Norvegese-Inglese traduzione di motvillig

La Traduzione della parola motvillig da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

motvillig in inglese

motvillig
allmennaggettivo reluctant
  motsattaggettivo averse, opposed
  utilbøyeligaggettivo disinclined, reluctant
  allmennaltro reluctantly, with reluctance
Sinonimi per motvillig
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alt ser ut til å stemme, mumlet han nærmest motvillig, skjøv statistikken over til meg og rapte høyt uten tanke for manerer overfor et kryp som meg.
2.Inntil prøveperioden for nærradioene går ut til nyttår, har vi motvillig gått med på at hver stasjon bare skal betale en avgift beregnet på 2 prosent av brutto regnskap.
3.Ja, det kunne nok være strevsomt, innrømmer Marie litt motvillig og vil slett ikke overdrive slitet og strevet.
4.Jeg kan i eftertid si at jeg tror Titov svingte et motvillig sovjetisk UD og Osloambassaden pluss KGB til å stille seg positivt.
5.Selv om det er ytterst motvillig Norge har akseptert kvotebegrensning på stålleveransene til VestTyskland, er vi i dagens situasjon meget fornøyde over å ha fått løftet EFkommisjonens opprinnelige kvotetilbud med over 10 000 tonn for 1984.
6.Til å begynne med var det bare motvillig melkekua hentet maten fra nymotens boks, forteller Aas.
7.Administrasjonen bruker valget av kristeligdemokraten Jose Napoleon Duarte som president som en brekkstang overfor en motvillig kongress.
8.Annelise Dørum forsvarte Arbeiderpartiets vurderinger, og gav igjen til de ikkesosialistiske representantene ved å si at flertallet i Akershus - de ikkesosialistiske partiene - motvillig kommer efter på samme vei som Arbeiderpartiet tidligere har foreslått med nå å påvise en viss vekst i Akershusøkonomien.
9.Av og til og motvillig har jeg vært nødt til å gi mitt samtykke til trykning av forkortede versjoner, f. eks. i Expressen (opplag 500 000 ekspl.).
10.Bøndenes forhandlere har motvillig akseptert flere punkter i Statens opplegg, blant annet full innstramning i første avtalehalvår (høsten 1984) og også at beregningsgrunnlaget skal omfatte samtlige" modellbruk" som Staten har operert med ialt 29 modeller.
11.De tre, som efterfølger personer som er blitt utsatt for ulike trakasserier, arrestasjoner og press som har ført til at de er gått i motvillig eksil, er Vaclav Benda, Jir i Ruml, og Jana Sternova.
12.Dessuten måtte russerne - meget motvillig - bøye seg for krav om inspeksjon av båten og forhør av offiserene.
13.Det dreier seg her om en tredobling av hva Kongressen hittil og meget motvillig har bevilget.
14.Efter at LOformannen Stig Malm og Palme demonstrativt omfavnet hverandre foran fjernsynskameraene på partikongressen tidligere i høst, er den interne strid i arbeiderbevegelsen om den økonomiske politikk foreløbig - og mer eller mindre motvillig - over.
15.Efter at klubben fremdeles sto uten trener i januar tok Legernes motvillig på seg treneroppgaven.
16.Efter denne demonstrasjonen av SaudiArabias oljemakt, har de øvrige OPECmedlemmene mer eller mindre motvillig sluttet opp om Yamanis forslag i de viktigste sakene.
17.Enkelte krefter innenfor administrasjonen går inn for å spare på utgiftene til militærvesenet, men president Ronald Reagan har tidligere vist seg motvillig til slike planer.
18.Erna Bjerkås (v) støttet motvillig skolesjefens forslag om å anbefale tiltaket slik at det kunne få statsstøtte.
19.Fiskarlaget har tidligere stilt seg motvillig til å forhandle med Staten om fordelingen av de 1100 millionene som Stortinget måtte fastsette som fiskeristøtte for iår efter bruddet i forhandlingene mellom Fiskarlaget og Staten.
20.Forsvarsminister Michael Heseltine måtte igår meget motvillig innrømme at en loggbok fra atomubåten" Conqueror", som senket den argentinske krysseren" Belgrano" 2. mai 1982, er borte.
21.Følgelig er Reagan overbevist om at kommisjonen har gitt ham den brekkstang han trenger overfor en motvillig kongress.
22.Gledelig for norsk formkurve foran VM, og trist for skisporten som motvillig her penset over på et sidespor.
23.Han er født og oppvokst i den lille byer Corleone, som har fått motvillig verdensberømmelse fordi den har lånt sitt navn til gudfaren Don Vito i Mario Puzos bok av samme navn.
24.Hovedpersonen blir meget motvillig trukket inn i en demonstrasjon som vil koste ham livet - dette er ikke meget i tråd med" konvensjonell" frigjøringslitteratur.
25.Høyre har i denne saken heller motvillig gitt efter for et sterkt ønske fra sine to koalisjonspartnere.
26.I dette lå en motvillig hyldest både til hans allsidige, ja, altslukende og altomfattende interesseområde, og den hastighet han får tingene unna med.
27.I en samtale med journalister i den greske hovedstad innrømmet den besøkende libyske utenriksminister dr. Ali AbdelAlam alTreiki - om enn svært motvillig - at Libya ikke har fjernet alle sine tropper fra Tchad.
28.I forsøkene på å løse dette problem vil presidenten måtte forhandle og inngå kompromiss med en splittet kongress, som med respekt å melde vil være like motvillig overfor Walter Mondales skatteøkninger som overfor Ronald Reagans nye forslag til nedskjæringer.
29.I stedet takker han ja - om enn noe motvillig - til et tilbud fra departementet om en forskerstilling, betalt av midler over departementets budsjett, og tillagt Christopher Bruunstiftelsen i Hamar.
30.Janie nikker motvillig.
Le tue ultime ricerche