Norvegese-Inglese traduzione di permittere

La Traduzione della parola permittere da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

permittere in inglese

permittere
allmennverbo grant leave, send home
Altri esempi
1.Alle de ansatte er innstilt på at vi står foran en tøff vinter der det vil bli nødvendig å permittere folk.
2.I første omgang er det ikke snakk om å permittere noen av de 30 ansatte.
3.AKER Elektro, Stord, vil permittere ca. 40 ansatte i en kortere periode på grunn av overkapasitet.
4.Aker Verdal A / S i NordTrøndelag regner med å måtte permittere en vesentlig del av sine rundt 900 ansatte på forsommeren iår, opplyser direktør Kolbjørn Bartnes til Aftenposten.
5.Angrepene retter seg ikke bare mot min avgjørelse om å permittere Hognestad utifra et embedsmessig synspunkt.
6.Arbeidsutvalget ved Hålogaland Teater trakk torsdag tilbake sitt forslag om å permittere to av musikerne ved teatret.
7.Bedriften regner ikke med å måtte permittere noen av de 150 ansatte, og fabrikkens eiere kan opplyse at leveranser til kunder skal gå som før.
8.Biskop Andreas Aarflots avgjørelse om å permittere kallskapellan Helge Hognestad har resultert i en flom av illsinte, tildels vulgære truselbrev.
9.Derfor kan det kanskje virke forbausende at det gjør seg gjeldende så ulike oppfatninger av om det er lovlig adgang til å permittere, som tilfellet er i innleggene fra førstekonsulent Harald Stabell og advokat Nils Simonsen (Aftenpostens aftennr., hhv. 2. og 9. februar 1984).
10.Derfor må vi permittere så mange som mulig, sier han.
11.Dessuten vet vi at flere skipsverft i august vil stå uten arbeide og permittere tilsammen mellom 1000 og 2000 ansatte.
12.Det er klart nok at en rett for arbeidsgiveren til å permittere kan bygges på konkret avtale med de enkelte arbeidstagere, eventuelt på en praksis i bedriften som er av en slik karakter at den anses å inngå som en del av avtalevilkårene for de enkelte ansatte.
13.Det er på sin plass, som Simonsen gjør, å skille mellom de tilfeller hvor adgang til å permittere klart er fastsatt i tariffavtale, og situasjonen der hvor et slikt grunnlag ikke foreligger.
14.Det er utarbeidet en prognose som viser at Nasjonal Industri, NEBB og Kværner Brug vil måtte permittere ca. 500 personer i løpet av neste toårsperiode.
15.Direktør Knut Melhuus i Oslo og omegn Bilbransjeforening sier at tapet hos bensinforhandlerne nå er oppe i 3050 prosent, og at man derfor ieftermiddag vil drøfte om man skal permittere ansatte.
16.En alminnelig adgang til å permittere arbeidstagere er rettslig sett høyst tvilsom, mener artikkelforfatteren.
17.Er de fornøyd med den tilfeldige praksis vi ser idag - hvor det råder usikkerhet både om adgangen til overhodet å permittere - om saklighetskravet - om lengden - om varslingsfristene - om ansiennitetsprinsippets anvendelse o.s.v. ?
18.Er det lovlig å permittere arbeidstagere, når dette hverken er hjemlet i tariff eller individuell arbeidsavtale ?
19.Erfaringen viser imidlertid at endel bedrifter har tjent på å opprettholde sysselsettingen ved hjelp av støtte fra Arbeidsetaten, fremfor å permittere arbeidere, som trolig ville vært alternativet i de fleste tilfeller, sier Metliaas.
20.Flere transportfirmaer har begynt å permittere sjåfører efter at ingen ferger nå tar med lastebiler eller trailere.
21.For å få regnskappene til å gå opp har en av" husfedrene", ansatt på dagtid, latt seg permittere.
22.Framnæs mek. Verksted A / S i Sandefjord risikerer å måtte permittere inntil 450 ansatte efter 20. august og utover høsten.
23.Fredriksstad mek. Verksted med 1100 ansatte er et av dem man venter vil permittere.
24.Førstekonsulent Harald Stabell reiste i Aftenpostens aftennummer 2. februar 1984 et særdeles interessant og dessverre for tiden svært praktisk spørsmål, nemlig om en bedrift har lovlig adgang til å permittere ansatte.
25.Gjøvikbedriften har hatt visse økonomiske problemer første halvår iår og har måttet permittere ansatte for en kortere periode.
26.Han viser dessuten til et brev fra Kommunaldepartementet der det henstilles om ikke å permittere kommuneansatte.
27.Hvis det foreligger tariffavtale som gir adgang til å permittere, vil spørsmålet om permitteringenes" lovlighet" derfor først og fremst bero på avtalens egne regler.
28.I stedet for å si opp folk eller permittere, sender vi dem vi ikke har arbeide for, over til en annen bedrift.
29.I vår prekære situasjon og med et underskudd på nærmere 300 000 kroner, har vi vært nødt til å permittere alle ansatte og innstille virksomheten inntil videre.
30.Ifjor høst opplevde bedriften salgssvikt, og måtte permittere de ansatte i to uker i januar.
Parole simili

 
 

permittere come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) permitterepermitterendepermittert
Indicativo
1. Presente
jegpermitterer
dupermitterer
hanpermitterer
vipermitterer
derepermitterer
depermitterer
8. Perfetto
jeghar permittert
duhar permittert
hanhar permittert
vihar permittert
derehar permittert
dehar permittert
2. Imperfetto
jegpermitterte
dupermitterte
hanpermitterte
vipermitterte
derepermitterte
depermitterte
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde permittert
duhadde permittert
hanhadde permittert
vihadde permittert
derehadde permittert
dehadde permittert
4a. Futuro
jegvil/skal permittere
duvil/skal permittere
hanvil/skal permittere
vivil/skal permittere
derevil/skal permittere
devil/skal permittere
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha permittert
duvil/skal ha permittert
hanvil/skal ha permittert
vivil/skal ha permittert
derevil/skal ha permittert
devil/skal ha permittert
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle permittere
duville/skulle permittere
hanville/skulle permittere
viville/skulle permittere
dereville/skulle permittere
deville/skulle permittere
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha permittert
duville/skulle ha permittert
hanville/skulle ha permittert
viville/skulle ha permittert
dereville/skulle ha permittert
deville/skulle ha permittert
Imperativo
Affermativa
dupermitter
viLa oss permittere
derepermitter
Negativa
duikke permitter! (permitter ikke)
dereikke permitter! (permitter ikke)
Le tue ultime ricerche