Norvegese-Inglese traduzione di overensstemmelse

La Traduzione della parola overensstemmelse da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

overensstemmelse in inglese

overensstemmelse
allmennsostantivo conformity
  kongruenssostantivo congruity, harmony, accordance, concordance, agreement, consent
  samstemmighetsostantivo consensus, general agreement
  enlighetsostantivo correspondence, accordance
Sinonimi per overensstemmelse
Termini derivati da overensstemmelse
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.En nedtrapping av veksten i næringslivet i overensstemmelse med fylkesplanen vil være svært dramatisk og kan ikke uten videre legges til grunn for kommunens planlegning.
2.Fullstendig overensstemmelse av meninger".
3.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
4.Både kong Haakon VII og kong Olav V har i sin ansvarsbevisste gjerning bidratt sterkt til å gi folkestyret forankring i forhold som ligger utenfor den daglige, politiske strid, sa stortingspresidenten, som tilføyet at når kongedømmet har fått en slik rotfestet stilling i folket og i vårt politiske system, skyldes det først og fremst at Kongens myndighet aldri er blitt utøvet anderledes enn i overensstemmelse med Stortingets og folkets forutsetninger.
5.De forlangte at Morgan Kane skulle tenke og handle i overensstemmelse med norske efterkrigsradikaleres moralnormer.
6.Det er intet i de krav den internasjonale domstol i Haag stiller som ikke er i overensstemmelse med dagens amerikanske politikk og aktiviteter når det gjelder Nicaragua.
7.Det er spørsmål om å bringe antall styremedlemmer i overensstemmelse med eierforholdet, sier Austad.
8.Det interessante er at en oppsigelse på dagen er i overensstemmelse med den kontrakt Gunnerud selv dikterte før han tiltrådte.
9.Det mest iøynefallende materialet, den røde teglstenen som glir over rette og buede flater, er for det første ikke i overensstemmelse med arkitektenes opprinnelige forslag, påpeker han.
10.Dette vil være fullt i overensstemmelse med bl.a. Høyres skatteinnstilling fra 1980.
11.En oppjustering av omkostningsfaktoren i overensstemmelse med de reelle utgiftene ville for Oslo antagelig bety 1214 millioner kroner i økt tilskudd, fremholder Lunde.
12.Et valgresultat i overensstemmelse med MMIs maitall ville gitt sosialistisk flertall på Stortinget.
13.Han skriver i overensstemmelse med sin overbevisning som er uvennlig mot oss, men som i virkeligheten er hans egen.
14.ILOs uttalelse sier i klartekst at Regjeringens bruk av tvungen voldgift overfor OFS ved tre anledninger ikke er i overensstemmelse med en konvensjon om forhandlingsfrihet der Norge er part, sier Helle.
15.Jeg forstår det slik at det er enighet om at medlemmer av NATO ikke kan føre sikkerhetspolitiske forhandlinger vedrørende NATOs ansvarsområde hver for seg, men må opptre i overensstemmelse med en samlet plan og felles holdninger.
16.Jeg fremholdt at denne oppdeling ikke er i overensstemmelse med vårt syn.
17.Jeg sa til ham at dette er helt i overensstemmelse med vår oppfatning og at også vi ønsker handling og ikke bare ord, sa visepresidenten.
18.Mariel Hemingway tok en plastisk operasjon for å få bysten mer i overensstemmelse med Playboymål ?
19.Oppgaven er imidlertid naturligvis å bidra til at de beslutninger NATO kommer frem til, er mest mulig i overensstemmelse med det vi selv anser som en rimelig og hensiktsmessig holdning, og selvsagt skal vi ikke være redd for å forfekte et synspunkt som andre ikke deler, sa utenriksminister Stray.
20.Raseopptøyene hadde vart i noen dager før hæren fullt ut handlet i overensstemmelse med myndighetenes direktiver, fremholdt utenriksministeren under et møte med norsk presse i Oslo fredag.
21.Vi ha ingen konkrete planer om restriktive tiltak, men ønsker bare å forsikre oss om at de artiklene som sendes herfra er i overensstemmelse med det som faktisk skjer i Chile.
22.Vi har i det minste sagt det som skjedde ikke var i overensstemmelse med reglene, hvilket er en pen måte å si at de brøt loven, sier Nils Langtvedt, konsulent i Datatilsynet.
23.Vi ønsker velkommen hans uttalelse, som ser ut til å være i overensstemmelse med president Reagans anmodning om en mer kontruktiv amerikansksovjetisk dialog, heter det i den amerikanske reaksjon.
24.A / S Norlett har opptrådt i full overensstemmelse med Hovedavtalen mellom LO og N.A.F. i forbindelse med nedleggelsen av produksjonen i Askim, mener Mekaniske Verksteders Landsforening.
25.ASEANstatenes forslag er i overensstemmelse med FNs Kampuchearesolusjon, som krever betingelsesløs tilbaketrekning av alle Vietnams 180 000 soldater, frie valg og internasjonal overvåkning.
26.All virksomhet og all publisering skulle skje i overensstemmelse med partiets linje.
27.Alt skal selvfølgelig skje med utgangspunkt i norske forhold og i overensstemmelse med norsk lov.
28.Arbeiderpartiet, SV og Venstre sier at Regjeringen til tross for flere renteerklæringer, oppfølging av disse gjennom renteundersøkelser og presisering av rentebegrepet ikke har vært istand til å bringe rentenivået i overensstemmelse med de forutsetninger som har vært lagt til grunn.
29.Arbeiderpartiet argumenterer som ifjor med at tre prosent er i overensstemmelse med det mål som NATOlandene har satt seg for å styrke det konvensjonelle forsvar.
30.Arbeiderpartiet går inn for en årlig vekst på tre prosent, noe partiet fremholder er i overensstemmelse med NATOs målsetning.
Le tue ultime ricerche