Norvegese-Inglese traduzione di mysterium

La Traduzione della parola mysterium da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

mysterium in inglese

mysterium
gåtesostantivo mystery, enigma, puzzle
Sinonimi per mysterium
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det han gjør er enkelt, måten han gjør det på, er så komplisert at Lewis må karakteriseres som et grunnleggende mysterium", skrev magasinet Time før OL.
2.Men nå ser alle hva enhver halvanalfabet av en bonde dengang visste, at det å ta naturen i menneskets hender og håne dens mysterium, kort og godt å avskaffe Gud og spille hans rolle... det må hevne seg på mennesket".
3.Mysterium fascinans", er det fristende å svare for en leser som har stiftet bekjentskap med kunstverket.
4.Mysterium tremendum," slutter hun en av de siste skissene med.
5.Nettoinntekt av egen bolig" - post 12 på selvangivelsen - fortoner seg nok som litt av et mysterium for mange skatteydere.
6.Riket" er et religiøst mysterium, ikke av denne verden, som det heter.
7.Tungsindig i det uendelige mysterium som er menneskets, ensom ved den storhet som er geniets, levde Enrico Ibsen som flyktning fra sitt værhårde fedreland.
8.Jeg tror ikke jeg har grepet om en større bit av det religiøse mysterium enn andre.
9.Mannen er et mysterium for oss, sier den tidligere president i bilarbeiderforbundet, Douglas Fraser.
10.100 000 kroner savnes efter en pengetransport fra Den norske Creditbank i Porsgrunn til Norges Bank i Skien, og foreløbig er det et mysterium hvor pengene har tatt veien.
11.Alt må være et mysterium han kan løse.
12.At turgåere får lyst til å slå seg ned ved elvebredden er ikke noe mysterium.
13.Bit for bit fikk vi dermed sammen bildet av et ensomt og gjennom ulykkelig menneske, en manns kløvede sinn hvor troens og lengselens mysterium var viktige komponenter.
14.Bøkene er hva de er - men hva med mannen som ble et mysterium i sin berømmelse og taushet ?
15.De har vært så nær kjærlighetens mysterium som det er mulig å komme når man er seks år.
16.Den ble påbegynt i 1967 med romanen" Mysterium" og avsluttet seks bøker senere i høst med" Serafen".
17.Det er en slik holdning som gjør det mulig å være nær i ekte medmenneskelig forstand mennesker av en annen tro, en annen oppfatning av livets mysterium.
18.Det er et mysterium.
19.Det er et stort mysterium at vannbassenget i kommunen er tomt.
20.Det er også i hans laboratorium man nå har gjort oppdagelser som synes å inneholde iallfall en del av løsningen på pubertetens mysterium.
21.Det saklige mysterium bildene utstråler passer utvilsomt i mange miljøer.
22.Det slår iallfall ut i en bunden regi som ikke makter å skape mysterium, bare alminnelig hverdagslighet, tørr dokumentarisme.
23.Det ualminnelige ble derved alminneliggjort, og det religiøse mysterium redusert til angst, maktutøvelse og kjærlighetsløshet.
24.Døden er fortsatt et ufravikelig faktum og hva som kommer efterpå et like stort mysterium, Joe Louis og Gud til tross.
25.En slektning av ham, som forsøker å trenge dypere inn i det jødiskreligiøse mysterium blir gitt dette rådet :"... jødedommen har ingenting å gi deg, og ikke meg heller.
26.Er det et mysterium eller en kjærlighetserklæring ?
27.Et annet mysterium var at den frittflytende nødpeilesenderen ikke løste seg ut.
28.Et gammeldags polsk fly med militære kjennetegn er blitt et mysterium i Sverige.
29.Et menneskes livsløp er et stort mysterium.
30.Et mysterium ; hvorfor hos ham, hva er hun redd for ?
Le tue ultime ricerche