Norvegese-Inglese traduzione di oppløse

La Traduzione della parola oppløse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppløse in inglese

oppløse
organisasjonverbo dissolve, shut down, do away with
  loververbo abolish, bring to an end, void, invalidate, nullify
  kjemiverbo dissolve
  annullereverbo abolish, annul, cancel
  uorganisertverbo disorganize, disorder, throw into confusion, mess up
Sinonimi per oppløse
Termini derivati da oppløse
Anagrammi di oppløse
Altri esempi
1.Det er ingen som snakker om å oppløse det kommunale kinomonopol.
2.Hovedinntrykket er at det er store frittstående borettslag i de ytre byområdene og boligaksjeselskaper i de eldre bebyggelsene i Oslo sentrum som har arbeidet med å oppløse seg selv i selveierseksjoner, sier Nafstad.
3.Hvis man vil oppløse selskapet vil det få betydelige skattemessige konsekvenser, påpeker Andersson.
4.Adgangen til å oppløse borettslag i frittstående borettslag har utløst en oppløsningsbølge og derved i økning i tilbudet av selveierleiligheter.
5.At ordføreren valgte å oppløse bystyremøtet, vitner om en dyp kløft mellom bystyret og store ungdomsgrupper i Oslo.
6.Beslutningen om å oppløse KOR ble fattet på Solidaritets kongress i oktober 1981 med den begrunnelse at de oppgaver KOR hittil hadde tatt seg av, fullt ut ble ivaretatt av Solidaritet.
7.De borgerlige stemte nei og varslet at de vil oppløse fondene ved første og beste anledning.
8.De viktigste punktene i den nye avtalen er ellers en omlegging av kristendomsundervisningen og kirkens rett til å oppløse ekteskap.
9.Det er her Europaparlamentarikerne håper det tyrkiske regime vil la seg påvirke til å oppløse unntakstilstanden og øke ytringsfriheten og albuerommet for pressen og fagforeningene.
10.Det finnes ikke en eneste ide i dokumentet om at det kanskje kunne være mulig å fjerne mange av problemene gjennom å oppløse selve ghettoen i Maridalsveien 3.
11.Det har vært fremmet flere forslag i retning av å oppløse NAVF og integrere grunnforskningen med den anvendte forskning i en ny struktur.
12.Det samme skjedde i flere andre byer, blant dem Calcutta, der politiet hele dagen forsøkte å oppløse sørgeopptogene som fylte gatene, av frykt for bråk.
13.Det virker som om Kr.F. er villig til å strekke seg langt i å oppløse NRKmonopolet, men vegrer seg for å trekke konsekvensene og tillate reklamefinansiering.
14.ETT av de mer uoffisielle motivene for motstanden mot den gamle SFkjempen er hans skepsis under samlingsprosessen i begynnelsen av 70årenes Gustavsen advarte mot store konsesjoner til kommunistene fordi han ikke hadde noen tro på at de virkelig ville gå med på å oppløse sitt lille parti.
15.Eneste måte å gjøre om på dagens forhold er enten å oppløse selskapet for å starte et nytt, eller å selge eiendommen.
16.Er det ingen utsikter til nettopp dette, bør man stanse snakket om å oppløse NRKmonopolet.
17.Et forslag om å oppløse OBOS foreslår representantskapet avvist med henvisning til at forslaget enstemmig ble avvist på fjorårets generalforsamling.
18.Gjennom to lange samtaler med utenriksminister John Lyng presset han på for å få Lyng til å gå med på å oppløse samarbeidet.
19.Han har myndighet til å innsette og avsette regjeringen og også til å oppløse nasjonalforsamlingen om han finner det ønskelig.
20.Han mener det ville være betenkelig hvis denne fremgangsmåte kan benyttes for å oppløse borettslag.
21.Helt siden kommisjonen i 1980 nektet å oppløse seg eller å gå inn som en del av den offisielle kommisjonen har den vært utsatt for trakasserier fra myndighetenes side.
22.I disse tilfellene dreier det seg om en protest mot Husbankens økning av terminbeløp, og ikke om et uttalt ønske om å oppløse borettslaget.
23.Landsorganisasjonen vil også motsette seg å oppløse skipsvalutakomiteen, som behandler søknader om utflagging av norske skip.
24.Løsningen som Hessle skisserer, er at sosialarbeidere må komme inn på et tidligere stadium, og i stedet for å løse disse familienes problem ved å oppløse dem, må man løse problemene på deres egne sosiokulturelle premisser.
25.Prøvde Stortinget å hevde seg, kunne det bli nødvendig å oppløse det, i verste fall med våpenmakt.
26.Spørsmålene dreier seg i hovedsak om hvorvidt Arbeiderpartiet vil gjeninnføre forbudet mot å oppløse frittstående borettslag og om vi vil gjeninnføre prisregulering på de samme.
27.Utvalget gikk inn for å oppløse NRKmonopolet og åpne for reklame i radio og fjernsyn, i første omgang utenfor NRK.
28.Å oppløse seg selv er ingen vanlig foreteelse i kirkelige organisasjoner, men så har da også den frivillige reformbevegelse nettopp vært uttrykk for reformiver, helt siden det første landsmøte for 111 år siden.
29.Åtte patruljer med tilsammen 20 politifolk måtte kalles til stedet for å oppløse urolighetene, som begynte like efter midnatt og sto på i en times tid.
30.Vinåndhjelperen" lages ved å oppløse 20 forskjellige slags urter og andre naturlige ingredienser i vann, og så ekstrahere dem.
Parole simili

 
 

oppløse come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) oppløseoppløsendeoppløst
Indicativo
1. Presente
jegoppløser
duoppløser
hanoppløser
vioppløser
dereoppløser
deoppløser
8. Perfetto
jeghar oppløst
duhar oppløst
hanhar oppløst
vihar oppløst
derehar oppløst
dehar oppløst
2. Imperfetto
jegoppløste
duoppløste
hanoppløste
vioppløste
dereoppløste
deoppløste
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde oppløst
duhadde oppløst
hanhadde oppløst
vihadde oppløst
derehadde oppløst
dehadde oppløst
4a. Futuro
jegvil/skal oppløse
duvil/skal oppløse
hanvil/skal oppløse
vivil/skal oppløse
derevil/skal oppløse
devil/skal oppløse
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha oppløst
duvil/skal ha oppløst
hanvil/skal ha oppløst
vivil/skal ha oppløst
derevil/skal ha oppløst
devil/skal ha oppløst
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle oppløse
duville/skulle oppløse
hanville/skulle oppløse
viville/skulle oppløse
dereville/skulle oppløse
deville/skulle oppløse
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha oppløst
duville/skulle ha oppløst
hanville/skulle ha oppløst
viville/skulle ha oppløst
dereville/skulle ha oppløst
deville/skulle ha oppløst
Imperativo
Affermativa
duoppløs
viLa oss oppløse
dereoppløs
Negativa
duikke oppløs! (oppløs ikke)
dereikke oppløs! (oppløs ikke)
Le tue ultime ricerche