Norvegese-Inglese traduzione di neglisjere

La Traduzione della parola neglisjere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

neglisjere in inglese

neglisjere
allmennverbo ignore, neglect
Sinonimi per neglisjere
Altri esempi
1.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
2.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
3.Nei, men de bør advares mot å neglisjere malariafaren.
4.Bortsett fra de forslag om anbefalinger som fremsettes, utmerker bestillingsarbeidet seg spesielt ved å neglisjere en hver form for konsekvensanalyse.
5.De aktive spiller fordi det er gøy, publikum betaler for å ha det moro, og bør få det, selv om det dermed ikke er sagt at man skal neglisjere forsvarsspillet.
6.Desverre er det altfor mange grunner til å tro at makthaverne i Moksva også vil neglisjere denne appel fra Sakharov.
7.Det burde ikke være vanskelig å få politikerne til å bli opptatt av dette, det er problemer vi ikke kan neglisjere.
8.Det har aldri vært noen forutsetning for en riktig distriktspolitikk at vi skal neglisjere bypolitikken.
9.Det virker mer sannsynlig at myndighetene snarere vil avfinne seg med at de løslatte Solidaritetledere ytrer sine avvikende synspunkter, og dermed godtar en slags verbal" pluralisme", som regjeringen kan fortsette å neglisjere.
10.Dette vil det være en politisk belastning fortsatt å neglisjere.
11.Er det en politisk belastning å neglisjere kulturlivet ?
12.Er man uenig i en bestemt lovparagraf, kan jo som kjent ikke en vanlig borger ganske enkelt bare neglisjere loven og bryte den, uten derved å ta konsekvensene av dette, å bli stemplet som lovbryter.
13.Kahrs advarer Oslos folkevalgte og besluttende myndigheter mot å neglisjere de innvendinger som er kommet fra fagfolk når det gjelder Oslo havns fremtid.
14.Men det har aldri vært noen forutsetning for en riktig distriktspolitikk at vi skal neglisjere bypolitikken.
15.Men inntil videre kan man ikke neglisjere meldinger som signaliserer nye forsyninger av sovjetiske våpen til Irak.
16.Nå kan vi ikke gå lenger i bl.a. å neglisjere vedlikehold og renhold.
17.Picasso syntes å neglisjere Brancusis advarsel mot å" imitere negrenes" magiske formsprog.
18.Regjeringen ser ut til å neglisjere dette.
19.SELVSAGT gjør Willochregjeringen alt annet enn å neglisjere ledighetstall på nærmere 70 000.
20.Vi kunne ikke som islendingene neglisjere en avgjørelse av Den internasjonale domstol i Haag.
21.Å nekte homofile adopsjon sammen, ut fra begrunnelsen at barn trenger to foreldre av forskjellige kjønn, er å neglisjere sentrale og anerkjente pedagogiske og psykologiske prinsipper for god barneoppdragelse.
22.Det virker som om Unge Venstrelederen prøver å neglisjere de fremskritt som har skjedd i arbeidet med å skape et åpnere samfunn i de fire årene Kåre Willoch har sittet ved roret.
23.Å neglisjere kroppens signaler, er som å skru opp radioen i bilen når eksosanlegget begynner å skramle !
24.Det har aldri vært min mening å neglisjere den taushetsplikt jeg er pålagt som forsvarer i Treholtsaken.
25.Carl I. Hagen vil ha hardere virkemidler iverksatt for at den av ektefellene som får foreldremyndigheten over barna ikke skal neglisjere totalt den samværsrett den andre parten har.
26.Den alvorligste kritikken fra Bergens Forsvarsforenings side i denne sammenheng er at Ap. synes å neglisjere de forsvars og sikkerhetspolitiske betenkeligheter ved en eventuell soneavtale.
27.Det eneste vi kan gjøre, er i all vennskapelighet å" neglisjere" dem og la dem løse sine egne problemer.
28.Drister Marcos seg til å neglisjere denne formaning, strammer han ytterligere repet rundt sin hals.
29.For i det hele tatt å komme frem, må man ta chanser, man må neglisjere skilt og anvisninger, man må ta mindre hensyn til andre trafikanter.
30.Forbundet har ikke råd til å neglisjere de øvrige spillerne i elitegruppen lenger.
Parole simili

 
 

neglisjere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) neglisjereneglisjerendeneglisjert
Indicativo
1. Presente
jegneglisjerer
duneglisjerer
hanneglisjerer
vineglisjerer
dereneglisjerer
deneglisjerer
8. Perfetto
jeghar neglisjert
duhar neglisjert
hanhar neglisjert
vihar neglisjert
derehar neglisjert
dehar neglisjert
2. Imperfetto
jegneglisjerte
duneglisjerte
hanneglisjerte
vineglisjerte
dereneglisjerte
deneglisjerte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde neglisjert
duhadde neglisjert
hanhadde neglisjert
vihadde neglisjert
derehadde neglisjert
dehadde neglisjert
4a. Futuro
jegvil/skal neglisjere
duvil/skal neglisjere
hanvil/skal neglisjere
vivil/skal neglisjere
derevil/skal neglisjere
devil/skal neglisjere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha neglisjert
duvil/skal ha neglisjert
hanvil/skal ha neglisjert
vivil/skal ha neglisjert
derevil/skal ha neglisjert
devil/skal ha neglisjert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle neglisjere
duville/skulle neglisjere
hanville/skulle neglisjere
viville/skulle neglisjere
dereville/skulle neglisjere
deville/skulle neglisjere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha neglisjert
duville/skulle ha neglisjert
hanville/skulle ha neglisjert
viville/skulle ha neglisjert
dereville/skulle ha neglisjert
deville/skulle ha neglisjert
Imperativo
Affermativa
duneglisjer
viLa oss neglisjere
dereneglisjer
Negativa
duikke neglisjer! (neglisjer ikke)
dereikke neglisjer! (neglisjer ikke)
Le tue ultime ricerche