Norvegese-Inglese traduzione di måneder

La Traduzione della parola måneder da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

måneder in inglese

måneder
allmenn? months
Esempi con traduzione
I fjor var han tre måneder på sjøen.
Johnny flyttet til Spania bare noen måneder siden, så han er ikke vant til å snakke spansk ennå.
Jeg har vært her i tre måneder.
Leserne blir spent på pinebenken i minst tre måneder til før de får et svar.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Balder Harstad" har ligget i bøyene i flere måneder, og beskjeftigelse har også manglet for" Balder Hammerfest".
2.Big Pine II" skal vare i syv måneder, og det er grunn til å regne med at også den neste vil strekke seg over flere måneder.
3.Chemical Rubi" er blitt holdt tilbake i Nigeria i snart fem måneder fordi den har et mindre parti forurenset matolje ombord.
4.Chemical Rubi" er nå holdt tilbake i Nigeria i nesten fem måneder fordi en del av lasten har vært forurenset matolje.
5.Chemical Rubi" har ligget i Nigeria i vel to måneder.
6.Det er fantastisk å seile over havene efter å ha vært stedbundet p.g.a. skolegang i 10 måneder...
7.Det samme (bøter eller fengsel i inntil seks måneder) gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til innholdet av en lukket meddelelse eller opptegnelse når det regulært bare er tilgjengelig ved hjelp av særskilt utstyr for tilkopling, avspilling, gjennomlysning, avlesning eller lignende.
8.En bestemorskrise er snart over oss", skrev The Economist for noen måneder siden.
9.Germa Lionel" som ble holdt tilbake i Libyas hovedstad Tripoli i flere måneder.
10.Lokalavisen" for OL, Los Angeles Times, ventet i seks måneder før de fikk et intervju med Decker.
11.Men en kan pålegge arbeidsgiver å sende skriftlig bekreftelse på bruttolønn i de angjeldende måneder, samt trukket skatt, slik at tilbakebetaling kan foretas av kemneren.
12.Når jeg henvender meg til ulike departementer, varierer svartiden fra under ti dager til nesten ti måneder på spørsmål som i" vanskelighetsgrad" ikke ser ut til å adskille seg meget", skriver sogneprest Wilter.
13.Oppdretteren vi kjøpte den av sa at vi måtte bære den i trapper i ni måneder", kan en slik familie fortelle.
14.Rettedalpakken" innebærer midlertidig arbeide i opptil 10 måneder.
15.Robinson" på 432 232 dwt., som har ligget 18 måneder i opplag i Eidsvik, og" OSSA" på 222 971 dwt., som har ligget utenfor Holmestrand i tre år, er begge også under slep til Taiwan, hvor de skal hugges opp.
16.Rydd og reiskampanjen" skal vare i tre måneder.
17.Safe Petrolia" forlot onsdag Stavangerområdet hvor den har ligget opplagt i flere måneder, med Marstrand som mål.
18.Solar Max" ble skutt ut i 1980 for å observere Solen, men den gikk i spinn da styringssystemet sviktet efter 10 måneder.
19.Stålbrevet" har derimot regulert Norges ståleksport til EF, og sier at denne eksporten over årets måneder, i fordeling mellom landene og når det gjelder produktsammensetningen, skal tilsvare mønstret fra 1978.
20.The Fjord Horse" er blitt populær i USA, og i løpet av få måneder er elleve drektige hopper blitt fløyet over.
21.Treasure Supporter", også det en Wilh. Wilhelmsenoperert rigg, skal bore for Mobil i seks måneder, og derefter for Elf Norge i 1418 måneder - også det på markedsratenivå.
22.(Aftenpostens spesielle medarbeider) Viking slo Start 31, og sikret seg dermed sin første serietriumf på to måneder, nærmere bestemt seriepremieren mot Kongsvinger.
23.(IPS) I løpet av de siste syv måneder har 11 000 spanske kvinner anmeldt vold og mishandling, ifølge forkvinnen i den spanske forening for mishandlede kvinner, Alicia Herrera.
24.(NTBReuterAFP) Den libanesiske hovedstaden Beirut var praktisk talt delt i to fredag, efter de hardeste gatekamper på fire måneder.
25.(New York Times) Efter snart åtte måneder ved roret har Argentinas president Raul Alfonsin fremdeles langt igjen før han kan slutte varig fred med landets væpnede styrker.
26.(New York Times) Et sovjetisk militært tidsskrift offentliggjorde lørdag en artikkel med indirekte kritikk av jagerflyveren som skjøt ned det sydkoreanske passasjerflyet for fire måneder siden.
27.(New York Times) Nesten tre måneder efter at Andrej Sakharov innledet en sultestreik, opprettholder sovjetiske myndigheter fremdeles en nærmest kompakt taushet omkring den berømte fysikeren og menneskerettighetsforkjemperen.
28.(New York Times) Utnevnelsen av Konstantin Tsjernenko som leder av den spesielle kommisjon som skal forestå begravelsen av Jurij Andropov, markerer i det minste en delvis triumf for en kommunistveteran som for bare 15 måneder siden lot til å ha nådd slutten av sin politiske karriere.
29.(UPI) De nordwalisiske grubearbeideres beslutning om å innstille den nå åtte måneder lange grubestreiken er den første offisielle sprekken i grubearbeidernes landsomfattende streik som begynte som protest mot trusler om nedleggelser og oppsigelser.
30.Dyvi Stena" er blitt adskillige måneder forsinket og skal leveres først i september / oktober måned.
Le tue ultime ricerche