Norvegese-Inglese traduzione di oppofrelse

La Traduzione della parola oppofrelse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

oppofrelse in inglese

oppofrelse
allmenn? sacrifice
Sinonimi per oppofrelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Den amerikanske utenriksministeren nevnte ham som et eksempel på uselvisk og aktiv oppofrelse for menneskerettighetenes sak.
2.Dens forslag er realistiske og fullstendig fri for den overtro som er så utbredt i vårt land, at en enhet som kalles regjering kan skape jobber av ingenting ved å jonglere med tall og bruk av seddelpressen, uten at det fører til kostnader eller oppofrelse for noen part.
3.Det finnes mange beviser på den beundring det spanske folk nærer for Deres Majestets personlige mot og vilje til oppofrelse for det spanske demokrati.
4.Fra begynnelse til slutt var det preget av klar forstand, viljestyrke og karakter, av trang til selvstendighet, men også oppofrelse og omtanke for andre.
5.Men i egenskap av eier av Norsk Jernverk bør Staten i tillegg gå foran med et eksempel til efterfølgelse for private bedrifter, og vise at industriell omstilling krever oppofrelse, pågangsmot, fantasi og innsatsvilje.
6.Når man avtjener verneplikten, er dette en oppofrelse.
7.Troen på frihet, oppofrelse og kjærlighet som i stykket fokuseres i Leonores bestrebelser på å befri Florestan, får i en slik oppsetning en videre betydning.
8.Det man snakker lite om, er den enorme personlige oppofrelse som ligger bak.
9.Mor barn, oppofrelse - eiertrang - hele det velkjente spektret.
10.Mor barn, oppofrelse - eiertrang hele det velkjente spektret.
11.Netto" oppofrelse" blir da 25 mill. kroner".
12.Og avisene følger opp med eksempler på oppofrelse.
13.Oppofrelse, nestekjærlighet og innsatsvilje fra pleiepersonalets side.
14.Resultatet av 12 måneders oppofrelse er bare en utsettelse av grubestengningsprogrammet som startet det hele.
Le tue ultime ricerche