Norvegese-Inglese traduzione di psoriasis

La Traduzione della parola psoriasis da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

psoriasis in inglese

psoriasis
medisinsostantivo psoriasis
Parole simili

 
 

Wiki
Psoriasis (Gammelgresk ????????, nygresk ???????, avledet fra ????, psóra - kløe) er en ikke smittsom hudsykdom, karakterisert av kroniske rødlige avgrensede utslett med skjelldannelse som klør.

Altri esempi
1.Vi la for et halvt år siden en generalplan for behandling av psoriasis og andre hudsykdommer frem for sosialministeren, og den gikk ut på at alle måtte få behandling der de bor.
2.Vi regner med at av de 100 000 her i landet som er plaget av psoriasis, trenger ca. 10 prosent hjelp til behandling, sa Knut Fongen, da han overrakte planen til statsråd Heløe.
3.Aftenposten bragte 11. mai en reportasje om Norsk Psoriasis Forbund som har tatt initiativet til å få utarbeidet en generalplan for psoriasisbehandling.
4.Av undersøkelsen ser det også ut som om pasienter med psoriasis som har denne arveegenskap, også er noe utsatt for å utvikle Bechterews sykdom.
5.Den har primært gått på hjerte og karsykdommer, men har også tatt for seg psoriasis.
6.Det er grunn til å tro, mener Fongen, at det nordnorske klimaet med lite sol har en viss innvirkning på dette prosenttallet, men det er likevel ingen tvil om at psoriasis er langt mer utbredt enn man hittil har trodd.
7.Det gjelder i første rekke hårdnakkede tilfelle av kviser og enkelte former for psoriasis.
8.Formannen i Norsk Psoriasis Forbund, Knut Fongen, (t.v.) overrekker forbundets" generalplan" til sosialminister Leif Arne Heløe.
9.Formannen i Norsk Psoriasisforbund, Knut Fongen, opplyser til Aftenposten at Tromsøundersøkelsen omfattet 16 000 personer i alderen 2054 år, og at av disse lider 4,8 pst. av psoriasis.
10.I en kommentar til Aftenposten sier Iversen at det retrovirus som er funnet, trolig er den arvelige faktor som man lenge har antatt spiller en sentral rolle ved psoriasis.
11.Likeledes kan kvinner som har en psoriasis leddgikt som ligner på kronisk leddgikt regne med at de blir bedre under et svangerskap.
12.Mens man til nå har ment at ca. 2 prosent av innbyggerne har psoriasis, er man kommet frem til at prosenttallet ligger på 4,8.
13.Norsk Psoriasis Forbunds rådgivende lege, professor dr.med. Per Thune, opplyste at det finnes 180 hudleger i Norge idag, mens behovet er fire ganger så stort.
14.Over dobbelt så mange som man hittil har trodd, lider av hudsykdommen psoriasis her i landet.
15.Pasienter med hudsykdommen psoriasis er derfor også undersøkt, dessuten pasienter med akutt regnbuehinnebetennelse og pasienter med kronisk betennelse i prostatakjertelen.
16.Planen ble igår overrakt sosialminister Leif Arne Heløe av formannen i Norsk Psoriasis Forbund, Knut Fongen, som opplyste at det er første gang i Norge at en psoriasisorganisasjon legger frem en slik detaljert plan.
17.Psoriasis.
18.Psoriasis er en arvelig sykdom, og den kan variere fra et lite kosmetisk problem til total invaliditet.
19.På vegne av de 100 000 personer her i landet som lider av hudsykdommen psoriasis, er det nå utarbeidet en generalplan for psoriasisbehandling.
20.Vedrørende utbygging av dermatologisk helseservice i Norge er vi i den situasjon at nye behandlingsmuligheter er kommet de senere år, slik at utbygging av behandlingsenheter blant annet for psoriasis - nesten er i forsprang på plassering og utdannelse av dermatologer.
21.Nåre det gjelder horncelleforstyrrelser som psoriasis er, finnes det intet tilsvarende preparat.
22.Psoriasis utløses ofte i stresssituasjoner og ved mentale påkjenninger.
23.Blant andre Terje Thauland fra Ski, som har noe psoriasis.
24.Det er også mange andre gode hjelpemidler mot psoriasis.
25.Det kan godt tenkes at et virus er årsak til psoriasis, mener OleJan Iversen som lørdag disputerte for den medisinske doktorgrad i Trondheim.
26.Efter hans erfaring har fiskemel hjulpet astmatikere, allergikere og mildnet forløpet ved psoriasis.
27.Psoriasis utvikles av stress og mentale påkjenninger, men her lever man sorgløst og ukomplisert ute i det fri.
28.To prosent av den norske befolkning lider av hudsykdommen psoriasis.
29.Totalt regner man at 100 000 nordmenn har psoriasis, noen så alvorlig at de blir invalidisert.
Le tue ultime ricerche