Norvegese-Inglese traduzione di rikdom

La Traduzione della parola rikdom da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rikdom in inglese

rikdom
eiendomsostantivo fortune, wealth
  pengersostantivo wealth, abundance, affluence, riches [literature], opulence
Sinonimi per rikdom
Esempi con traduzione
Du må innse at rikdom ikke varer for alltid.
Når en kvinne har valget mellom kjærlighet og rikdom, forsøker hun alltid å velge begge deler.
Parole simili

 
 

Altri esempi
1.Det blir pekt på" en nesten uoverstigelig kløft mellom privat rikdom og offentlig armod" og de uakseptable konflikter dette medfører i helse og sosialomsorgen.
2.Det er nødvendig å kjempe for de umistelige goder som gjør menneskers liv til et liv som er verdt å leve, med rettigheter som frihet, menneskeverd, retten til å ha såpass del i verdens felles rikdom at det går an å leve uten sult og uten frykt for overgrep, sa biskop Aarflot.
3.Her har dere funnet rikdom, sa Kinas regjeringssjef til sine ledsagere, direktør Johnsen og utenriksminister Svenn Stray.
4.I et land som vårt vil ethvert seriøst tiltak måtte gå i favør av de fattige, og de rike vil måtte ofre noe av sin rikdom.
5.Privat rikdom på få, men rike hender er blitt synbar.
6.Vi må til stadighet rette opp det skjeve inntrykk av rikdom som folk får når de reiser fra Fornebu på brede veier og med neonlys inn til sentrum av Akershus - Oslo.
7.Vi representerer på en måte hele verden og vil gjerne opprettholde dette som gir en rikdom over amerikansk samfunnsliv som vi er meget takknemlige for.
8.Akinjide mistenkes også for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå personlig rikdom.
9.Alle mennesker har forskjellige dimensjoner, og det store spekteret som tilbys nå er da en rikdom som vi må lære å bruke ikke fordømme før vi aner hva det kan gjøre for oss.
10.Applikasjoner og arbeider i blandingsteknikk rommer en tilsvarende rikdom på nyanser i uttrykket - utover en slående billedvirkning.
11.Arbeisgivere uten særlig omtanke for annet enn egen rikdom, måtte presses til å imøtekomme selv de rimeligste og mest beskjedne krav fra arbeidere som kjempet for sin eksistens.
12.BETINGELSENE ble oppfylt og Henry Giles arvet sin rettmessige halvpart av gamlingens rikdom.
13.Barn er mer vert enn all verdens rikdom, og det skal de vite.
14.De bare flyttet ; uten rikdom, men i live.
15.De har skapt et bilde av en todelt verden, med fattigdom der ute og rikdom her hjemme, og en oppfatning av at årsakene til sult og sosial elendighet utelukkende finnes i ulandene selv.
16.Den fikk utvikle sine kunstneriske muligheter til en stor rikdom og styrke.
17.Den franske stat gir støtte til kopraleverandørene, stor rikdom bringer arbeidet ikke.
18.Den kanadiske kringkastingen advarte i sin nyhetssending søndag den heldige vinner mot å fortelle omverdenen om den uventede rikdom.
19.Den kulturelle pluralisme er en rikdom for vårt samfunn, hevdet Moxnes.
20.Der er det intet forbud mot at penger settes til produktivt arbeide for å skape ny rikdom for folk.
21.Det er den tafatte,hjelpeløse og redde" lille mann", Willy Lomani Arthur Millers" En handelsreisendes død" Willy Loman er offer for" den amerikanske drømmen" om suksess og rikdom som eneste livsverdier Først når han er gammel og ingen har bruk for ham, oppdager Willy at dette grunnlaget er bygd på falske idealer og løgn.
22.Det er derfor kanskje ikke så merkelig at vårt århundre i sin rikdom på oppdagelser kan registrere en ny og effektiv teknikk også på dette området.
23.Det er en skjønn og inderlig følt musikk, og i de fire satsene som ble orkestrert, opplever vi hvordan Ravel med et beskjedent ytre apparat oppnår en rikdom og forfinede farver.
24.Det er fjernsynet som har lagt grunnlaget for IOCs rikdom.
25.Det er her kulturen kommer inn - som et populært, lett tilgjengelig uttrykk for et lands åndelige skaperkraft og rikdom.
26.Det er ikke et spørsmål om rikdom, men se deg om !
27.Det er nok her han finner kilden til den virkelige store rikdom i sentraleuropeisk kultur.
28.Det er vel overflødig å fortelle at vi pågrep både mannen og hans nyervervede rikdom.
29.Det går fremover med kunsten fordi menneskene har behov for en rnaterie som er god å ta på og kjærtegne, noe som tilfredsstiller sansene, noe som har rikdom, tetthet og kropp.
30.Det har heller ingenting med sjåvinisme å gjøre å peke på at menneskeheten har en rikdom i sitt kulturelle mangfold, og at vi i dagens medieverden er truet av internasjonal standardisering med overfladisk efteraping til følge, dersom vi ikke er oss bevisst at vi selv har et særskilt bidrag å yde også til menneskehetens store felleseie.
Le tue ultime ricerche