Norvegese-Inglese traduzione di mekanikk

La Traduzione della parola mekanikk da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mekanikk in inglese

mekanikk
vitenskapsostantivo mechanics
Esempi con traduzione
På atomnivå ser vi kvantemekaniske effekter som ikke kan forklares med klassisk mekanikk.
Parole simili

 
 

Wiki
Mekanikk er den grenen av fysikken som omhandler bevegelse, forskyvninger, spenninger og stabilitet av partikler og legemer. Klassisk mekanikk viser hvordan årsaker og virkninger er knyttet sammen, og er et langt større fagfelt enn det de fleste elever møter. Som «sannheten om hvordan universet er laget» er klassisk mekanikk i dag erstattet av relativistisk mekanikk.

Altri esempi
1.En slik tankemåte røber liten forståelse for den mekanikk som er innebygget i vårt politiske system.
2.196063 var han professor i mekanikk ved NTH, Trondheim, hvorefter han ble professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo.
3.Alt i 12årsalderen begynte han å interessere seg for mekanikk og motorer.
4.De vet at utviklingen har sin egen mekanikk, at enhver reform så å si trekker den neste med seg, og at hele samfunnsstrukturen dermed omdannes og beredes for nye mønstre også av maktpolitisk art.
5.Det kan være grunnkurs både på sosial og helsefag, håndverk og industri eller mekanikk.
6.Det skyldes ikke noen innebygget mekanikk i loven, for ingen av de tiltak Staten bebudet for å hjelpe er blitt gjennomført.
7.Georg steller med biler, mekanikk.
8.Han har skrevet kompendier i mekanikk og elektronikk og videnskapelige avhandlinger foruten en del av en lærerbok i fysikk for gymnasiet.
9.Han kunne legge frem usedvanlig gode papirer, og da det også lot til at han forsto seg på mekanikk, tenkte man alvorlig på å ansette ham i en ledig jobb.
10.Her kan blinde og svaksynte få opplæring innen håndverksfag i alt fra maskin og mekanikk til pianostemming.
11.Mye av teleskopets mekanikk vil trolig bli produsert i Danmark, skjønt det er grunn til å tro at også norske og svenske bedrifter vil få oppdrag.
12.Noe vanskeligere er det for elevene som tar maskin og mekanikk eller håndverksfag som kurvmakeri og møbeltapetsering.
13.Professor II Jostein Hellesland Jostein Hellesland er utnevnt til professor II i konstruksjonslære ved Avdeling for mekanikk, Universitetet i Oslo.
14.RING Mekanikk i Moelv har fått en ordre fra NSB verd 10 millioner kroner.
15.Skolen gir også opplæring innen handel og kontor, i husholdning og i en rekke håndverksfag - maskin og mekanikk, veving, kurvmakeri, møbeltapetsering og pianostemming.
16.Til overmål er det innebygd en mekanikk i nedgangen som gjør at de institusjonene som ble brukbart utbygd i 70årene, de består, mens den kulturen de skulle gi vekstbetingelser for, er den eneste posten det kan spares inn på.
17.Philosophiae naturalis principia mathematica" - grunnvolden i mye av dagens mekanikk.
18.Jentene tør spørre mer når de har en kvinnelig leder blant seg, sier Kalsveen, som selv har grunnleggende kjennskap til både ungdomsarbeide og mekanikk.
19.Men mekanikk er jo noe man venner seg til efterhvert, sier han på charmerende svensk mens han veileder sine arbeidskamerater inn under pirkete fotoceller som registrerer det meste.
20.Bjørn Sundquist er alltid spennende, men det ble et visst mixtum compositum over hans Mercutio, en viktig krumtapp i stykkets mekanikk.
21.De gamle kinesiske teoriene om dette søkes nå integrert i forskning, f.eks. mekanikk, dynamikk, psykologi og fysikk.
22.De grunnleggende forskjeller mellom den" klassiske" mekanikk som forklaring på vår fysiske virkelighet og kvantemekanikkens forklaringer, blir derfor klart anskueliggjort.
23.Det er ikke mekanikk, men samfunn.
24.Det gjelder mototsykkelprosjektet på Lysaker, videoverkstedet på Lillestrøm og Havnøyprosjektet i Tønsberg - der de unge driver med snekring, mekanikk, sjømannskap og båtbyggeri.
25.Dr. ing. Peder Johannes Enstad i teleteknikk, dr. ing. Helge Ingolf Andersson i mekanikk og lic. techn., Reidar Conradi i databehandling.
26.Frank Sundland, arbeidsmarkedskurset i sveising og mekanikk.
27.Futurisme er et annet begrep en lett griper til, konfrontert med et formrepertoar som gir assosiasjoner til metall og mekanikk.
28.Førsteamanuensis, dr. ing. Helge Ingolf Andersson utnevnes til professor i mekanikk ved Universitetet i Trondheim, Norges tekniske høgskole fra den tid departementet bestemmer.
29.Muligheter og utvikling er ikke fastlagt i en slags indre mekanikk som bare ligger skjult for ens øyne.
30.Skolen, som ligger i utkanten av hovedstaden Kampala, skal efter de opprinnelige planene åpnes i oktober for å gi et utdanningstilbud i mekanikk til 20 elever årlig.
Le tue ultime ricerche