Norvegese-Inglese traduzione di problemstilling

La Traduzione della parola problemstilling da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

problemstilling in inglese

problemstilling
allmenn? problem
Sinonimi per problemstilling
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Kvinners seksualitet" inneholder tolv hovedkapitler, som hver omtaler en problemstilling.
2.Både statsråd Lars Roar Langslet og ekspedisjonsjef Johs. Aanderaa hadde en klar forståelse for vår problemstilling.
3.Denne problemstilling kan vi ikke godta, svarer brannsynets leder Øyvind Fjellheim.
4.Det er en helt gal problemstilling.
5.Det er en helt uaktuell problemstilling, forsikrer Svensson.
6.Det er en interessant problemstilling.
7.Det sies i forordet i rapporten at rådet synes mer opptatt av balanse mellom høyre og venstre og i nynorskprosenten, enn hvordan kvinner blir tilgodesett i programmene ; det sies at rådet ikke er opptatt av rapportens problemstilling.
8.Dette er en helt falsk problemstilling her i Senegal, sier islaminstituttets direktør Mbaye og får støtte av blant andre professor Dione i utenriksdepartementet.
9.Hvem skal vokte vokterne var en problemstilling de gamle romere beskjeftiget seg med...
10.Kristen tro dreier seg om noe mer enn en følelse eller en stemning, og det er en forfeilet problemstilling når spørsmålet blir hvor meget man må godta av Kirkens lære for å kunne kalle seg en kristen, sa biskop Aarflot.
11.Nei, det er en helt fremmed problemstilling for meg !
12.Vi kan overhodet ikke gå med på denne problemstilling.
13.Vår oppfatning er at hennes problemstilling er irrelevant i akkurat dette tilfelle.
14.Administrerende direktør i Catena, Lars Bylund, stiller seg tvilende til at selskapet vil si seg villig til å selge sine aksjer til Norge, dersom det skulle bli en aktuell problemstilling.
15.Avhandlingens problemstilling har vært av stor betydning for senere forskning.
16.Byfornyelsesarbeidet kan organiseres på mange måter, men denne helt sentrale problemstilling kan en ikke organisere seg bort fra.
17.DENNE problemstilling er såvisst ikke ny, men blir gjentatte ganger bragt på bane av våkne og ansvarsbevisste parlamentarikere som er opptatt av at Stortingets stilling ikke må svekkes.
18.DENNE sentrale problemstilling understreker hvor viktig det er at norske forsvarstiltak blir vurdert i sammenheng med NATOlandenes samlede forsvarsevne og krigsforebyggende strategi.
19.DET er en velkjent problemstilling man her står overfor.
20.DETTE er Regjeringens problemstilling, slik den også bør være det for partene i arbeidslivet.
21.DETTE er ingen ny problemstilling for Senterpartiet, et parti hvis eksistens i første rekke er knyttet til bygdenæringene, jord og skogbruk.
22.DETTE med rekruttering blant de dyktigste er imidlertid en problemstilling som ikke begrenser seg til Høyesterett.
23.Da kommer man opp i en helt ny og fremmed problemstilling.
24.De konfronteres med en problemstilling, og kommer med forslag til løsninger overfor skuespillerne.
25.Den andre av de to romanene presenterer for oss en etisk problemstilling man kjenner fra virkeligheten : mannen som ikke orker leve med vissheten om at en annen måtte gi sitt liv for at han selv skulle berge sitt.
26.Den problemstilling som ovenfor skissert for Rikshospitalets varmeanlegg gjelder også for Ullevål sykehus som ved overgang fra fyringsolje nr. 3A til 6LS ville oppnå en årlig besparelse på ca. 2 millioner kroner.
27.Den problemstilling vi står overfor, er å finne et fornuftig balansepunkt.
28.Denne klassiske problemstilling vil stå sentralt i månedene frem mot neste års valg.
29.Dermed står vi midt oppe i en klassisk problemstilling.
30.Det er altså en relativt fersk problemstilling sett fra et vitenskapelig synspunkt, og vi hadde derfor ingen spesielle undersøkelser å referere til.
Le tue ultime ricerche