Norvegese-Inglese traduzione di publisitet

La Traduzione della parola publisitet da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

publisitet in inglese

publisitet
reklamesostantivo publicity
  aktivitetsostantivo publicity, buildup, build-up
  oppmerksomhetsostantivo publicity, notability, public notice, public attention
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Konsultasjonene" foran den nye prisøkning, som ble gitt stor publisitet og varte lenger enn planlagt, ble nå brukt som ventiler for misnøyen.
2.Saga Siglar" og Ragnar Thorseth fikk all den publisitet de kunne ønske seg da fartøyet onsdag kom til New York havn under fulle seil, behørig eskortert av den amerikanske kystvakt.
3.Arbeidet i UNICEF er nå nærmere min virkelighet, sier filmstjernen som utnytter sin egen posisjon for å skape publisitet om UNICEF.
4.De to tjenestemennene har sikkert følt både avskjedigelsen og den publisitet saken fikk, som en dom fra arbeidsgiver og opinionens side.
5.Et tankekors er det at nynazistene er ute efter publisitet og det klarer de å få på denne måten.
6.Publisitet er målestokken på hvorvidt en politiker har suksess, fastslo Eide, noe Arbeiderpartiets tidligere formann, Reiulf Steen stort sett kunne gi sin tilslutning.
7.På jakt efter publisitet, som alltid.
8.Vi vil ha resultater og ingen publisitet, var det eneste Bonns talsmann ville si mandag om det enestående fluktforsøk som en niese av DDRstatsminister Willi Stoph gjorde i Praha fredag.
9.5000 mennesker møtte likevel opp, til tross for liten publisitet på forhånd.
10.Aftenpostens oppslag 10. mai har fått en viss publisitet, både sentralt og lokalt.
11.Anestesilegen har i alle år ført en heller tilbaketrukket tilværelse når det gjelder publisitet.
12.Arrangørene Kari Vigeland, Roar Johansen og Levi Fragell håper at den oppmerksomhet og publisitet som vil finne sted rundt verdenskongressen, vil falle positivt ut for alle som direkte eller indirekte tar del i begivenhetene.
13.Av enkelte kunne han oppfattes som tøff og hard, men han var beskjeden og romslig og likte ikke publisitet omkring sin egen person.
14.Behovet, behovet inntil desperasjon for publisitet, PR. Alle deres behov som opplever stengsler og kvelningsdød.
15.Blest om romanen og ryktet om en god bok selger mer enn reklame og publisitet i massemediene.
16.BlomsterOla, nå i vinterhabitt, i et iherdig, men håpløst forsøk på å oppnå publisitet.
17.Boken er blitt gitt en enorm publisitet i vårt naboland.
18.Bulgarsk presse har riktignok gjengitt sovjetiske angrep på" revansjisme" i VestTyskland, men uten å gi dem den samme store publisitet som massemedia i Tsjekkoslovakia og Polen.
19.DET nevnte mindretall ønsker naturligvis mest mulig publisitet for å nøre opp under rasistiske og intolerante holdninger, som dessverre også ligger latent i vårt folk.
20.Den har fått bred publisitet i norske media.
21.Denne ulydighet er fremsatt under stor publisitet av et landsstyre som åpenbart ønsker å fortelle sine medlemmer og landet forøvrig at det er uangripelig.
22.Departementet henviser her til den senere tids publisitet om løsningsmidler.
23.Det ble pekt på den stigende tendens til innsendelse av forslag fra hold utenfor kommunene og at det forekom publisitet om forslagene før kulturutvalget behandlet sakene.
24.Det er et misforhold mellom den publisitet seksualdrap av barn får i massemediene sammenlignet med for eksempel barn som omkommer i trafikken, mener artikkelforfatterne.
25.Det er et spørsmål om hvor mye negativ publisitet i utlandet makthaverne i Moskva finner at de kan leve med.
26.Det målet er langt på vei nådd allerede, efter all publisitet, og er viktig : friidrettsNorge har en stund vært delt i flere mindre riker.
27.Det samme gjorde kabareten om den arbeidsledige" Emil Olsen" som kanskje ikke fikk like mye publisitet, men som har høstet kritikerlovord i fleng.
28.Det synes ikke å ligge an til noen rekord når det gjelder antall forslag iår, på tross av den brede publisitet prisen fikk under fjorårets overrekkelse til Lech Walesa.
29.En elektrisk rottefelle fikk adskillig publisitet i pressen.
30.Er det publisitet om sin egen person hun er ute efter ?
Le tue ultime ricerche