Norvegese-Inglese traduzione di lesestoff

La Traduzione della parola lesestoff da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lesestoff in inglese

lesestoff
allmenn? reading
Sinonimi per lesestoff
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.De har mer lesestoff og tildels spesielle søndagsbilag for å lokke til seg lesere.
2.De som vil lære mer om Afrika, kan låne lesestoff i museets bibliotek, som har en samling på nærmere 30 000 bind.
3.De tyr da heller til lesestoff, kurser, samvær med andre, sport eller hobbyer.
4.Den ekstreme venstresidens forbudslyster og dirigering av vår lesetrang kan resultere i at vi må dra utenlands for å skaffe oss lesestoff vi har lyst til å bli kjent med.
5.Den kunne være egnet lesestoff for Arne Treholt - sånn mellom forhørene.
6.Der finner vi bl.a. fortegnelse over hester i trening, noe som alltid er godt og lærerikt lesestoff for hesteentusiastene.
7.Dessuten har boken et artig innledningskapitel med nyttig og unyttig lesestoff om sopp.
8.Det blir tatt avstand fra pornografi generelt, dertil oppfordres alle som driver distribusjon av lesestoff og film til å luke bort alt stoff som spekulerer i pornografi, prostitusjon, vold og skrekk.
9.Det er naturligvis slik at folk helst vil ha hyggelig lesestoff i helgen.
10.Eg vil hevde at dei omfangsrike bøkene snarare har røter i visse typar triviallitteratur, og i det lesestoff som ein forestiller seg at mange av personane hennar vil vera mest opptatt av.
11.Et annet argument : at Felleskatalogen ikke er egnet lesestoff simpelthen fordi den er uforståelig med alt sitt fagspråk, blir fremdeles stående.
12.For disse vil FAFOs håndbok utvilsom være godt lesestoff.
13.GAMLE HAGETIDENDER er spennende lesestoff, og mye er like aktuelt idag som da det ble skrevet, hevder Gro Liebe i Norsk Hagetidend.
14.Har man sans for lødig lesestoff, suspenderer man den neppe fordi man er på ferie.
15.Horoskopet i Hjemmet er populært lesestoff.
16.I 12 måneder var han helt isolert, og man tror at Anyona nå sitter i enecelle i ShimolaTewafengslet, hvor han må sove på cellegulvet, blir nektet lesestoff og skrivemateriell og mosjon i friluft.
17.I fylkesutvalgets innstilling oppfordres de som driver distribusjon eller utleie av lesestoff og videofilmer innen fylket om å stanse distribusjonen av stoff som spekulerer i pornografi, prostitusjon, vold og skrekk.
18.Ikke alt er like sant, men det er kanskje godt lesestoff ?
19.Jeg har alltid ment at det i en avis skal være rom for lesestoff.
20.Krigens elendigheter er fortsatt" godt" lesestoff.
21.Leif Borthens kokebok demonstrerer ikke bare overgiven livslyst og matglede, den er et godt eksempel på at en kokebok kan være underholdende lesestoff, mener vår anmelder.
22.Lesestoff for alminnelige folk hadde frem til da stort sett bare vært religiøse og moralske skrifter fulle av tungsinn og løftede pekefingre.
23.Lørdag er fortsatt en stor avisdag, og morgendagens Arbeiderblad skal fylles med godt lesestoff på 48 sider som vanlig.
24.Maskinen lagrer informasjon, og den kan tilkobles andre terminaler, slik at den synshemmede kan hente ut opplysning og lesestoff, for eksempel bøker, fra arkiver og biblioteker.
25.Medlemmene holder seg a jour om emnet via lesestoff og lokalgruppenes regelmessige møter.
26.Men de fleste valgte å gå i hi med lesestoff, kryssord og påskegodter.
27.Men det er deres mulighet til valg av lesestoff vi må legge til rette, sier hun.
28.Men det var dårlig tilgang på lesestoff.
29.Men hva med gamle Faust, som med tillatelse fra Kirke og undervisningsdepartementet forfører uskyldige Gretchen og gjør henne til morderske, og som dertil blir frelst, - er det passende lesestoff for sarte gymnasiastsjeler ?
30.Norge er vel det eneste land i Europa som har så dårlig med daglig lesestoff i påskedagene.
Le tue ultime ricerche