Norvegese-Inglese traduzione di marihuana

La Traduzione della parola marihuana da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

marihuana in inglese

marihuana
allmenn? marijuana
Sinonimi per marihuana
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Arveanleggene ødelegges hvis man røyker hasj og marihuana i lengre tid, og i USA har skoleprestasjonene gått ned i takt med det økende rusmisbruk blant unge.
2.Besittelse av hasj og marihuana fører som regel til løslatelse efter et kortere avhør på politistasjonen.
3.I USA begynner ungdom med marihuana i 13års alderen, og alkohol når de er 11.
4.Ikke før om ti år vil vi kunne måle hvilke skader det har medført for 1213åringene som begynner med marihuana idag.
5.Jeg var med ungene på en rockekonsert, der marihuana, kokain og alkohol ble brukt helt åpenlyst, og der arrangørene delte ut flyveblad som oppfordret til narkotikamisbruk.
6.Med korrekt behandling ville plantene gitt flere kilo marihuana.
7.Vi ligger efter, likevel har 20 prosent av Oslos ungdom prøvd marihuana.
8.21,8 prosent av de unge som svarte på de utsendte skjemaer, oppga at de hadde forsøkt marihuana eller hasj, en stigning på to prosent fra ifjor, men omtrent samme prosent som de to foregående år.
9.40,3 kilo marihuana, mot 23 kilo ifjor og 11,9 kilo heroin iår - mot intet ifjor.
10.95 prosent mener at hasj og marihuana ikke bør omsettes fritt.
11.Aksjonen retter seg i første rekke til de svakere narkotiske stoffer som hasj og marihuana.
12.Antall kilo beslaglagt marihuana er 73, mot fire kilo ifjor.
13.Bare i fjor ble det beslaglagt mer enn 29 tonn hasj og marihuana i Nederland.
14.Både tollvesenet, efterretningstjenesten CIA og DEA er involvert i operasjonen som hittil bare har oppbragt 12 skip lastet med tilsammen 80 tonn marihuana.
15.Ca. 20 prosent av ungdommen i Oslo i alderen 1520 år har prøvd marihuana eller hasj, viser en oversikt som ble lagt frem på det nordiske ministermøtet om narkotika i Oslo torsdag.
16.Cannabisproduktene hasjisj og marihuana inneholder så lite virkestoff at det må smugles inn store mengder for å oppnå en viss fortjeneste på virksomheten - anderledes med heroin og kokain.
17.Cannabisstoffene marihuana og hasjisj dominerer fremdeles narkotikascenen.
18.Colombiansk narkopoliti brenner store mengder marihuana som ble oppdaget under en razzia forleden.
19.De fleste av dem som har brukt marihuana eller hasj, oppgir at det er skjedd forholdsvis sjelden, men en ikke ubetydelig andel oppgir et høyt forbruk.
20.De går på skole eller har jobb, de er ikke prostituerte, de bruker sannsynligvis" bare" hasj eller marihuana osv.
21.De var helt uten peiling på at den slanke" bregne" var en cannabisplante - hvis blader i tørket tilstand blir til marihuana og hvis harpiks blir til det brunlige stoffet hasj.
22.Derfor er det gledelig at det også finnes en våknende opinion mot dette stoffet og mot marihuana og hasj.
23.Det er forøvrig spesielt rettet mot svakere narkotiske stoffer som hasj og marihuana, ut fra det resonnement at hvis disse blir almindelige og akseptert, vil utviklingen bære i retning av hardere ruspress og større russkader.
24.Det er iår 21,8 prosent av de spurte i alderen 1520 år som oppgir at de noen gang har brukt hasj eller marihuana, 13,2 pst. som har sniffet og 4,0 pst. som noen gang har brukt amfetamin eller lignende stoff.
25.Det er iår flere i alderen 1520 år i Oslo som oppgir at de har røykt marihuana og hasj, sniffet eller misbrukt amfetamin en eller flere ganger i sitt liv, viser en undersøkelse som er foretatt av Statens institutt for alkoholforskning.
26.Det er kanskje derfor så store deler av de amerikanske ungdomsgruppene har kunnet røyke hasj og marihuana uten inngripen, og ofte uten særlige motforestillinger, sier Krogh.
27.Det er kokainpasta blandet med tobakk eller marihuana og noe som skal få det til å brenne lettere.
28.Det gjelder spesielt beslagene av cannabisstoffene marihuana og hasj, som er nådd opp til 129 kilo.
29.En" plantasje" med tolv cannabis sativaplanter (marihuana) ble nylig oppdaget i landdistriktet utenfor Horten.
30.En 24 år gammel mann fra Bodø er i forhørsretten varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud, siktet for omsetning av en kilo hasj og marihuana i Bodø mot slutten av 1983.
Le tue ultime ricerche