Norvegese-Inglese traduzione di reaksjon

La Traduzione della parola reaksjon da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

reaksjon in inglese

reaksjon
svarsostantivo reaction
  kjemisostantivo reaction
Sinonimi per reaksjon
Termini derivati da reaksjon
Anagrammi di reaksjon
Parole simili

 
 

Wiki
Reaksjon kan referere til: - Virkning (kausalitet) Innen naturvitenskap - Kjemisk reaksjon, prosess hvor stoffer danner nye forbindelser - Eksoterm reaksjon, kjemisk reaksjon som «frigir» energi - Endoterm reaksjon, kjemisk reaksjon som absorberer energi - Kjernereaksjon, kjernefysisk prosess der en atomkjerne og en annen atomkjerne eller subatomær partikkel inerakterer - Kjernefysisk fisjon, tunge atomkjerner spaltes til lettere kjerner - Kjernefysisk fusjon, flere atomkjerner smelter sammen - Nukleær kjedereaksjon, selv-formerende antall av kjernereaksjoner Innen politikk - Politisk reaksjon, politisk ståsted vender seg mot sider av samfunnsutviklingen Innen biologi - Allergen respons (allergi), forandring i kroppens reaksjonsmåte - Emosjon, evaluerende reaksjoner på stimuli - Reaksjonsevne, evnen til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig.

Altri esempi
1.Arbeiderpartiet for sin voldsomme reaksjon på at arbeiderpartimannen Finn Lied ble skiftet ut som styreformann til fordel for en Kristelig Folkepartimann.
2.Efter alt å dømme vil Norge komme med en sterk diplomatisk reaksjon overfor Libya på grunn av det som er skjedd med matros Bjørn Pedersen og den øvrige besetning på" Germa Lionel".
3.Grønne" stemmer er trolig også en reaksjon på de tre etablerte partiers velsmurte apparat, preget av mange og lange år ved makten hos dem alle.
4.I en setning er det den demokratiske reaksjon på president Ronald Reagans optimistiske tale om rikets tilstand.
5.Ikke faen, jeg skal frem her" var pensjonistens reaksjon.
6.Jeg"bølgen som reaksjon mot samfunnsorienterte massemedier er et kjent fenomen, og en overdose av verdensproblemer blir også brukt som en del avforklaringen på interessen for såpeoperaer som" Dynastiet".
7.Programlederne viser egne pubertetsproblemer", var bl.a. hans reaksjon.
8.Slike karakteristikker" gjelder borgerlige avisers reaksjon på at LOsekretær Yngve Hågensen for få dager siden proklamerte LOs uvilje til å samarbeide med noen annen regjering enn en regjering utgått av Arbeiderpartiet.
9.Vi kan få noe av den samme reaksjon som man hadde i det vesttyske Bundeswehr i 50årene, med slagordet" Ohne mich".
10.(Reaksjon efter at det måtte tre avstemninger til for å bringe klarhet i hvor mange som var imot å bevilge penger til toppidrettssenteret.
11.All kritikk av Los Angeleslekene og alle de russiske angrepene på organisasjonskomiteen i OLbyen (LAOOC) har bygget opp til en sovjetisk boikott av sommerlekene, men meldingen om at SovjetUnionen virkelig har gått til det skritt å boikotte Los Angeles, kommer totalt uventet på meg, var formannen i Norges Olympiske Komite, Arne B. Mollens første reaksjon tirsdag aften.
12.Bensinstasjonene er uskyldige i økningen av prisen, og en mulig reaksjon er å stenge i protest.
13.De britiske miljøvernmyndigheters siste utspill må tas som en reaksjon på vårt Ottawamøte og på protestbrevet fra Nordisk Råd.
14.Den enormt raske materielle utviklingen i området har forårsaket en kulturell reaksjon i form av en bred islamsk vekkelsesbølge som landenes mer moderate, vestlig pregede herskere ikke har kunnet unnlate å ta hensyn til, blant annet ved å avsette større midler til religiøse formål.
15.Den greske motstanden er mer en romantisk og kulturell reaksjon enn en politisk, la han fortrøstningsfullt til.
16.Dere må forstå at det er Ellefsen som forteller hva det hele dreier seg om, og at det er viktig å være klar over at han vet hva han snakker om, var Apressens og Einar Olsens reaksjon på Ellefsens synspunkter.
17.Dessuten tror vi det finnes behov for en ekstrem reaksjon på alt det sorte.
18.Det er bare det å si at de årene Harld Barlie snakker om er over nå, sier bryteformann Svein Haanshus, som en reaksjon på vår tidligere brytekjempe Harald Barlies utspill i Sportsrevyen søndag og Sportsrunden mandag, der Barlie kritiserer den harde matchingen norske brytere utsettes for.
19.Det er en helt naturlig og automatisk reaksjon hos sivile tjenestemenn å legitimere seg, og utifra den praksis som foreligger ville det være ulogisk om det ikke også var gjort i dette tilfelle, sa politifullmektigen.
20.Det er meget viktig at vi unge viser at vi tar avstand fra dette og ikke lar slike ting skje uten reaksjon.
21.Det er naturlig med en reaksjon efter så lang tid med oppgang.
22.Det synes ikke som om dette var noe planlagt opprør, men en slags spontan reaksjon efter beskyldninger fangene imellom om tysting, forteller Gunnar Andreassen.
23.Det var tidligere visse forventninger om en reaksjon i dollarkursen, men da selv ikke nye rekordtall for det amerikanske utenrikshandelsunderskudd slo ut i lavere dollarkurs, kom det igjen kjøpere i markedet slik at kursen igjen steg, sier Kristoffersen.
24.Det viktigste er at vi viser vilje til reaksjon på en uhjemlet opptreden i norske farvann.
25.Dette er den lykkeligste dagen i mine 20 år på Continental, i dette øyeblikket brøt også solen gjennom skyene for å kaste glans over begivenheten ! utbrøt hotellets adm.dir. Mathis Berge som umiddelbar reaksjon da Aftenposten bragte ham nyheten fra Paris.
26.Dette var en nødvendig, rimelig og riktig reaksjon !
27.Dreier det seg om en kraftig reaksjon, vil jeg ikke nøle med å prøve å få tak i legehelikopter.
28.Du fleiper med meg, var han neste reaksjon.
29.En nødvendig, rimelig og riktig reaksjon.
30.En slik dobbel reaksjon kan få flere til å tenke seg om før de setter seg bak rattet i påvirket tilstand.
Le tue ultime ricerche