Norvegese-Inglese traduzione di person

La Traduzione della parola person da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

person in inglese

person
allmennsostantivo person
  skjønnliteratursostantivo character
  allmennsostantivo figure
Sinonimi per person
Termini derivati da person
ansette personale til, berørt person, blyg person, diger tynn person, fryktende person, fattig person, person som hører til fortiden, forhandlingsperson, forsøksperson, forsiktig person, fortrolig person, hovedperson, ikke-adelige personer, ivrig person, innsmigrende person, invalidiserte personer, karaktersvak person, kløyvd personlighet, kontaktperson, landsens person, lettsindig person, slumrende person, lykkesøkende person, medskyldig person, mistilpasset person, myk person, nærværende person, uadelig person, ubetydelig person, ulykkelig person, ynkelig person, upersonlig, overoppsynsperson, påfunnrik person, per person, personen det gjelder, person som er døende, person det er ute med, personell, personellsjef
personlig datamaskin, personifisere, personifikasjon, personlig, personlig løseiendom, personlige eiendeler, personlig tilhørighet, personlighet, personlig bruk, personlig interesse, personlig pronomen, personlig telefonsamtale, personsøker, personvogn, pirkete person, privatperson, person, rekruttert sjefspersonale, reisende person, riktig høy person, rømt person, sippete person, skravlende person, skjellende person, slu person, slutte en person inn i armene sine, svært gnien person, snobbete person, snuskete person, støtte en person, supersonisk, sur person, tredjeperson, tyst person, oppfatte personlig, utenlandsk person, valgberettigete personer, vellystig person, venezuelsk person, virrete person, vreden person, yrende person, personliggjøre, berømt person, foraktelig person, geskjeftig person, gjøre personlig, hysterisk person, innadvendt person, komisk person, lubben person, mellompersonlig, person med akademisk utdannelse, person som bekrefter, person som blir anmeldt, person som gir bud, person som gjør åndelig, person som holder streng disiplin, person som sertifiserer, person som spiritualiserer, person som stammer, person som står opp, personale, personalressurser, personifisering, personliggjøring, pervers person, pirket person, pro persona, rangsperson, selvopptatt person, sjenert person, skilt person, syk person, utnevnt person, mannsperson, enfoldig person, uvitende person, antipersonellmine, personlighetens ånder, persona grata, personbil, uærlig person, person fra Norden, personlige, i egen person, intelligent person, lærevillig person, sykehuspersonell
Esempi con traduzione
Det er veldig vanskelig å vite hvilket land en person kommer fra.
Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
Jeg snakket med skuespillerinnen i egen person.
For en heldig person han er!
Å kysse en person som røyker er som å slikke et askebeger.
Dette er en person jeg vil du skal møte.
Du er en snill person.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Bevilling til sted og ikke person.
2.Det er jo nesten poetisk sagt av en statsminister som forhåpentlig blir en sentral person i Tunisias fremtid.
3.Dette betyr at hvis en person er endelig frikjent for f. eks. tyveri eller drap, og så en annen beskylder vedkommende for likevel å ha begått tyveriet eller drapet, får den som har fremsatt beskyldningen ikke anledning til å bevise at beskyldningen er sann dersom den frifunnede reiser ærekrenkelsessak mot ham.
4.Dette er en person jeg ikke kjenner," fikk vi høre.
5.Dødskriterier - når er en person død ?
6.En almendannet person er en som gjør sitt arbeide godt, forstår og følger samfunnets spilleregler og har sin etikk i orden.
7.En arbeidsløs person er ikke et fritt menneske.
8.En kontraktør er en person som formelt er selvstendig næringsdrivende, men i en arbeidssituasjon som utenfra sett er nærmest å anse som ansatt.
9.En pasient har rett til å gjøre seg kjent med sin journal med bilag, medmindre legen av hensyn til hans helse eller hans forhold til person som står ham nær, finner det utilrådelig at han får kjennskap til den eller deler av den.
10.En reduksjon i renten for en person med 300 000 kr. i lån og gjennomsnittlig industriarbeiderlønn ville gitt vedkommende 1500 kr. mer å rutte med i året.
11.Ikke formelle" kriterier kan være utdannelsessted, kjønn," markedsføring" av egen person eller bakgrunn i kristen sammenheng, uttaler MFstudentene.
12.Intet kunne modstå hennes underfulle svæven... man kunne græde ved hendes dejlige dans, jeg så Terpsichore åbenbaret i hendes person.
13.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
14.Jeg er ikke en tilbaketrekningens profet, men jeg vil være en herold for sterkere europeisk selvstendighet og uavhengighet på dette område", sa Strauss. han tilføyet at Europa er idag" en økonomisk kjempe, en politisk halvvoksen person og en militær dverg - et hærmuseum".
15.Knapt noen person har betydd så meget for norsk landbruk de siste 20 år, som Paul M. Dalberg.
16.Kontraktør, eldre betegnelse for en person som påtar seg å utføre et arbeide efter å ha levert et anbud.
17.Martin" - uidentifisert person som har overlatt Dagbladet et nytt" riksarkiv" om Nasjonal Samlings virksomhet, og som ikke må forveksles med saken om Vidkun Quislings personlige papirer.
18.Nobelkomiteen har gitt et håndslag til en person som er blitt et ledende symbol for en kamp som bare kan vinnes gjennom målbevisst tålmodighet.
19.Norsk borger eller en i Norge hjemmehørende person som av fremmed makt eller av parti eller organisasjon som opptrer i dens interesse, for seg eller for parti eller organisasjon her i landet tar imot økonomisk støtte for å påvirke almenhetens mening om statens styreform eller utenrikspolitikk eller til partiformål, eller som medvirker hertil, straffes med hefte eller med fengsel inntil 2 år.
20.Papa Sigolo" i egen frodige person geleider oss behendig forbi elektrikerne som er i ferd med å feste de siste ledningene.
21.Person som lever av plantekost" er all hjelp vi får der.
22.Politimannen" sa man hadde funnet dette på en pågrepet person og ville vite hvor meget som var stjålet, trolig for å finne ut om pensjonisten hadde flere kontanter liggende.
23.Presseomtale av kriminell virksomhet vil bety en mindre belastning for en person som flere ganger tidligere er blitt omtalt i pressen i forbindelse med kriminell virksomhet enn for en person som ikke tidligere har vært under straffeforfølgning.
24.Regnestykket til Berge er sikkert riktig, problemet er bare at en person med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn sjelden har så meget som 300 000 kr. i lån.
25.Sverigepilen" har avgang kl. 15.30, og kl. 21.44 er vi tilbake i Oslo efter en forhåpentlig opplevelsesrik tur, som koster 1850 kroner pr. person !
26.Utlevering og innsamling av økonomiske, tekniskvidenskapelige eller andre opplysninger inneholdende tjenestehemmeligheter av en person som er tiltrodd disse gjennom tjeneste eller arbeide eller har fått kjennskap til dem på annen måte, til utenlandske organisasjoner eller deres representanter, vil bli straffet med frihetsberøvelse i inntil tre år eller arbeidsleir i inntil to år.
27.Ved en tilfeldighet har en anonym person fått tak i listen, kopiert den og sendt listen både til tidligere generaldirektør Odd Narud og Hydros styre, der det ble gjort klart at valglisten med Nergaards påskrift ville bli oversendt pressen dersom Nergaard ikke ble avsatt.
28.Vil den siste person som forlater landet vennligst slukke lyset.
29.Vår humane regjering fant det mulig å ta tilbake en person kommet på avveie," skriver han.
30.(NTBReuterAFP) Minst en person ble drept og 53 andre ble skadet i Los Angeles lørdag morgen norsk tid da en bilfører kjørte opp på fortauet og inn i strømmen av fotgjengere.
Le tue ultime ricerche