Norvegese-Inglese traduzione di poesi

La Traduzione della parola poesi da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

poesi in inglese

poesi
kunstsostantivo poetry
Sinonimi per poesi
Esempi con traduzione
Hun likte poesi og musikk.
Parole simili

 
 

Wiki
Poesi er den formen av skjønnlitteraturen som omfatter dikt og diktekunst, det vil si diktning i bundet form, særlig på vers. Det motsatte av poesi er prosa, litterært arbeid i ubunden form. Poesi kan også beskrives som «lyrisk diktning».

Altri esempi
1.Fo"r hans poesi som med frisk sinnlighet och rik uppfinningsförmåga ger en befriande bild av mänsklig okuvlighet och mångfald.
2.I" POESI 2" fornemmer man at det ikke er en tallrik redaksjonskomite som står bak, men et par driftige og glødende enkeltmennesker som sikkert har gått gjennom ild og vann for å få til dette.
3.Jeg forsøker å innføre filmens montasjeteknikk i min poesi, å skape kolliderende bilder og tempovekslinger og stimulere leserens fantasi, slik at han selv kan utfylle de brede kløfter i min fremstilling.
4.Poesi er det som går tapt i oversettelse," sier Robert Frost.
5.Prospects", der Madness utvikler sin liksom klossete men desto mer virkningsfulle poesi.
6.Svigermors tunge" er offentliggjort i siste nummer av Poesi Magasin, som utgis av Gyldendal Norsk Forlag.
7.Bildene kan være poesi, våpen, argument eller bedrag.
8.Deres boksamling er også krydret med en smule poesi ?
9.Men efterhvert som jeg satte ned mine viser på Senjadialekt, oppdaget jeg til fulle at det er mye musikk i den dialekten, en sprogtone som inviterer til poesi og som på grunn av sin klangfullhet innbyr til tonsetting.
10.Noe av det jeg ønsker å fange inn i mine bilder, er sinnsstemning, iboende både drama og poesi.
11.Poesi.
12.På sitt beste er graffiti nær beslektet med andre litterære genrer som poesi, satire, filosofiske læresetningcr og vitser, sier Saabye Christensen.
13.Vi tror at inderlighet og poesi kun kommer fra de intellektuelle, universitetsutdannede og verdensvante.
14.Anne Herlofsen hadde også noe av den undringens og hengivelsens poesi som den lille romgjesten må eie.
15.At en så ordrett oversettelsesteknikk kan resultere i bokens fine svenske poesi er ikke bare Göran Malmqvists fortjeneste.
16.Av og til kommer det også et befriende humoristisk understatement, og det kan trengs, for Franks skriver poesi uten nerve og intensjon.
17.Bellmans lystige poesi, for eksempel, har tydelige spor av Holberg.
18.Bildene er beslektet med moderne poesi.
19.Både fordi han elsket poesi, og fordi situasjonen var så typisk ham.
20.Böll begrunnet sitt valg med at Neudeck representerer en" handlingens poesi" og" rettens skjønnhet".
21.Da Seifert i 1977 allerede den første dagen hadde undertegnet Charta 77, var det fare for at hans navn og poesi ville forsvinne helt fra den trykte litteraturen i landet.
22.De forskjelligew Stuntpoetene samlet inn lommepenger og betalte publikum for å kjøpe seg et eksemplar av Poesi Magasinet".
23.De manøvrerer seksulabegrepet inn i en helhet hvor liv og død, lengsel og poesi - og ikke minst latteren - blåser eventuell lummerhet langt av gårde", ifølge vår teateranmelder Eilif Straume efter urpremieren.
24.De rister av seg påhitt og påfunn og holder opp i lyset setninger som det går an å lese om igjen og finne både enkel poesi og mangedobbelt mening i.
25.De vekket en ukuelig trang til poesi i henne, en tro på at det eneste menneskeverdige liv var å finne i litteratur, skjønnhet og lærdom.
26.Den er utkommet i serien" Oktober Poesi" som Oktober forlag har satt i gang i det siste.
27.Den får kraft gjennom sproget og tingenes poesi.
28.Den gir uttrykk for poesi, drømmer og fantasi, samtidig som dragen er et symbol på flukt og frihet fra den person den er forankret i, sier Truls Hansen, som tidligere har en sølvmedalje fra Dragedagen i Stockholm, hvor bortimot 50 000 drageentusiaster var møtt frem.
29.Den har stemning, poesi, som en kirkegård bør ha.
30.Den lille provinsbyen skildres med stor sans for humor og poesi.
Le tue ultime ricerche