Norvegese-Inglese traduzione di plukke ut

La Traduzione della parola plukke ut da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

plukke ut in inglese

plukke ut
valgverbo choose, select, pick, pick out, single out
  informasjonverbo cull, select, sort out, pick out
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det første jeg ville gjøre er å plukke ut to satsningsområder.
2.Det kan være uttrykk for mistillit til politikerne - som værer stemmer på alle kanter og har en iboende tilbøyelighet til å plukke ut godbitene og la resten være.
3.Sissel LangeNielsen minnet om at det ifjor kom ut flere hundre bøker : hun hadde lest mange av dem, og hadde ingen vanskelighet med å plukke ut ti gode bøker til å representere Norge i en folder over årets litteratur i Norden.
4.Alf Prøysen har jo skrevet så enormt mye, så jeg har valgt å plukke ut jentene, sier Ragnar Dyresen, som selv er ekte hedmarking og så å si flasket opp med Prøysen, selv om han aldri har møtt ham.
5.Det var i og for seg lett å plukke ut 18 mann.
6.Foreløbig er det ikke avgjort hvordan man skal plukke ut erstatterne for de tre østblokknasjonene.
7.Vi føler det spesielt ubehagelig at vi blir tillagt rasistiske motiver ved å plukke ut nettopp denne somalieren til kontroll, sier kontrollsjefen til Aftenposten.
8.Vi rev oss nesten i håret da vi skulle plukke ut førstepremien, sa han.
9.Alle innkomne oppskrifter vil bli vurdert av et dommerpanel som vil plukke ut 12 finaleretter.
10.Ansatte i flyselskapet tar et par av julaftens timer til å plukke ut seter, for neste eftermiddag, 1. juledag skal dette flyet ta av med Etiopia som mål.
11.Bare en liten påminnelse om at arrangørene av kommende UKEfeiring nå er i ferd med å plukke ut aktører til et av høydepunktene, nemlig studentenes UKErevy.
12.Blant disse skal Oslo kommune plukke ut noen som skal få lov til å delta i en totalentreprisekonkurranse.
13.DU vil i fremtiden plukke ut mer avgrensede områder for befaringene, se hva som mangler av industri og annen næringsvirksomhet, hvor det er overkapasitet og finne andre områder i landet som kan benytte denne overkapasiteten.
14.De har lukket tempelet for innsiget av offergaver - som bare i beskjeden grad kunne tenne begeistringens ild hos betrakteren - og bestemt at juryen skal plukke ut arbeider til årets utstilling på grunnlag av lysbilder.
15.De kan plukke ut det de ønsker og presentere det for sine lesere.
16.De statsansattes organisasjoner har vært uhyre dyktige til å plukke ut grupper i punktstreik slik at liv og helse ikke settes i fare.
17.Den landsomfattende kartleggingen skal for det første vise oss hva som er den" normale" situasjon her i landet, dernest skal vi plukke ut" fareområder".
18.Den norske juryen skal plukke ut fem av de innsendte melodier, og i tillegg er fem komponister spesielt invitert til å delta med sine bidrag.
19.Derefter blir skjemaene sendt til Ford Motorsport i England som så i samarbeide med Ford Motor Norge vil plukke ut ca. 100 personer til den endelige utvelgelse i Norge.
20.Derfor har man også blitt mer forsiktig med å" plukke ut vinnere".
21.Dermed står vi friere med hensyn til å bestemme hvilket prinsipp vi skal plukke ut kontrollpersonene efter.
22.Dersom det kommer inn så mange bidrag at ikke alle får plass på veggene i" Terningen", innkaller arrangørene en liten jury som skal plukke ut de bildene som skal stilles ut.
23.Dessuten er de i full gang med å plukke ut to nye programledere til" Portveien".
24.Det ble en lett oppgave for fjelloppsynsmann Arne Grådal å plukke ut dette dyret.
25.Det er svært trangt på otoppen for tiden, så det er ikke lett å plukke ut noen enkle favoritter.
26.Det pågår et omfattende forskningsarbeide innenfor OECD for å finne frem til felles regler for vurdering av forskningsresultater, slik at vi kan plukke ut de stoffer som kan representere problemer.
27.Det som er helt klart efter at den endelige beskjed kom fra FIFAhovedkvarteret i Zürich der president Joao Havelange hadde fått styrets fullmakt til å plukke ut de tre europeiske erstatterne for boikottnasjonene ØstTyskland, SovjetUnionen og Tsjekkoslovakia, er at Norge går inn for sistnevnte i pulje A - den antatt hårdeste.
28.Det var søndag, det var årets første" Skogtreff", og nå skulle man plukke ut de fineste kostymer som var å se rundt Øvresetertjern ovenfor Frognerseteren.
29.Dette kan vi oppnå med en avis her kan den enkelte selv plukke ut stoff og lese mye eller lite efter ønske, sier Reidunn Havnelid.
30.Dette konsulentfirmaet har speslalisert seg på å plukke ut toppledere i bedrifts og organisasjonslivet.
Le tue ultime ricerche