Norvegese-Inglese traduzione di råtne

La Traduzione della parola råtne da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

råtne in inglese

råtne
fruktsostantivo rot
  forråtnelsesostantivo decomposition, decay, rot, putrefaction [formal]
  treverbo rot
  sammenfalleverbo decompose, decay, putrefy, rot, spoil
Sinonimi per råtne
Termini derivati da råtne
Anagrammi di råtne
Altri esempi
1.Det er skjemmende å se på, og det kan være farlig for barn som måtte ta seg ombord for å leke, de kan komme til skade på råtne planker og rustne spikere, sier en mann til Bysiden.
2.Hvis vi ikke får bukt med flomvannet her, kan både murer og treverk råtne, sier konservator Torill Thømte på Hallingdal Folkemuseum til Fremtiden.
3.Nå står jeg midt i Norsk Shippings sentrum uten at noen kaster råtne tomater og egg på meg.
4.Vi kan ikke la våre røtter råtne, idag utgjør de et nødvendig forsvar mot utelandsk kulturpåvirkning, sier Halvard Bjørkvik.
5.Av det råtne slaget.
6.Begge trærne var så råtne at en kunne stikke hånden inn i dem, forteller Bø.
7.Blant annet skal befolkningen læres opp til å produsere halvfabrikater, for å unngå at jordbruksartikler blir liggende og råtne under regntiden, når det er vanskelig å transportere varene ut av området.
8.Blåbær har lett for å råtne og da blir alt ødelagt.
9.Brukne eller råtne eikespant skiftes ut med nye av laminert furu.
10.Bølereika, et over 1000 år gammelt tuntre i Nittedal, står ifølge avisen Varingen i fare for å råtne opp.
11.Den råtne sneen er det ingen som kjenner til lenger, og både slalåmkjørere og de med langrennski på bena, trives og har det fint.
12.Det ene får ham til å trekke revens råtne tann, det andre til å overliste den samme rev og dermed redde livet.
13.Det finnes råtne epler i alle kurver.
14.Endel av disse forsyningene er i ferd med å råtne, ifølge rapportene.
15.Flere av grenene var også råtne, og vi tør ikke tenke på hva som ville skje hvis en tung gren falt på gaten midt i rushtiden.
16.For eksempel" Tannlegedikt" (" Den råtne slusken heibaberiba...") eller" Fattern elska muttern" (" Fattern elska Mozart og muttern Rolling Stones, fattern elska plukkfisk og muttern vannmelon").
17.Fuktig luft som står stille får treverket til å råtne, spesielt i kjellere og innestengte rom.
18.Gatene lå der som beingrinda i et lik som holder på å råtne bort.
19.Hverken Alf Kaartvedt (perioden 18841918) eller Rolf Danielsen (perioden 19181940) har funnet råtne røtter eller brune blad på stamtreet.
20.Hvert eneste år blir 70 000 kubikkmeter bark liggende igjen og råtne efter fløtningen i Glomma.
21.Hvis silda blir liggende og råtne kan det i verste fall føre til at fjorden forpestes og folk må evakuere.
22.Hvis silden blir liggende og råtne, vil fettet skille seg ut og flyte opp.
23.Ifølge brevskriveren skal den omtalte sovjetleder ved flere anledninger ha sagt at Sovjet aldeles ikke behøver å angripe og beseire de vesteuropeiske land, de kommer til å ødelegge seg selv før eller siden, råtne opp innenfra.
24.Jeg vil samtidig ile til og ta avstand fra mitt lille glipp" råtne poeter", her skulle det selvsagt vært" poteter".
25.Kulden har tatt knekken på den råtne sneen i fjellNorge.
26.Men du forstår, Helge, at han var uangripelig, totalt usårbar overfor de råtne tomatene de forsøkte å ramme ham med.
27.Men juryen sitter til alt hell ikke på podiet lenger ved den anledning, så hans smoking skal ikke behøve å bli tilgriset av råtne tomater.
28.Mye vil bli liggende på bunnen og råtne.
29.Når brorparten av det franske TVpublikum, det vil si nærmest annenhver innbygger, hver uke følger med i" Dallas" - en amerikansk serie om råtne penger og ulykkelig hor - hvilke følger får dette for seernes livsførsel ?
30.Når det gjelder vedlikehold av hyttetrappen av tre, er det fornuftig en gang om året å undersøke om et eller flere av trinnene begynner å råtne eller om de" fliser seg".
Parole simili

 
 

råtne come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) råtneråtnenderåtnet
Indicativo
1. Presente
jegråtner
duråtner
hanråtner
viråtner
dereråtner
deråtner
8. Perfetto
jeghar råtnet
duhar råtnet
hanhar råtnet
vihar råtnet
derehar råtnet
dehar råtnet
2. Imperfetto
jegråtnet
duråtnet
hanråtnet
viråtnet
dereråtnet
deråtnet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde råtnet
duhadde råtnet
hanhadde råtnet
vihadde råtnet
derehadde råtnet
dehadde råtnet
4a. Futuro
jegvil/skal råtne
duvil/skal råtne
hanvil/skal råtne
vivil/skal råtne
derevil/skal råtne
devil/skal råtne
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha råtnet
duvil/skal ha råtnet
hanvil/skal ha råtnet
vivil/skal ha råtnet
derevil/skal ha råtnet
devil/skal ha råtnet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle råtne
duville/skulle råtne
hanville/skulle råtne
viville/skulle råtne
dereville/skulle råtne
deville/skulle råtne
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha råtnet
duville/skulle ha råtnet
hanville/skulle ha råtnet
viville/skulle ha råtnet
dereville/skulle ha råtnet
deville/skulle ha råtnet
Imperativo
Affermativa
duråtn
viLa oss råtne
dereråtn
Negativa
duikke råtn! (råtn ikke)
dereikke råtn! (råtn ikke)
Le tue ultime ricerche