Norvegese-Inglese traduzione di profesjon

La Traduzione della parola profesjon da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

profesjon in inglese

profesjon
allmenn? profession
Sinonimi per profesjon
Termini derivati da profesjon
Parole simili

 
 

Wiki
Profesjoner er et flertydig ord. En betydning er «yrkesgrupper som er kjennetegnet ved spesialiserte faglige ferdigheter». En annen betydning er ethvert yrke med fagutdanning[1], eller bare et definert levebrød[2].

Altri esempi
1.Dette er unødvendig og en nedvurdering av lærernes profesjon.
2.Gode bidrag i kampen mot forkjølelse mottas med takk, både av publikum og den medisinske profesjon.
3.Som kringkastingssjef har jeg full tillit til at medarbeiderne i de politiske redaksjonene tar sin profesjon og integritet meget alvorlig.
4.Vi må i større grad fokusere på ledelse som profesjon.
5.Allerede igår viste det seg at alder eller profesjon er den store sambaopplevelsen uvedkommende.
6.Andreasens egentlige profesjon har vært meierifaget, der han efter endt utdannelse som meieritekniker med årene ble avdelingssjef ved Fellesmeieriet i Oslo.
7.Av profesjon er Glov utdannet skiltmaler, og han er en av de få håndverkere igjen av dette slaget.
8.Av profesjon er han da også psykolog, for tiden i halv stilling som rådgiver ved arbeidsformidlingen og med bopel i Vesterås.
9.Barlag & kone er ikke båtbyggere av profesjon, men de behersker fagområdene snekring og sveising og en rekke andre nødvendige fingerferdigheter, og som uortodokse udi håndverket har de ingen betenkeligheter ved å anvende moderne metoder og materialer.
10.De blir heller mindre belastet, fordi de får klare regler for den profesjon de utøver.
11.Det er en gruppe dannet av medlemmene, som har full bestemmelsesrett over gruppens økonomi, repertoar, produksjon og sammensetning, og der medlemmene har virksomhet innen teater eller dans som profesjon og arbeider i gruppen på heltid.
12.En kvasimedisinsk profesjon, gammel som alle hauger, idag stort sett henlagt til land det ikke er naturlig å sammenligne oss med hva helsestell angår.
13.En seier for Forbundet vil følgelig, om man tenker i almene, moralske og rettslige baner, føre til en sann oppblomstring for den juridiske profesjon.
14.Er det en trend at internasjonale kunstnere skyver sin profesjon i bakgrunnen til fordel for innsats som vekkere i verdenssamfunnet ?
15.FOR det internasjonale samfunn er det tvingende nødvendig å iverksette en hard og utrettelig kampanje mot SovjetUnionen for å få frigitt Abouchar, en mann som ikke har gjort annet enn å oppfylle de plikter hans profesjon pålegger ham.
16.Formidling av kunst må aksepteres som profesjon.
17.I aftennummeret av Aftenposten 23. juni gjør Sveinung Lunde det til et ideal at det skal være en egen profesjon å være politiker.
18.Jeg gjør det bare for å vise styrken i min profesjon.
19.Kristin Aasen jobber gjerne som gammeldags sølvsmed i sommerferien, selv om hun til daglig er gullsmed av profesjon.
20.Ledelse er en profesjon som tildels kan læres.
21.Ledelse fremstår nå gradvis som en selvstendig profesjon.
22.Men de slåss selvsagt for sin egen profesjon, de også.
23.Og jeg har respekt for profesjon.
24.Også Frank Robert viste at de gamle er eldst, med sitt sikre grep på rollen som den betraktende og resonnerende lege (som jo også var Tsjekhovs borgerlige profesjon).
25.Opprinnelig var det Rajivs bror Sanjay som hadde plassen ved morens side, mens Rajiv selv var uinteressert i politikk og nøyde seg med å skjøtte sin profesjon som flyver for Air India.
26.Overgangen mellom profesjon og hobby er meget diffus for mitt vedkommende, svarer overlegen på spørsmålet om hvordan han finner tid til alle sine gjøremål.
27.Politikk er på mange måter blitt en slags profesjon.
28.Relieffet er laget av Bett Romstad, lege av profesjon med keramikk som hobby.
29.Sekundærbruk betyr færre originalproduksjoner, altså færre arbeidsoppgaver for våre medlemmer som har skuespilleryrket som sin profesjon ; da er det også bare rimelig at sekundærbruk gir økonomisk uttelling på en eller annen måte for medlemmene.
30.Som det går frem av min artikkel er bibliotekarenes profesjon utvelgelse, registrering, lagring, gjenfinning og formidling av store mengder data.
Le tue ultime ricerche