Norvegese-Inglese traduzione di rotte

La Traduzione della parola rotte da norvegese a inglese, con sinonimi, contrari, coniugazioni dei verbi, pronuncia, anagrammi, esempi di utilizzo.

rotte in inglese

rotte
zoologisostantivo rat
Termini derivati da rotte
Altri esempi
1.En velfødd rotte betyr fullt spiskammer", sier et ordtak som ble hentet frem til nyttårsfesten.
2.Fyren snorker som en rotte !
3.Luci" er en hvit rotte.
4.Benrestene av en rotte lå oppå barnet.
5.Bydelsutvalget for Søndre Nordstrand er irritert over skriveriene i pressen om den store rotte og skadedyrplagen på Holmlia.
6.De brukte gener fra en rotte, og det spesielle gen for veksthormon ble overført til mus ved befruktningen.
7.Den spiser også frosk, rotte og andre dyr den kommer over.
8.En rotte piler over dørken.
9.En rotte som kommer bort i dem, sendes hinsides med et høyspentstøt.
10.En stakkars, hutrende rotte som søkte ly for det kjølige novemberregnet i en tranformatorstasjon på Haugerud forårsaket strømbrudd i en time for noen hundre husstander.
11.Intervjueren sier at Walesas hus i Gdansk er omringet av politiet, og at" nobelprisvinneren sitter som en rotte i regimets rottefelle".
12.Nasjonaløkonomisk betegnes rotteplagen som" meget alvorlig" - Ordtaket om velfødd rotte og fullt spiskammer stemmer slett ikke.
13.Statens navn på fire sprog omkranser statsvåpenet på forsiden, mens den feirede rotte troner, spissnutet og langhalet, på baksiden.
14.Søppel og matrester vil bli dratt utover gårdsplassene, med medfølgende rotte og fugleplage, og muligheter for sykdommer.
15.En grusom rotte med gråsvarte vinger.
16.Jeg besluttet å flytte til Doblouggården i 1942, efter at jeg en morgen fant en død rotte i skrivebordskuffen min.
17.Den jaget rundt som en rotte i bur.
18.Den som kunne vise frem en død rotte, ble honorert med et lodd.
19.Derfor må de som vil verne om velferdssamfunnet" rotte seg sammen", slik at man kan få en annen regjering.
20.Forskning pågår nå på hund og rotte.
21.Med hvitveis om våren og en og annen rotte om sommeren.
22.Men Carl Fredrik Engelstad luktet en rotte.
23.Nordmennene i Mannheim har det i det hele tatt ikke med å rotte seg sammen, slik norske studenter i utlandet gjerne gjør.
24.Temaet var" Eksperimentelle studier over virkningen av østradiol17 Beta på innhold og metabolisme av kondroitinsulfat B i vev fra rotte".
Parole simili

 
 

rotte come verbo
InfinitoGerundioParticipio Passato
(Å) rotterottenderottet
Indicativo
1. Presente
jegrotter
durotter
hanrotter
virotter
dererotter
derotter
8. Perfetto
jeghar rottet
duhar rottet
hanhar rottet
vihar rottet
derehar rottet
dehar rottet
2. Imperfetto
jegrottet
durottet
hanrottet
virottet
dererottet
derottet
9. Piuccheperfetto indic. o Trapassato
jeghadde rottet
duhadde rottet
hanhadde rottet
vihadde rottet
derehadde rottet
dehadde rottet
4a. Futuro
jegvil/skal rotte
duvil/skal rotte
hanvil/skal rotte
vivil/skal rotte
derevil/skal rotte
devil/skal rotte
11a. Futuro perfetto o futuro anteriore
jegvil/skal ha rottet
duvil/skal ha rottet
hanvil/skal ha rottet
vivil/skal ha rottet
derevil/skal ha rottet
devil/skal ha rottet
Condizionale
5. Condizionale presente
jegville/skulle rotte
duville/skulle rotte
hanville/skulle rotte
viville/skulle rotte
dereville/skulle rotte
deville/skulle rotte
12. Condizionale perfetto
jegville/skulle ha rottet
duville/skulle ha rottet
hanville/skulle ha rottet
viville/skulle ha rottet
dereville/skulle ha rottet
deville/skulle ha rottet
Imperativo
Affermativa
durott
viLa oss rotte
dererott
Negativa
duikke rott! (rott ikke)
dereikke rott! (rott ikke)
Le tue ultime ricerche