Norvegese-Inglese traduzione di oppmerksomme

La Traduzione della parola oppmerksomme da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppmerksomme in inglese

oppmerksomme
allmennverbo attend to, pay attention to
  sinnsfornemmelseverbo notice, observe
Sinonimi per oppmerksomme
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Alle er meget oppmerksomme på hverandre, og de nye kommer lynhurtig inn i fellesskapet, sa veteranen Kirsten.
2.Dersom ikke presidenten hadde engasjert seg av all kraft i saken, kunne det være tenkelig at Nunns forslag hadde gått igjennom, fordi mange politikere i USA ikke er oppmerksomme på de alvorlige følger det kunne fått.
3.Det er åpenbart at de østtyske lederne i Berlin er oppmerksomme på Bonns planer, skrev avisen.
4.Efter min mening har både FN og folk som ellers er opptatte av befolkingsproblemene, vært for lite oppmerksomme på den milliarden av menneskeheten som bor i land hvor befolkningen bare øker og øker og hvor fruktbarheten ikke har sunket i det hele tatt.
5.For det første er de politiske myndigheter oppmerksomme på problemet.
6.Foreldre bør bli mer oppmerksomme på denne fare for at barna skal pådra seg en plage for resten av livet.
7.Forhåpentlig virker offentliggjøring av varenavn" skjerpende" på forretningene : de blir kanskje mer oppmerksomme på hverandres priser, og man kan dermed unngå at enkelte varer blir uforholdsmessig dyre.
8.Hvis folk visste hvor vanskelig det var å få øye på en sykkel i mørket - ikke minst når det regner - ville de nok ha vært mer oppmerksomme.
9.Jeg synes haveeiere burde være mer oppmerksomme på hva de foretar seg i forbindelse med vårens opprydning, sier branninspektøren videre.
10.Jeg tror bl.a. det er viktig at foreldre og lærere er oppmerksomme på de unges entusiasme.
11.Jeg ønsker at folk skal bli oppmerksomme på hva de har i sitt eget hjem.
12.Man vet ikke med sikkerhet hva som er årsaken til at det gikk så galt, men mye tyder på at bruk av medisiner ga utslaget, sier Hjermann, som i stedet anbefaler folk å være mer oppmerksomme på hva de spiser.
13.Mye takket være vannsengen og den sovekultur som har blomstret rundt denne oppfinnelse, er folk flest blitt mer oppmerksomme på soveværelset også som et oppholdsrom.
14.Nå må trafikantene bli gjort oppmerksomme på hva som er i ferd med å skje, erklærer han.
15.Presseoppslagene mot slutten av året har utvilsomt ført til at flere har søkt til lege med sine problemer og at legene er blitt gjort oppmerksomme på at sykdommer kan skyldes løsemiddelbruk på arbeidsplassene.
16.Selv om folk i omgivelsene er enormt oppmerksomme.
17.Så får vi heller bli oppmerksomme på dem.
18.Vi ble litt for sent oppmerksomme på den østtyske spurten.
19.Vi er blitt oppmerksomme på en verdensomspennende nedbørssvikt, som muligens kan varsle en generell forverring, for hvor lang tid vet vi ikke.
20.Vi er faktisk allerede oppmerksomme på likhetene mellom disse to mordene.
21.Vi er oppmerksomme på at slike uhell kan oppstå, men det er vanskelig, eller nesten helt umulig å oppdage disse sprekkene hvis de ligger langt nede i bakken, sier Røed.
22.Vi er oppmerksomme på at vi ikke bare konkurrerer med andre organisasjoner for å få tak i de unge.
23.Vi er selvsagt oppmerksomme på situasjonen, som minner mye om den vi var oppe i under tinget i Bergen for to år siden, sier informasjonssjef Finn Borgersen i Norges Idrettsforbund.
24.Vi var oppmerksomme på truslene amerikanske aviser refererte, og tok alle nødvendige forholdsregler, sa en talsmann for politikorpset på flyplassen.
25.Vi ønsker å gjøre folk oppmerksomme på at det er liv i Sandvika om kvelden også - med kino, restaurant og mange forskjellige aktiviteter, sier han.
26.Alle arbeidstagere bør være oppmerksomme på at all lønn og annen arbeidsgodtgjørelse skal føres opp med sitt bruttobeløp.
27.Arbeidere ved bedriften ble oppmerksomme på den.
28.Arkitekter bør også være langt mer oppmerksomme på hva de bygninger de tegner skal brukes til.
29.Barna som iår begynner på skolen, bør allerede før skoleporten åpnes ha lært skoleveien godt å kjenne, slik at de kan bli oppmerksomme på farlige steder.
30.Bedriftene har vært lite oppmerksomme på de chanser de har til store oppdrag i denne forbindelse, sier han.
Le tue ultime ricerche