk land, er omtrent like dumt som om jødene skulle holde kongress i NaziTyskland.
10.4. intern. kongress om humor, Tel Aviv.
11.AUFs leder Egil Knudsen er valgt til ny president i den sosialdemokratiske ungdomsorganisasjonen FNSU, som hadde kongress i Finland i helgen.
12.Administrasjonen bruker valget av kristeligdemokraten Jose Napoleon Duarte som president som en brekkstang overfor en motvillig kongress.
13.AnneKristin Solberg (23) er 20 / 884 ansatt som salgssekretær i Geilo Kongress Service A / S og Geilo Ferieservice A / S. Hun har tidligere bl.a vært ansatt hos Nordisk Transport & Spedition A / S. Gunnar Høgenhaug er ansatt som daglig leder / direktør i Hageland A / S, en landsomfattende havesenterkjede med 72 medlemmer.
14.Bergsager baserer seg på sine geologiske kunnskaper om SovjetUnionen, kunnskaper som ble ytterligere utfylt under en nylig kongress i Moskva.
15.Beslutningen ble fattet på det internasjonale sykkelforbundets kongress i Los Angeles nylig.
16.Beslutningen om å oppløse KOR ble fattet på Solidaritets kongress i oktober 1981 med den begrunnelse at de oppgaver KOR hittil hadde tatt seg av, fullt ut ble ivaretatt av Solidaritet.
17.Britiske grubearbeidere vedtok onsdag på sin kongress i Sheffield å opprette et spesielt disiplinærtribunal hvor saker mot gjenstridige arbeidere som nekter å slutte seg til streiken, kan prøves.
18.DET har alltid vært medlemmer av den amerikanske kongress som har ment at USA satser for mange penger og for mange menn på NATOs beredskap i Europa.
19.De garvede kynikere i den amerikanske kongress tar ikke til tårene i utrengsmål.
20.De mange samlerforeninger er organisert i American Numismatic Associations som årlig holder en stor kongress, med omfattende deltagelse fra kyst til kyst.
21.Den" inntektsnøytrale" skattereform betyr intet fra eller til i så måte, og de nedskjæringer man idag kan se konturene av på utgiftssiden, vil bli møtt med en storm av protester i en demokratisk dominert kongress.
22.Den" norske" kontingent til de olympiske vinterleker i Sarajevo er utvidet med en mann efter ekstraordinære foranstaltninger fra såvel den amerikanske kongress som president Ronald Reagan.
23.Den amerikanske kongress har iår holdt tilbake militærhjelp til landet for 19 millioner dollar i påvente av rettssaken.
24.Den amerikanske kongress spør ofte hva resten av verden foretar seg og understreker at det er et internasjonalt ansvar å løse verdens flyktningeproblem.
25.Den ble stiftet under en stor kongress som nylig er avsluttet i Riyadh, SaudiArabia, der sjeik Abdullah Alghanim fra samme land ble valgt til president for verdensunionen.
26.Den enerådende presidenten åpnet sitt kommunistpartis 13. kongress i Bucuresti med et referat som samtidig bekreftet hovedtrekkene i Romanias egne utenrikspolitiske standpunkter innen østblokken.
27.Den internasjonale hjertetransplantasjonsforening, som har hovedsete i New York, har bedt folk fra Rikshospitalet orientere om transplantasjonene på en kongress i mai.
28.Den kan bli en effektiv barriere overfor proteksjonistene i den amerikanske kongress.
29.Den trekker linjene tilbake til Albert Lutuli som i 1960 fikk prisen da han var leder for den forbudte Den afrikanske nasjonale kongress.
30.Denne europeiske markeringen i NATOs høstøvelser bør ses i sammenheng med de politiske krefter i den amerikanske kongress som er rede til å gripe til drastiske midler for å redusere det amerikanske engasjement i Europa.
Le tue ultime ricerche