Norvegese-Inglese traduzione di omtrent

La Traduzione della parola omtrent da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

omtrent in inglese

omtrent
allmennaggettivo approximate
  beregningaltro about, approximately, almost, roughly, nearly, around, some
Sinonimi per omtrent
Termini derivati da omtrent
Anagrammi di omtrent
Esempi con traduzione
Han er omtrent på din alder.
Det var omtrent ti.
Er du omtrent klar?
Det er omtrent tre tusen moskéer i Istanbul.
Tom jobber omtrent ni timer i et strekk.
Jeg kan bare gå omtrent tre kilometer i strekk.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En undersøkelse som Venstreorganet, Vår Framtid, har foretatt, viser at omtrent samtlige fylkesledere i partiet stiller seg positive til å samarbeide med Arbeiderpartiet om regjeringsmakten.
2.Lemons" finner sted i en bilforretnings utstillingslokaler, og er, til tross for mange brukbare replikker, omtrent like forglemmelig som farser flest... bortsett fra en klassisk scene hvor en glinsende rød sportsbil på dreiescene, innpakket i innpakningspapir og med diger rød sløyfe, tas i bruk av bilselgeren og en blondine til sportslig adspredelse.
3.Mener De at den nye Høyreformannen bør legge om kursen og føre mer ren Høyrepolitikk, eller mer samarbeidspolitikk med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet eller fortsette omtrent samme kurs som hittil ?
4.Omtrent dette sto på en av de fanene Hans B. Skaset heiste i sin marsj mot formannsstolen i Norges Idrettsforbund.
5.Overdriv ikke, bestefar", lød overskriften i det italienske ukemagasin LEspresso efter at Italias populære 87årige president, Sandro Pertini, i sin nyttårstale hadde talt Roma midt imot på omtrent alle kinkige utenrikspolitiske punkter.
6.omtrent samme måten forholder det seg vel da med en avkledd mann ?
7.Rallycross Highlights 83" er tittelen på en videokassett InfoMedia har sluppet løs på markedet, omtrent midtveis mellom to kjøresesonger.
8.Risikoen for at førere skal kjøre seg ihjel er sterkt forhøyet også ved lavpromille (mellom 0,51), kanskje omtrent 10doblet.
9.Sjelden har vel barnlig kreativitet og spontan fantasi fått friere utløp enn på Vigelandmuseet i forrige uke, der et sekstitalls barn i alderen syv til tolv fikk boltre seg omtrent som de ville med leire og honningluktende farvestift.
10.Storhaug", som er på rundt 450 tonn, ble omtrent kløvd i to i kollisjonen med den 10 000 tonn store" Funchal".
11.Tiden vil komme... da mine ord vil være omtrent som lov.
12.Til de Drikke, der uden at indeholde Alkohol virker mildt stimulerende, og derfor har erobret sig en betydelig Plads over omtrent hele den civiliserede Verden, hører foruden Kaffe og The også chokolade.
13.Top Secret" dreier seg om gamle filmer - det gjør jo omtrent alle Hollywoodkomedier nå om dagen.
14.Papirfuglen" er premiereklar forlengst, så den har jeg omtrent glemt allerede.
15.Alle skatteoppgjør er gått i posten, og vi var omtrent like raske iår som ifjor.
16.Arbeidsløsheten på 7,4 prosent er omtrent den samme som da Reagan overtok.
17.Bakgrunnen for den gjeldende klasseinndelingen var at det tidligere omtrent ikke fantes tilbud til lilleputter, sier turneringsleder Harald Øvregaard.
18.Blant Arbeiderpartiets velgere er det omtrent balanse mellom de som er uenige i at det innføres kjøreavgift, og det er et knapt flertall for bompenger, noe som ikke akkurat samsvarer med partiets standpunkt i bystyret ved første gangs behandling.
19.Blant annet tilbyr vi en tur med et vikingskip, som er bygget efter omtrent samme lest som Gokstadskipet, sier JanErik Lie i Sogndal og Leikanger Reiselivslag.
20.De fleste innenlandske faktorer som påvirker rentenivået peker i retning av at rentenivået holder seg omtrent på dagens nivå den nærmeste tiden.
21.De multinasjonale konsernene gjør omtrent som Paven - tilpasser virksomheten til de lokale forhold, men religionen er den samme.
22.Den tradisjonen rammer omtrent alt som skrives av kvinner.
23.Denne historien må De få med i filmen, hauker begeistrede høyesterettsadvokater eller andre båteiere omtrent daglig på telefon til filmregissør Jan Erik Düring.
24.Departementet regner med at den overveiende del av alle konsultasjoner og behandlinger vil skje hos avtalelegene hvor egenbetalingen er fast og omtrent slik vi har idag, sa han og fremholdt at det antall leger som ikke får avtale vil bli svært lite målt i årsverk.
25.Det er de mindre og middels store anlegg som gir de beste resultater, konstaterte Knut Haus som henviste til erfaringer fra Skottland som startet med denne næring omtrent samtidig som Norge.
26.Det er en nydelig mynt, omtrent som en medalje.
27.Det er enkelt å skyte dyrene i fjorden, men omtrent umulig å få dem ombord i båten slik at det kan sendes prøver til Havforskningsinstituttet.
28.Det er mange - nøyaktig tall er vanskelig å gi, men ifjor kom det inn 258 rivningsøknader og omtrent like mange året før, uten at man vet hva som er skjedd med disse bygningene, sier Kari RiseWinther i Bygningskontrollen.
29.Det er omtrent ikke biler på veiene.
30.Det er omtrent som å stå slalåm om sommeren.
Le tue ultime ricerche