Norvegese-Inglese traduzione di problem

La Traduzione della parola problem da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

problem in inglese

problem
temasostantivo problems, issues
  vanskelighetsostantivo problem, difficulty, trouble
  allmennsostantivo question, issue
  matematikksostantivo problem
  mysteriumsostantivo mystery, enigma, puzzle
Sinonimi per problem
Termini derivati da problem
Esempi con traduzione
Det er virkelig et problem.
Allen ble gitt et problem som var umulig å løse.
Allen ble gitt et uløselig problem.
Orddelingsfeil er et stort problem i Norge.
Det kommer til å være et problem.
Manglende åpenhet er et problem.
Særskriving er et stort problem i Norge.
Hvis det ikke finnes noen løsning, så er det ikke noe problem.
Da har vi et problem...
Jeg har et problem.
Essayet selv er ikke noe problem, men det er alle de fordervelige spørsmålene og ordforklaringene som gjør meg forferdelig gal!
De kunne ikke reise fordi det hadde støtt til et problem.
Du har et problem.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Company", som er mindre abstrakt enn mye annet av Beckett og en ubetinget leseropplevelse, fremstod på scenen som en gåte og et problem for anmelderne.
2.Delstat i India" er heller ikke noe stort problem når man redigerer årsmeldingen i Norad på si.
3.Det egentlige problem ved oppgjørsformen er at vi i så å si hele efterkrigstiden har bevilget oss lønnstillegg som er større enn det produktivitetsveksten tilsier...
4.Det er et problem at mange" gode ideer" begraves av mangel på kapital.
5.Det er ikke feilene ved vår helsetjeneste som er vårt største problem, men at helsetjenesten ikke får nok ressurser.
6.Etter Høgre sitt sentralstyremøte kom det fram at og Erling Norvik, formann i Høgre, no er klår over dei alvorlege problem som Statsbudsjettet fortsatt vil føre til i kommunene og fylka, og at Høgre difor no er viljug til å vurdere auka løyvingar både til kommuner / fylke og til helsesektoren.
7.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
8.Forutsetningen for at det offentlige skal akseptere et problem som sitt ansvar og dermed begynne utformingen av en politikk for å løse problemet, er at det vil være en politisk belastning fortsatt å neglisjere det.
9.I den ufrie verden" har derimot norske myndigheter intet problem med å støtte AIs menneskerettighets og fredspolitikk.
10.I overensstemmelse med det vi fikk anledning til å samtale om igår angående situasjonen i SentralAmerika, sender jeg Dem det forslag til en humanitær løsning på det alvorlige problem som har rammet det nicaraguanske folk på grunn av den aggresjon og utlegging av miner i landets havnebyer som CIA og de kontrarevolusjonære har gjennomført, og som hindrer den frie ferdsel til og fra havnene i Nicaragua.
11.I tilfelle høy boligskatt i forhold til kontantinntekt er et sosialt problem, kan dette dempes ved en tilpasning av fradraget for liten skatteevne.
12.Mitt problem er at jeg er altfor glad i Norge.
13.Nemnda konstaterer at det framleis manglar mykje på fullgod dekning av lærebøker både i grunnskolen og den vidaregåande skulen. () Forelda og utslitne bøker og mangel på bøker til valfag er eit aukande problem, og nemnda vil be departementet halde eit vake auge med denne utviklinga.
14.Nå finnes det ikke et irsk problem, ei heller et skotsk.
15.Også i Norge må vi regne med at kvinnemishandling er et problem for mange kristne mennesker".
16.Også i Norge må vi regne med at kvinnemishandling er et problem for mange kristne mennesker.
17.Oslo slit med særskilte problem og treng derfor større overføringar enn andre fylkeskommunar", er eit velkjent argument.
18.Pirattelefonene" er blitt et alvorlig problem, sier overinspektør Kåre Johansen ved Telefonkontoret i Teledirektoratet til Aftenposten.
19.Rockerne" er blitt et alvorlig sosialt problem for Danmark.
20.Selvbetjening" fra offentlige anlegg i helger er et problem som fører til at arbeiderne ved veianlegg iallfall i Akershus ikke tør ta med seg mer verktøy og materialer enn akkurat det som er nødvendig til det arbeid som utføres i løpet av dagen.
21.Tatt i betraktning at trafikkkaoset i hovedstaden slett ikke bare er et problem for Oslo og nabokommunene, synes dette å være en riktig tanke.
22.Venstre ser ut til å ha løst et taktisk problem, men politisk er framtida like usikker.
23.Yes sir, no problem".
24.(Lukas 13, 2330) I denne episoden i Evangeliet hører vi gjenklangen av et problem som til stadighet dukker opp i Det nye testatmentet, nemlig de første kristnes enorme bitterhet og skuffelse over at flertallet av deres trosfeller, jødene ikke tok imot Jesus som Messias.
25.Alkohol er ikke noe problem i Nordsjøen.
26.Alkoholpåvirkning under slalåmkjøring begynner å bi et problem også i norske bakker, slik man har hatt det, og har det, med nordmenn og svensker i MellomEuropa.
27.Arbeidsledighet er et uløselig problem i den forstand at bare mer effektivt og konkurransepreget industri kan sikre varige arbeidsplasser, fremholdt hun.
28.Barnas problem er ofte at deres kunnskaper om atomvåpen er ufullstendige.
29.Barnearbeide er et spesielt problem i film og teater når rollene krever barn.
30.Barneeksem er et problem man må lære seg til å leve med på godt og vondt.
Le tue ultime ricerche