Norvegese-Inglese traduzione di penger

La Traduzione della parola penger da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

penger in inglese

penger
allmennsostantivo money, dough [slang], bread [slang]
Sinonimi per penger
Termini derivati da penger
Esempi con traduzione
Han har lite penger med seg.
Vi har nesten sluppet opp for penger.
Haruki har ikke mye penger med seg.
Fem tusen dollar er mye penger.
Lånte jeg deg ikke penger i går?
Det lille av penger han tjente brukte han på bøker.
Min mor sa ofte at tid er penger.
Jeg gav ham det lille av penger jeg hadde på meg.
Jeg gav ham det lille av penger jeg hadde.
Når man ber om penger, må man akseptere visse betingelser.
Hun har jobbet hardt for å tjene opp penger.
Ikke regn med at han låner deg penger.
Vi trenger penger.
Jeg har ingen penger med meg.
Jeg tror det å elske penger, er noe vi alle har til felles.
Jeg vet bedre enn å låne penger fra venner.
Jeg har lært å aldri låne penger fra venner.
Hvis jeg hadde hatt nok penger ville jeg ha kjøpt boken.
En ærlig mann stjeler aldri penger.
Dette er en topp bil! Den har sikkert kostet deg mye penger!
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Aldri før har noen fått så mange penger for å spille tennis i Bergen," sier Sommerschild.
2.Boris Godunov" er støttet av operavennene med penger - og blomsterdekorasjoner !
3.Bortkastede penger.
4.Den eller de som står bak falsk neriet, må likevel antas å ha forutsatt eller trodd å kunne reise penger på sjekkene på en eller annen måte.
5.Dersom husmoren går til naboen og utfører samme arbeide der som hjemme, men mot full lønn, og leier hjelp til arbeidet i sitt eget hjem, så yter hun innsats i penger, og følgelig er aktiva i sameie.
6.Det offentlige må bruke mer penger, sier hun.
7.Dette flyet kommer Braathen til å tjene penger på", spådde Sutter, som forøvrig karakteriserte Bjørn Braathen som en hard negl å forhandle med.
8.Efter hva jeg forstår av sakspapirene, har norske myndigheter vært moren behjelpelig både med pass og penger slik at kidnappingen kunne gjennomføres, og videre at norske myndigheter ikke gjør noe for å oppspore barnas skjulested", skriver Lowzow.
9.Endelig ser det ut som Senterpartiet er i ferd med å få gjennomslag for sitt krav om mer penger til kommuner og fylkeskommuner.
10.Felles Framtid, felles ansvar" er kampanjens slagord, og med denne rettesnor har de fleste ungdomsorganisasjoner i landet i samarbeide med fem uhjelpsorganisasjoner satt seg som mål å skaffe penger til forskjellige konkrete utviklingsprosjekter i Afrika, Asia og LatinAmerika.
11.Folk må akseptere at det skal koste noe å låne penger", heter det gjerne fra Bankforeningens side i forsvar for det høye rentenivået.
12.Grønne Tofte" eller" Neste Tofte" vil iår komme ut med et overskudd på mellom 50 og 70 mill. kr. For Bergen Bank var Tofteengasjementet en gang en belastning, nå kommer banken ut med både æren og godt forrentede penger i behold.
13.Happiness is a cool million", heter det i annonsen, og lånte penger skal altså brukes til en feriereise, for eksempel.
14.Hvis en mann kjøper en bolig og må låne penger for å klare det, mener De det er rimelig eller urimelig at han kan trekke fra rentene i selvangivelsen hvis kjøpesummen og rentene er....
15.Hvis jeg hadde hatt den glimrende ideen, ville jeg selvsagt ha tjent en bråte penger - og like selvsagt blitt sperret inne.
16.I New York spør alle bare om hvor mange penger du kan bla opp, i Boston spør de om hva du vet.
17.I gamle dager", dvs. før fjernsynet kom til landet, var det mulig for kommunene å tjene penger på kinodrift.
18.Ikke slå din bror for penger" og" vil tilgir, slutt dere til oss".
19.Jan Stenbeck forsterker på en elegant måte grepet om Kinnevik gjennom å bytte penger i Fagersta mot øket makt", heter det.
20.Josie" tok high schooleksamen i 1981, men måtte da ta tilfeldige jobber for å hjelpe familien og spare penger til videre utdannelse.
21.Kravet om at Oslo må få mer penger fra Staten er rimelig, de store oppgaver tatt i betraktning.
22.Lønnen er høy, men han klarte ikke å legge seg opp penger fordi det meste gikk med under ferieturen sydover.
23.Lønnsomheten" består altså i at norske produsenter tilraner seg norske forbrukeres penger ved å beskytte seg mot utenlandsk konkurranse.
24.Men jeg hadde ikke penger nok !
25.Neste års valg vil bli et oppgjør mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiene om hvem som er villig til å bruke mest penger.
26.Når Vannlinjens Venner fremstiller det slik at en omlegging av hovedveisystemet ikke vil koste det offentlige penger eller føre til graving i sentrum, er det bevisst å føre folk bak lyset.
27.Når man er i opposisjon er det lettvint å bruke penger uten å ta hensyn til balansen i samfunnsøkonomien.
28.Penger uønsket for første gang i historien" ?
29.Reklamebyråer kaster bort sine kunders penger på å gjenta de samme feilene.
30.Rett foran nesa på mellompartiene snappet han nyheten om at kommunene, særlig de store bykommunene, skulle få enda mer (penger)", heter det videre.
Le tue ultime ricerche