Norvegese-Inglese traduzione di om dette

La Traduzione della parola om dette da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

om dette in inglese

om dette
allmennaltro on that matter, thereupon [formal]
Esempi con traduzione
Men hvordan kan de gjøre dette?
Hva er dette? Spurte Tony.
Hvor lenge har du tenkt å bli i dette landet?
Etterspørselen etter dette produktet har vokst raskere enn tilbudet i det siste.
Jeg er stolt av å være en del av dette prosjektet.
Jeg liker ikke dette kameraet.
Vennligst fyll ut dette skjemaet.
Hvordan hendte dette flykræsjet?
Hvor lenge vil dette tauet holde?
Jeg er stolt over å ta del i dette prosjektet.
Det sies at dette tempelet ble bygd for over 500 år siden.
Gjør dette vondt?
Nei, dette er min sønns DVD.
Er dette din DVD?
Vi viser nå hvordan dette lemmaet kan brukes til å bevise hovedteoremet vårt.
Er dette din sykkel?
Jeg orker ikke dette bråket lenger.
Er dette din paraply?
Hvem sin gitar er dette?
Hvem sitt rom er dette?
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Da vi først hørte om dette", forteller russiske opposisjonelle i Paris," trodde vi det var en av de vanlige KGBfabrikasjoner.
2.Enten en etablerer seg med en kompromissløsning i retning av at" hovedtyngden av lærerne" skal være bekjennende kristne (slik Hauglin foreslo) eller en krever at alle lærere skal identifisere seg personlig med institusjonens kirkelige basis og målsetting, må derfor være klart at en bare kan ha grunnlag for å vurdere om dette er tilfellet dersom en på en eller annen måte spør søkerne diskret om dette.
3.Er det mulig å skrive om dette landet uten å male i svart og hvitt ?" spør forfatteren i første kapitel, og antyder vel med det sin ambisjon.
4.Et stykke på vei har Hognestad rett," skriver Hygen om dette.
5.Hold kjeft, hva vet vel du om dette.
6.Jeg kjenner ingen i verden som er bedre enn NissenMeyer til å skrive om dette, fordi han i lengre tid enn noen annen har vært opptatt av det, og fordi han har kunnet bevare et friskt og åpent sinn - og ikke stengt for ny utvikling og fremtidsutsikter, slik så mange gjør efter fylte 55 år.
7.Marita" er ment som en informasjonsfilm mot all bruk av narkotika, og jeg vil konsentrere meg om dette.
8.Muligens var det beste Kirken idag kunne gjøre å skape blomstrende oaser, selv om dette menneskelig, sjelesørgerisk og kirkelig sett ville føre med seg at det ble mange og vidstrakte ørkenområder innimellom".
9.Og det knytter seg spesiell interesse til kirkestatsråd Kjell Magne Bondeviks innlegg og deltagelse i debatten om dette spørsmålet tirsdag formiddag.
10.Om dette er det ulike oppfatninger i Regjeringen, og det er grunn til å merke seg at Kristiansen har gått lenger enn selv NVE anbefalte i Etna / Dokkasaken.
11.Selv om et utall av påvirkningsagenter skulle ha forført en stor del av den norske opinion til et standpunkt, så sier det intet om dette standpunktets gyldighet.
12.(Statssekretær Frøysnes artikkel nr. 2 om dette tema bringes imorgen).
13.Dersom en eventuell ubåt ønsker å komme til overflaten, eller norske myndigheter får beskjed om dette fra ubåtens eier, vil våpenbruk bli innstilt.
14.Anlegg som dette avgir alltid noe generende lukt, selv om vi selvsagt gjør hva vi kan for at plagene skal bli minst mulig for dem som bor i nærheten.
15.Arne fortalte om dette med Viggos død og politiet, sa hun.
16.At NRK medvirker til å skape tvil om dette er uheldig, ikke minst fordi det i den aktuelle sikkerhetspolitiske debatt fra flere hold blir hevdet at nettopp USA og NATO har planer om en begrenset kjernefysisk krig.
17.At det overhodet var strid om dette, gjør at jeg nå ønsker uklarheter fjernet fra Grunnloven, slik at muligheter for tvil ryddes av veien.
18.Bankene har hatt en åpen diskusjon om dette, ikke minst gjennom samarbeidet i IDA.
19.De samfunnsmessige konsekvenser av streiken var i ferd med å få et omfang som gjør at det er vanskelig å komme utenom lønnsnevnd, selv om dette er beklagelig, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsmann, Gunnar Berge, i en kommentar.
20.Den sure nedbøren utgjør idag det største forurensningsproblem i Norge, som uheldigvis er blant de land som" importerer" mest av den, sa stortingsrepresentant Aksel Fossen under Europarådets debatt onsdag om dette stadig alvorligere problem i Europa.
21.Dersom dette ikke er mulig og man ikke har penger til å betale regningen med, kan man ta kontakt med de lokale helseog sosialkontorene eller distriktssosialkontorene og søke om hjelp, sier sosialsjef Marit Moe.
22.Dersom klager avdekker uheldige forhold eller rutiner på et sykehus, har pasientombudet rett til å uttale seg om dette.
23.Dersom man ikke setter innressurser for å bedre informasjon og spre opplysning om dette, kan den stadig økende småbåtflåten bli en trussel mot det økologiske system langs flere deler av kysten.
24.Det blir trolig store diskusjoner om dette, og det er heller ikke søkt om konsesjon for alternativ nummer 2, nemlig Miljøverndepartementets forslag.
25.Det eksisterende lovverket har regler om dette, i det nye er det helt utelatt, sier han.
26.Det er delte meninger om dette blant dem vi har spurt.
27.Det er flere årsaker til at jeg sier fra om dette nå, sier Sørhuus.
28.Det er ingen grunn for meg til å spørre mer om dette, jeg tar tiltaltes utsagn for det det er verdt.
29.Det er mulig, svarte han på spørsmål om dette kan ha vært grunnen til hans snøvlete tale, skjelvende hender og tretthetsproblemer de siste par årene.
30.Det er rart å snakke om dette med noen.
Le tue ultime ricerche