Norvegese-Inglese traduzione di lemleste

La Traduzione della parola lemleste da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lemleste in inglese

lemleste
allmennverbo maim
  personverbo cripple, disable, mutilate
Sinonimi per lemleste
Altri esempi
1.Det vil ramme en tredjedel av virksomheten og lemleste instituttet, slik det fungerer idag, hevder Einar Moe, faglig, koordinerende og administrativ leder av Nic Waals Institutt.
2.Eller:Har man innhentet tillatelse fra produsenten til å lemleste serien ?
3.Sammen med carabinieripolitiet, politiavdelinger som er knyttet til de væpnede styrker, bidro magistratene til å lemleste, om ikke eliminere, terroriststyrkene.
4.Er hensikten med denne analyse å skaffe Oslo et rimeligere (for kommunen) linjenett, så kan ikke våre politikere samtidig prate om å begrense biltrafikken og hindre den med alle midler, samtidig lemleste et allerede bra utbygget nett.
5.Men akkurat som det er forskjell mellom å fike til en person og lemleste vedkommende, er det også forskjell på promillekjøring.
6.Moderne psykologer hevder imidlertid at terroristene ofte ikke er sadister, men ganske normale personer som i gitte situasjoner rutinemessig vil skade og lemleste andre mennesker - uten å la seg påvirke av ofrenes smerte og skrik.
Parole simili

 
 

lemleste come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) lemlestelemlestendelemlestet
Indicativo
1. Presente
jeglemlester
dulemlester
hanlemlester
vilemlester
derelemlester
delemlester
8. Perfetto
jeghar lemlestet
duhar lemlestet
hanhar lemlestet
vihar lemlestet
derehar lemlestet
dehar lemlestet
2. Imperfetto
jeglemlestet
dulemlestet
hanlemlestet
vilemlestet
derelemlestet
delemlestet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde lemlestet
duhadde lemlestet
hanhadde lemlestet
vihadde lemlestet
derehadde lemlestet
dehadde lemlestet
4a. Futuro
jegvil/skal lemleste
duvil/skal lemleste
hanvil/skal lemleste
vivil/skal lemleste
derevil/skal lemleste
devil/skal lemleste
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha lemlestet
duvil/skal ha lemlestet
hanvil/skal ha lemlestet
vivil/skal ha lemlestet
derevil/skal ha lemlestet
devil/skal ha lemlestet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle lemleste
duville/skulle lemleste
hanville/skulle lemleste
viville/skulle lemleste
dereville/skulle lemleste
deville/skulle lemleste
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha lemlestet
duville/skulle ha lemlestet
hanville/skulle ha lemlestet
viville/skulle ha lemlestet
dereville/skulle ha lemlestet
deville/skulle ha lemlestet
Imperativo
Affermativa
dulemlest
viLa oss lemleste
derelemlest
Negativa
duikke lemlest! (lemlest ikke)
dereikke lemlest! (lemlest ikke)
Le tue ultime ricerche