Norvegese-Inglese traduzione di mane til

La Traduzione della parola mane til da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mane til in inglese

mane til
rådsostantivo advice, counsel
  oppmaningsostantivo exhortation, urging
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Foreløbig er det ikke påvist dramatisk konsentrasjon av den lammende blåskjellgift, men verdiene er likevel så høye at det er grunn til å mane til forsiktighet, sier byveterinær Per Høybråten i Oslo heleseråd til NTB.
2.Hvorfor setter Sjømannsmisjonen i gang et slikt storstilt prosjekt, et chansespill, i en tid som heller skulle mane til forsiktighet med pengene ?
3.Man kan ikke selv mane til moderasjon og selv motta store lønnstillegg, sa Ørnhøi i debatten.
4.Aksjonen har som mål å mane til solidaritet med de lankesiske kvinnene, og med kvinner i den tredje verden forøvrig.
5.At mange av disse studentene for tiden er i en så desperat økonomisk situasjon at de må søke sosial hjelp, burde mane til bekymring, og krever en ny tilnærmingsmåte til en del sider ved studielånordningen som kan gi studenter tryggere grunnlag i tider med stramt arbeidsmarked.
6.Det burde mane til eftertanke for noen hver at landets betydeligste massemedium, med monopolstillet statsdrift, kan tillate seg politisk slagside.
7.Det er imidlertid grunn til å mane til større edruelighet i denne helt spesielle sammenheng.
8.Det er kommet mange varselrop de senere år, og en artikkel i siste nummer av tidsskriftet Lov og Rett bør virkelig mane til eftertanke.
9.Det er tall som bør mane til eftertanke.
10.Det må innrømmes Holte at han ikke har det samme materiale for beregninger som vi selv sitter inne med, men det burde mane til tilsvarende større forsiktighet.
11.For de organer som gjør seg avhengige av støtte, burde det mane til eftertanke hvor uavhengige de egentlig er.
12.For skipsaksjer generelt kan det derfor være grunn til å mane til en viss varsomhet med å diskontere en usikker oppgang for tidlig.
13.Han mener det likevel er grunn til å mane til en viss forsiktighet i fortsettelsen, ikke minst fordi det norske marked er svært lite.
14.Innlederne, som ifølge arrangørens pressemelding" skal mane til kamp mot Regjeringen", er Ap.s leder Gro Harlem Brundtland, Reiulf Steen, som er formann i Akershus Arbeiderparti, Oslo Ap.s formann Bjøn Tore Godal og LOs nestformann Leif Haraldseth.
15.Jeg venter ikke at alle skal lære av eldre kollegers brølere, men jeg hadde jo håpet at disse brølere kunne mane til litt forsiktighet.
16.Men den bør mane til eftertanke, fastslår generaldirektøren for Stadskontoret.
17.Men det må mane til mobilisering, ikke selvutslettelse overfor" Se og Hør"linjen.
18.På fire år er vår bistand fordoblet, noe som burde mane til eftertanke.
19.Scargill og hans nærmeste medarbeidere har derfor innledet en omfattende offensiv i grubesamfunnene for å mane til fortsatt kamp, men Labours leder Neil Kinnock har klokelig avslått å delta i dette korstoget.
20.Uten å mane til et sunnere kosthold og levevis gir boken en kort og grei innledning om betydningen av frukt og grønnsaker i vårt kosthold.
21.VI ønsker bare å mane til litt større forsiktighet i omgangen med de historiske kjensgjerninger når man setter seg til doms over de politiske partier.
22.Vi skulle tro at disse tallene også må mane til eftertanke hos Ap.ordfører Arild Bakken i Lillehammer.
23.Den naivitet som rådet dengang, bør mane til eftertanke.
24.Denne minnestunden bør mane til eftertanke og takknemlighet over hva det kreves for at vi skal kunne leve i et fritt samfunn, sa H.K.H. kronprins Harald i sin tale ved krigsseilermonumentet på Bygdøy.
25.Det finnes vel knapt noen her i landet som kan mane til større engasjement enn Trygve Bull, der han legger frem saker han brenner for, gestikulerer, kjeler med sitt lommeur og når et poeng i crescendo.
26.Enkelte av Nyhamars synspunkter kan mane til eftertanke i idrettsbevegelsen.
27.Erkjennelsen av dette forhold burde ligge i bakhodet - ikke minst hos domstolene - og mane til ekstra årvåkenhet og varsomhet, så man ikke forledes i sine analyser og vurderinger i saker om forbrytelser mot rikets sikkerhet.
28.Kanskje noe som kan mane til efterfølgelse hos andre matglade herrer rundt om i landet ?
29.NÅ skal vi ikke mane til taushet om alt som foregår i statsforvaltningen, heller ikke i budsjettsammenheng.
30.Selve eksistensen av slike bevegelser bør mane til selvransakelse, mente han.
Le tue ultime ricerche