Norvegese-Inglese traduzione di latent

La Traduzione della parola latent da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

latent in inglese

latent
allmennaggettivo latent
  infektionaggettivo quiescent [formal], latent, dormant
Sinonimi per latent
Anagrammi di latent
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Efterpå viste det seg at handlingen ikke skyldtes misnøye med noe han hadde opplevet på skjermen, men rett og slett mannens behov for å få utløp for latent aggresjon - og rette denne mot en såkalt kjendis.
2.Litt latent misnøye og en ditto porsjon skuffelse er selve drivkraften bak elle fremskritt.
3.Mye stoff lå latent i årtier.
4.Altså en bekymring basert på en hypotese om at man her vil åpne for en antatt latent trang til selvtekt.
5.DET nevnte mindretall ønsker naturligvis mest mulig publisitet for å nøre opp under rasistiske og intolerante holdninger, som dessverre også ligger latent i vårt folk.
6.Da opplyste man at det var en egenkapital pr. aksje på 80 kroner før skatt og 60 kroner efter latent skatteansvar.
7.De synes å ligge latent på mange hold, både der hvor man har hang til totalitære synspunkter og systemer og der hvor man bekjenner seg til personlig frihet og demokrati.
8.Den rommer dog nettopp i sin rastløshet adskillig latent mennskelighet.
9.Det første nattlige mareritt om atomkrig ligger imidlertid mer enn 30 år tilbake i tiden, en angst latent siden dengang.
10.Det ligger en latent interessekonflikt i et skadeoppgjør.
11.Dette er delvis kompensert ved en økning av gevinster ved salg av verdipapirer, og en lavere latent disagio på gjeld i utenlandsk valuta.
12.Efter latent skatt på 30 prosent utgjør substansverdien cirka 42 millioner kroner eller 350 kroner pr. aksje.
13.Efterkrigstidens VestTyskland forankret partiene uttrykkelig i grunnloven - langt klarere enn i andre vestlige demokratier som et vern mot en latent og bred og upolitisk følelse av uvilje mot politikk og politikere.
14.Et slikt kollektivt svingende karneval må dekke et latent behov av betydelige dimensjoner.
15.Faktum er at 70 til 80 prosent av oss har herpesvirusen latent i kroppen.
16.Flickaffæren gjenoppliver og forsterker alle de fordommer mot politikk og politikere som hele tiden ligger latent i det egentlig dypt upolitiske tyske samfunn.
17.Han advarer meg mot å ta for lett på ytringsfriheten og indikerer listig en slags form for geistlighetens motvilje mot legfolk som et slags latent motiv i de beskyldningene jeg retter mot hans klient.
18.Her er inkludert 15 millioner kroner som avskrivning på latent tap på valutlån som følge av at kroneverdien er redusert og den høye dollarkursen.
19.I Frankrike er en latent patriotisme på vei til overflaten igjen.
20.Latent kurstap på Bergesen Gruppens gjeld er ikke belastet tertialregnskapet, men dette vil bli vurdert i forbindelse med årsregnskapet.
21.Men det rasemessige skille ligger der - latent inntil det nesten eksploderer med faretruende konsekvens.
22.Noe har ligget latent.
23.Og en latent interesse for norsk film, også av sproglige grunner.
24.På dette punktet mente retten det ikke kan bli tale om straff efter straffelovens paragraf 135 a, selv om uttalelsene er særdeles krasse og aggressive i sin form og det appelleres i agitatoriske vendigner til latent misnøye som kanaliseres i retning av innvandrere.
25.Selskapets substansverdi er ved halvårsskiftet efter fradrag av 30 prosent latent skatt beregnet til cirka 190 kroner pr. aksje.
26.Undersøkelser i mange land tyder på at det er et latent behov for avsettelser i mange bedrifter, men at de rammebetingelser samfunnet her har satt opp, er så strenge at bedriftene er meget tilbakeholdne.
27.Viljen til solidaritet ligger latent, der er bare initiativet som skal til.
28.satt foten på dansk jord før deler av pressen - i latent identitetskrise mellom kongerøkelse og kongelig skalpejakt - satte i gang med mistenkeliggjørelse av hans person og fortid.
29.En slik appell til det sentralt menneskelige er det alltid et latent behov for.
30.Et hvert menneske har latent kapasitet til å uttrykke seg gjennom bilder mere enn ord.
Le tue ultime ricerche