Norvegese-Inglese traduzione di rotasjon

La Traduzione della parola rotasjon da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rotasjon in inglese

rotasjon
sysselsettingsostantivo rotation
  bevegelsesostantivo rotation, gyration
Parole simili

 
 

Wiki
Rotasjon kan referere til: - Bundet rotasjon, et begrep innen astronomi - Spesifikk rotasjon, et begrep innen optikk/kjemi.

Altri esempi
1.Allerede i første rotasjon kom den første av aftenens i alt seks toppkarakterer.
2.Ceausescu begrunner avsettelsene, som er særlig hyppige innen regjeringen, med behovet for rotasjon i ledende stillinger.
3.Denne teknikken gjør det blant annet mulig å rette opp fortegninger som skyldes jordoverflatens krumning og Jordens rotasjon.
4.Det var da amerikanerne i annen rotasjon skulle turne bom at slaget egentlig ble avgjort.
5.En slik lovbestemmelse kan være det første skritt i retning av en politikk som baserer seg på rotasjon av utenlandsk arbeidskraft," sier FAF, som mener forslaget gir mulighet for misbruk av utenlandske arbeidere.
6.En unntagelse fra regelen om rotasjon kan bare gjøres hvis 70 prosent av deltagerne på et allmannamøte i lokallaget ønsker en slik unntagelse.
7.I det mislykkede, tredje siste stupet satset hun litt for sent, fikk for lite rotasjon, og resten så du selv...
8.Overtagelsen omfatter Aas & Wahl Grafiske A / S, Aas & Wahl Sats og Repro A / S, Aas & Wahl Rotasjon A / S og Aas & Wahl Ferdiggjøring A / S. Efter overtagelse av eierinteressene vil Fabritius drive virksomheten på samme måte som idag.
9.På sitt landsmøte foran valget i mars 1983 vedtok" De grønne" prinsippet om" rotasjon".
10.Satellittene holder seg i posisjon over SovjetUnionen fordi de beveger seg med nøyaktig samme hastighet om Jordens rotasjon.
11.Store luftmengder blir satt i rotasjon, noe som resulterer i for høye lufthastigheter forbi nakke og ankler.
12.Større rotasjon av forskere blir mulig.
13.Denne satellitten vil" stå" i en bane meget langt ute i rommet og ha samme hastighet som jordens rotasjon.
14.Dermed fikk han rotasjon og hadde ingen muligheter til å unngå fallet, og han falt stygt.
15.Dessuten er det vel ikke så avgjort fordelaktig med en slik" rotasjon i arbeidslivet".
16.Det vil si ; mindre effekt på stenens rotasjon, og den vil gå mer rett frem.
17.Efter to sesonger med manglende motivasjon er Svein Inge Valvik tilbake med full rotasjon i diskosringen.
18.Fin rotasjon og teknikk av Stovnerkameratenes Richmond Siren, som vant 72årsklassen med et kast på 22.58.
19.Forøvrig meldes det om sterk rotasjon i formann Maos grav.
20.Idag arbeidet spillerne sammen som et lag, det var fin bevegelse, støtte og rotasjon hele tiden.
21.Kulen filmes alene mot en sort bakgrunn i rotasjon, likeledes hånden som holder revolveren, og til slutt blir hvert enkelt opptak sammenført i en optisk redigering, med utrolig realistisk resultat.
22.Man skal ikke ha produksjon av samme vekst på samme sted flere år på rad, men rotasjon på fire år med kravfulle, middels kravfulle og mindre kravfulle planter.
23.Norbok, som har spesiallaget rotasjon for bokproduksjon, og hypermoderne bindelinje, har en kapasitet på mellom 40 000 og 50 000 eksemplarer pr. dag.
24.Når slike leiligheter knapt finnes, blir det lite rotasjon som frigjør eneboliger.
25.Thorbjörn Åkerstedt mener at det bør være sterk rotasjon i skiftene, slik at man ikke behøver å ha en vrang døgnrytme for lenge.
Le tue ultime ricerche