Norvegese-Inglese traduzione di orientere

La Traduzione della parola orientere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

orientere in inglese

orientere
allmennverbo orientate, orient
Sinonimi per orientere
Termini derivati da orientere
Altri esempi
1.Lykkes det ikke Høyre å uskadeliggjøre Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ved å spise dem opp, bør partiet orientere seg i retning av den urbane delen av Arbeiderpartiet med dets interesse for levende og aktivt industrimiljø og velutbygde, funksjonsdyktige bysamfunn.
2.Man fant det ikke bryet verdt å orientere sine overordnede i Regjeringen om en så vesentlig beslutning.
3.Regjeringen har gitt ris til egen bak ved å orientere Idrettsforbundet om det som var i gang", slår Høyres Avis fast.
4.Bygningssjefen er forbauset over at et statlig direktorat setter i gang arbeider av denne art uten å orientere bygningsmyndighetene på forhånd.
5.Danmarks Turistkontor i Oslo er et ledd i en organisasjon som heter Danmarks Turistråd, hvis formål er å informere om Danmark som turistmål og gjøre alt vi kan for å orientere nordmenn om at Danmark simpelthen er reisemål nummer ett.
6.De senere år er bevilgningene til skolesektoren stadig blitt redusert og vi følte derfor et prekært behov for å orientere om de langsiktige konsekvensene en slik politikk fører til.
7.Den 13. november vil Rederiforbundet orientere seg om utviklingen ved Agder Maritime Høyskole.
8.I Forbindelse med at oljevirksomheten er under intern utvikling i Bergen, har det vært naturlig for de lokale ingeniørselskaper å gradvis orientere seg mot dette markedet, heter det i en pressemelding.
9.Jeg var selvfølgelig inne på tanken om å orientere statsminister Odvar Nordli, men jeg gjorde det ikke, sa tidligere justisminister Oddvar Berrefjord til NRKDagsnytt mandag.
10.Jeg vil orientere dem om det jeg har fått, men det er ikke tale om hverken innstilling eller forslag om slike drastiske omlegginger fra min side, sier Reegård til Aftenposten.
11.Jo, det å måtte stille opp foran massemediene og orientere om situasjoner som plutselig oppstår på områder som ikke har den daglige oppmerksomhet og som jeg kanskje ikke har satt meg grundig nok inn i på forhånd.
12.Kommer det mange klager og protester, vil vi orientere de som administrerer de nye ordningene, Norsk Rikskringkasting og Toll og avgiftsdirektoratet, sier han.
13.Mens Computas fremdeles vil orientere seg mot storbedrifter innen bank, forsikring, offshorevirksomhet og annen industri, vil de nye selskapene kunne konsentrere seg om spesielle markeder for programvare til mikrodatamaskiner og kommunikasjonsløsninger for små dataanlegg, sier direktør Helge Klitzing i Computas.
14.Om utfylling av selvangivelsen og om hvor vanskelig det er å orientere seg i bankenes rente og lånejungel, svarer fem andre i kor i motsatt ende av tråden.
15.På en konferanse 13. november vil Norges Rederiforbund orientere seg om det som skjer ved Agder Maritime Høgskole.
16.Til den første sendingen får vi bl. a. med oss Else Dehli, Hilde Nora Veidahl og Gro Gudim, og de to forestillingene vi skal orientere om og gi smakebiter fra, er" Csardasfyrstinnen"," A" da" og" Hamlet".
17.Vi må ikke slippe folk på en masse kulturminner som dels ikke er satt istand, dels ikke har kvalifiserte personer til å ta imot og orientere de besøkende.
18.Aasen sier til NRK Østfold at det er galt å invitere en frikirkelig bevegelse til å orientere om et såpass kontroversielt emne.
19.Alberding ga uttrykk for at HewlettPackard i sterkere grad vil orientere seg mot samarbeide med lokale selskaper i de mange land der dataselskapet er representert.
20.Alle har til alle tider hatt behov for å orientere seg i tid, og forskjellige systemer utviklet seg gjennom tidene.
21.Allerede på Brunkeberg, 10 mil fra selve fjellovergangen, kan bilistene nå orientere seg om hvorvidt helårsveien er åpen for almindelig trafikk, om det er kolonnekjøring eller om veien er midlertidig stengt.
22.Alt er lagt til rette så langt det er mulig for å gjøre det enklere for blinde å orientere seg og å slippe noen av alle de hindringer de ellers møter i dagliglivet.
23.Avslaget begrunnes med at etablering av et varehus på den aktuelle tomt vil komme i konflikt med kommunens og fylkets planer om å orientere detaljhandelssentra og serviceinstitusjoner til kommunens eksisterende sentre.
24.Bakgrunnen for utspillet er ifølge Whist at banken i sin aksjonærpolitikk ønsker å orientere sine aksjonærer så tidlig som mulig om hva de kan forvente i avkastning.
25.Bare gjennom stadig å kunne orientere og reorientere seg, kan han eller hun være på høyden faglig og til nytte for individ og samfunn.
26.Barn og unge kan godt ringe og være anonyme overfor den som tar telefonen, mens vi på vår side vil hjelpe til å klargjøre situasjonen som foreligger og orientere om de forskjellige former for hjelp som finnes, forklarer hun.
27.Barnegruppene vil ha problemer med å reise utenfor barnehaven for å orientere seg i samfunnet.
28.Brannforskriftene er meget vanskelig å orientere seg om for vanlige huseiere, særlig fordi de lærde strides.
29.DERIMOT har Oslo et enestående nett av hindringer og" smarte" feller som gjør at trafikantene blir godt kjent i sentrum når de leter efter parkeringsplass eller forsøker å orientere seg i det finmaskede" system" av enveiskjøringer.
30.DET er selvsagt trivelig for skatteglade politikere å ha et slikt kart å orientere seg efter.
Parole simili

 
 

orientere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) orientereorienterendeorientert
Indicativo
1. Presente
jegorienterer
duorienterer
hanorienterer
viorienterer
dereorienterer
deorienterer
8. Perfetto
jeghar orientert
duhar orientert
hanhar orientert
vihar orientert
derehar orientert
dehar orientert
2. Imperfetto
jegorienterte
duorienterte
hanorienterte
viorienterte
dereorienterte
deorienterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde orientert
duhadde orientert
hanhadde orientert
vihadde orientert
derehadde orientert
dehadde orientert
4a. Futuro
jegvil/skal orientere
duvil/skal orientere
hanvil/skal orientere
vivil/skal orientere
derevil/skal orientere
devil/skal orientere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha orientert
duvil/skal ha orientert
hanvil/skal ha orientert
vivil/skal ha orientert
derevil/skal ha orientert
devil/skal ha orientert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle orientere
duville/skulle orientere
hanville/skulle orientere
viville/skulle orientere
dereville/skulle orientere
deville/skulle orientere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha orientert
duville/skulle ha orientert
hanville/skulle ha orientert
viville/skulle ha orientert
dereville/skulle ha orientert
deville/skulle ha orientert
Imperativo
Affermativa
duorienter
viLa oss orientere
dereorienter
Negativa
duikke orienter! (orienter ikke)
dereikke orienter! (orienter ikke)
Le tue ultime ricerche