Norvegese-Inglese traduzione di over hele verden

La Traduzione della parola over hele verden da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

over hele verden in inglese

over hele verden
berømmelsealtro worldwide
Esempi con traduzione
Antall mennesker med diabetes øker over hele verden.
Steiner samlet inn fra hele verden brukes.

 
 

Altri esempi
1.Det er en økumenisk gruppe på Jamaica som har utformet temaene for årets bønneuke og som sammen med Enhetssekretarietet i Vartikanet og Kirkens Verdensråd har laget et konkret forslag til opplegg for kristne over hele verden som ønsker å delta i en felles bønn for enhet og fred mellom trosfeller og kirker.
2.Massemediene sprer de samme forenklinger og klisjeer utover hele verden, sier Kundera.
3.Ocean Ranger" og" JOMACC nr. 10", viser en oversikt fra Veritas databank for ulykker på offshoreinnstallasjoner over hele verden.
4.Og da tenker jeg ikke bare på at det var jeg som reddet gullbeholdningen og var første norske i land i Normandie, jeg tenker også på de for oss så grunnleggende tanker jeg bygde nasjonen på i mine skrifter og taler over hele verden som æresdoktor ved en rekke universiteter og dessuten professor i såvel jus som fysikk, matematikk, religion, statsvidenskap og slaviske sprog.
5.Slik lyder standardmeldingen fra myndighetene i hovedstaden Bagdad i Irak, en melding som sjømenn og shippingkretser over hele verden får frysninger av å høre.
6.At et norsk kor får invitasjon til å synge med et orkester i et musikkland som Israel, med gode kontakter over hele verden, må betegnes som meget ærefullt.
7.De er med på å sprenge grenser som kan ha betydning for andre pasienter over hele verden.
8.Den er lik over hele verden, sier hun og lurer på om hun klarer å lokke sin egen vertsfamilie med på karneval i Oslo.
9.Den olympiske bevegelse blir respektert, elsket og æret over hele verden, men de olympiske lekers fremtid er avhengig av den verdenspolitiske situasjonen.
10.Det er en enestående oppmuntring at min datters verk vekker gjenklang i Norge, for Norges stemme høres over hele verden, sier han.
11.Dette er ingen valgt forsamling fordi det ikke er mulig å avholde noe egentlig valg blant palestinerne som er spredt over hele verden.
12.Forsikringbransjens rolle idag er å fordele tapsrisikoen på selskaper over hele verden, slik at forholdsvis små tap påføres Norge dersom en stor skade i oljevirksomheten inntreffer, argumenterer Lindbæk.
13.Gandhi var en fremragende leder hvis mot, styrke og førerskap vil bli sterkt savnet, ikke bare av det indiske folk, men over hele verden, sa den australske statsminister Bob Hawke i et kondolansetelegram.
14.Jeg kjenner hundrevis av mennesker over hele verden som trener jevnt og trutt hele året, men aldri klarer å gjennomføre et maraton på under fem timer.
15.Jeg tror dette er et skritt i riktig retning for å få slutt på hvalfangst over hele verden, uttalte USAs handelsminister Malcolm Baldridge da han kunngjorde avtalen igår.
16.Kildematerialet kommer fra U.S. Center for World Mission i Los Angeles, som kartlegger misjonsvirksomhet over hele verden.
17.Milliarder av kroner går med over hele verden til å utpønske nye og stadig mer raffinerte torturmetoder, mens det nesten er umulig å skaffe midler til behandling av ofrene, sier dr. Kemp Genefke.
18.Målet er å registrere alle offshoreulykker over hele verden, sier Enghaug.
19.Nå fører vi kampen mot tortur og undertrykkelse videre ut fra overbevisningen om at Danmark har et ansvar for at mennesker over hele verden får en levelig tilværelse, sa hun.
20.Over hele verden dør det daglig minst 40 000 barn av feilernæring eller av sykdommer som ofte oppstår i forbindelse med dette.
21.Over hele verden er bankenes bøker fulle av tilgodehavender, som aldri kan bli mer enn tall på et stykke papir, og som vi må bli rike nok til å avskrive, sier Kvigstad.
22.Ticon arbeider over hele verden.
23.Tilbakegangen i bruk av (bredbremmede) filthatter over hele verden har fremtvunget en betydelig omlegging og rasjonali sering, skrev vi i 1970.
24.Vi må ta hensyn til naturen og arbeide for gjenreising av skog og bedring av skogproduksjonen over hele verden.
25.Vi vil spre tøysevers over hele verden.
26.2 / 3 av produksjonen blir eksportert over hele verden.
27.42 sentra for kortautorisasjon over hele verden er knyttet til systemet, og en forretning som har en terminal, kan få svar på om det er dekning på kortet, i løpet av sekunder.
28.80 000 næringsdrivende over hele verden står tilsluttet den internasjonale Gideonbevegelsen.
29.A / S Frankerings eksport går hovedsakelig til Sverige og Danmark, men gjennom Pitney Bowes selges deres brevstemplingsmaskin over hele verden.
30.A / S Veritec har på sin side nå rundt 300 ansatte og er nå engasjert i olje og gassvirksomhet over hele verden.
Le tue ultime ricerche