Norvegese-Inglese traduzione di lund

La Traduzione della parola lund da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

lund in inglese

lund
natursostantivo grove
Sinonimi per lund
Termini derivati da lund
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Ingrid" med Dag Usterud, Stein Lund Halvorsen og Børre Skui var klar ener.
2.Jeg vil mase og fortsette å mase på deg så lenge du har en Karsten og en Henrik Lund i hodet", sa han.
3.Kristiania Turnforenings Trop ved Gymnastikfesten i Gøteborg" er teksten på dette stilige bildet fra" Folkebladet" anno 1894 som Ernst W. Lund har sendt Bysiden.
4.Skal Bohlin redde sin ære har han trolig ikke mer enn to valg, enten fortelle årsaken til at Lægeforeningens president, BengtLasse Lund må gå stilt i dørene eller be uforbeholdent om unnskyldning.
5.Symmetri og rette vinkler preger Lund og Slaattos organisering av plassrommet.
6.Alle vil jo ha minst mulig trafikk i akkurat sin gate, sier Sverre Lund.
7.Antagelig blir elven et fantastisk samlingssted for ål, sier Hjalmar MuntheKaas Lund.
8.At mannen dominerer hele tiden innebærer at kvinnenes bøker blir dårligere behandlet, fra det øyeblikk de skrives til de ligger i hendene på leserne, tror Anita Linde fra Lille Gleerups i Lund, en bokhandel som nå er nedlagt, men som i mange år satset spesielt på kvinnelige forfattere.
9.Ca. 60 000 av barneulykkene hvert år skjer i, eller like ved boligen, sier Johan Lund.
10.Da må jeg omstille meg til alle de" ordentlige" menneskene, sier Trini Lund med en ironi som også omfatter henne selv.
11.De engelske soldatene er høflige og veldisiplinerte, sier en meget tilfreds eier av Bessheim Turisthytte, Knut Lund efter de første to og en halv uke med 120 mann i hus.
12.Den norske lægeforening vil ikke sette i gang streiker, sier formannen BengtLasse Lund.
13.Dersom saken var blitt behandlet på vanlig måte ville Labuschagne fått avslag, sier Lund.
14.Det er beklagelig at man ikke klarer å skaffe tilveie nok leger i den pressede situasjon i Oslo, sier BengtLasse Lund.
15.Det er en skam at vi ikke tar bedre vare på våre barn enn det vi gjør, mener Lund.
16.Det er ennå ikke ført forhandlinger mellom Oslo kommune om hvilke driftstilskudd Hørthe skal ha, og om øvrige forhold i hans praksis, mener Lund.
17.Det er farligere å være barn i Norge enn i de fleste andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier forsker Johan Lund i Statens institutt for folkehelse til Aftenposten.
18.Det er mange årsaker, sier Lund.
19.Det er mitt håp at en eventuell ny lov om straffeprosess fører til at det blir andre dommere som skal vurdere en ny begjæring, sier Lund.
20.Det er urimelig å bli fratatt et opparbeidet gode som skriver seg fra mange år tilbake, sier Lund.
21.Det er vel bare Steins far, Leif Lund Halvorsen, som overgikk vår seiersglede.
22.Det finnes ingen muligheter for oss til å tjene noen penger på 1980tallet, sa Olof Lund, Svenska Varvs konsernsjef og Uddevallavarvets styreformann efter tirsdagens vedtak om avvikling.
23.Det har vært behov for et slikt tilbud i mange år, og det er beundringsverdig av selskapet Privat Hospital A / S å forsøke å ta over Mesnalien, sier Lund til Morgenbladet.
24.Det har vært sagt i festtaler at utvalget skal få to hele stillinger, men til nå har intet skjedd, sier Johan Lund.
25.Det håper jeg, sier Ole Lund.
26.Det var derfor naturlig å sende ham tilbake til London hvor han ikke risikerer å bli forfulgt, sier Lund.
27.Det var indiske passasjerer som klarte å overtale kaprerne til å slippe Ragnhild Lund fri.
28.Det var nok en skikkelig blåmandag vi våknet til, men i dette gamet går det opp og ned, sier Fredrikstads Reidar Lund som har vært med på å rykke opp eller ned med FFK sekssyv ganger.
29.Det vil være ytterst vanskelig å holde rammen på 160 millioner kroner i tilleggsbevilgninger fra bykassen for hele 1984 dersom merutgiftene på 17,7 millioner kroner i skolesektoren ikke dekkes med interne omdisponeringer i skolebudsjettet, var budskapet fra finansrådmann Bernt H. Lund da bystyret onsdag behandlet en søknad om tilleggsbevilgninger til skolebudsjettet.
30.Det ville være storartet om for eksempel en teknisk skole påtok seg oppgaven å utarbeide løsninger for elever med de samme problemene som ham, sier AnneGrete, som sammen med rektor ved Radarveien skole, Rolf Lund, og mange andre spesiallærere i lignende situasjoner venter spent på den videre utvikling på fronten.
Le tue ultime ricerche